Magsgreep op God; staatsgreep in die koninkryk.

Kopiereg op God. Griekse gevaar.

Die belangrikste drie dae van die kerklike jaar het aangebreek.

  • Goeie Vrydag,
  • Stil Saterdag en
  • Opstandingsondag

die Paasfees.

Hierdie drie dae het die wêreld se band met God ingrypend en vir altyd verander.

Die liturgiese kleur is swart.  Dis donker en dis, gelowig gesien, nag.

Nagmaal is ʼn viering van die heil wat uit die swartste nag van die skepping vir ons opgekom het.  Ons eet saam, soos Jesus en sy dissipels, terwyl die stikdonkerte opdoem.  Maar vandag, meer as ooit, doen ons dit met die geloof dat hierdie donkerste van alle dae die Lig sal doodkry, maar nie onderkry nie.

Die nag dreig, maar hierdie donker Vrydag is toe tog ook goed.

Johannes 12 : 20 tot 33

30 Maart 2018, NHKA Kampersrus

Goeie Vrydag, Nagmaal


Continue reading “Magsgreep op God; staatsgreep in die koninkryk.”

Advertisements

Ons het dit mis

Die fout met ons hosanna.

Markus 11 verse 1 tot 11

25 Maart 2018, NHKA Kampersrus

Lydenstyd

Jesus kom met groot fanfare in Jerusalem aan.  Aanstons sou Hy daar sterf; dis die laaste week van sy lewe voor die kruisiging.   Vandag word Hy met “Hosanna!” begroet, teen Donderdag gaan Hy met “Kruisig Hom!” sy dood tegemoet.  Die lof is kortstondig.

As dit hoegenaamd nog “lof” was. . .


Continue reading “Ons het dit mis”

As jy weghol, maar nie wegkom nie.

Want jou skaamte sit aan jou lyf

Die vraag is: Hoe het ons hier gekom?  Wat het gebeur dat ons vandag glo ons sonde kom net so maklik af soos modder en gemorste melk?

Die teenoorgestelde van skoon gewas en mooi aangetrek te wees, is om jou te moet skaam vir hoe jy lyk en vir wie en wat jy is.

Dit sit in jou klere.  Dit kleef aan jou lyf.  Jou sonde wys.

Ons bid dat die Here ons tog net nie tot skande moet maak oor ons sonde nie.  “Ter wille van u Naam, sal U my nie beskaam. . .”  Laat mense tog net nie ons sonde sien nie, maar liefs raaksien hoe goed U vir ons is.

As God vir Adam en Eva in pels uitvat, is die diere van die diervelklere dood; geoffer om mense se skaamte te bedek en ons skande te verbloem.  Maar voor God staan ons kaal.  As ons dit agterkom kruip ons weg.  Of ons probeer verbete weghol.  Maar wegkom, sal jy nie.

MaRKUS 14 : 43 TOT 52

18 Maart 2018, NHKA Kampersrus

Lydenstyd, Doop


Continue reading “As jy weghol, maar nie wegkom nie.”