Mond-tot-mond.

As die vuur nie meer brand nie, maar ‘n rokie trek. . .

Die wêreld is so te sê uitgebrand, en ons stik ook in die rook. Al is ons hoop en geesdrif skaars nog te sien, en al rook ons ook al soos ‘n kers se uitgebrande pit, God se Gees maak weer onder ons vuur, en ons vuurtjies word ‘n suiwer vlam.  Die Gees gee nuwe krag.  Die Gees gee ons die moed en vertroue terug, as alles onder ons padgegee het.

II Timoteus 1 : 3 tot 18

24 Mei 2020, NHKA Kampersrus

Tussen Hemelvaart en Pinkster.


Continue reading “Mond-tot-mond.”

n Geflikker, soos van vuurvliegies!

Jesus het opgevaar.  Hy is God se regterhand.  Wat dan nou van my en jou?  En die koninkryk?

Wag?  Maar hoe? Kyk af, nie op nie. Word n vuurvliegie:  Skyn!  Al kry jy nog net geflikker.

“Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

Dis ‘n baie goeie vraag, want Jesus kon nie ophou praat oor die “koninkryk” nie.  “Is dit nou die tyd?,” wil hulle weet, “Gaan U nóú die koninkryk laat kom?” Hulle praat daarvan as “die koninkryk vir Israel”.  Soewereiniteit en selfbeskikking was tog die hele idee, dan nie?  Baie mense hét so gedink, of gehoop.  Dit was ‘n bitter pil om te sluk toe daar niks van kom nie.  Gaan Jesus hulle weer teleurstel?

Handelinge 1 : 1 tot 14

21 Mei 2020, NHKA Kampersrus

Hemelvaart.


Continue reading “n Geflikker, soos van vuurvliegies!”

Lewende brood (en wyn) raak nie op nie: kraaie by Krit, ‘n weduwee in Sarfat.

Nagmaal sonder brood of wyn.

Kraaikos en ‘n leë koskas. ‘n Laaste ete vir ‘n weduwee en haar verhongerde kind.  Hier sit ons, op Nagmaalsondag, sonder brood en wyn ons en verknies oor die droogte wat opdoem.  Dis nou dat jy moet weet daar is brood in jou koskas, en as joune opraak is daar brood in myne.  God gaan jou nie laat honger ly nie.  Van die liggaam en bloed van Jesus Christus is daar oorgenoeg om ons almal te voed.  Ons is deur die dood van die Seun gered.  Soveel te meer sal ons deur die lewe van die Seun gered word.

Dis nou die tyd om te bly glo God is genoeg, al kry jy kos by kraaie. En al bevind jy jou in Baälsland, God is ook dáár Baas.  Wees of weduwee, God vergeet jou nie.  Al word Israel daaroor smoorkwaad,  vir ons hier in Sarfat is daar ook genade, en dit raak ook nie op nie.  Daar is elke môre weer genoeg vir nog ‘n brood. Om die waarheid te sê, ons hoofde druip olie, en ons bekers loop oor van goeie wyn.

Ons gaan moet wag om weer van sy tafel af te eet, maar daar waar jy vandag is, sal jy ook nie honger ly of van dors beswyk nie.

 

Lukas 4 : 25, 26 en 28

I Konings 17 : 1 tot 24

17 Mei 2020, NHKA Kampersrus

Opstanding.


Continue reading “Lewende brood (en wyn) raak nie op nie: kraaie by Krit, ‘n weduwee in Sarfat.”