Kinders moenie in die water mors nie!

Ons dink vandag oor hoe ons simbole gebruik wanneer ons kerkhou.
Simbole is doodgewone dinge, en simboliese handelinge is alledaagse goed wat jy doen, maar jy heg daaraan ʼn spesiale betekenis en dit kry vir jou uitsonderlike waarde.
Ons het almal ons eie simboliese handelinge, en ons eie stel simbole. Maar simbole hou ook groepe bymekaar. Dié simboliese goed word gom wat mense aanmekaar heg en gemeenskappe laat vorm. Om agter te kom wat daai simbole vir die groep werd is, moet jy net een keer daarvoor lag of daarop trap.
Hoe ons kerkhou, is vol simboliese handelinge wat ons soos rites oor en oor doen. Vandag, hier by die Nagmaal, is daar sommer baie. Ek hoop julle sal sien wat hierdie goed vir julle werd is, en hoekom dit vir julle waarde het.

Hoe gemaak met gemorste water?

I Samuel 7 : 2 tot 17

Psalm 22

18 Februarie 2018, NHKA Kampersrus

Lydenstyd

 


Continue reading “Kinders moenie in die water mors nie!”

Advertisements

Gesondheid!

ʼn Heildronk op saamwees.

Johannes 2 verse 1 tot 11

11 Februarie 2018, NHKA Kampersrus

Epifanie, Voorbereiding vir die Nagmaal

sea-sunset-beach-coupleHoe ernstig ons ookal raak oor die huwelik, ons sukkel om dit reg te kry, en nog meer om dit te laat hou.  Met die tong in die kies, sê my pa altyd hy het nog nooit egskeiding oorweeg nie, maar moord baie.  Party mense vat dit baie ernstig op en doen presies dit.  Baie mense lag nie vir die grappie nie; dit laat ʼn bitter smaak.  Kyk maar “Skelmpie” op KykNet.  Dis nie snaaks nie.

Baie van ons sit in huwelike wat erg seermaak, oor ons nie moord of egskeiding oorweeg nie, maar uithou en aanhou want ons voel ons het geen keuse nie: ons wil God nie teleurstel nie, kinders nie ontwrig nie, ons familie nie in die skande steek nie, wat gaan buitendien dan van ons word?  En party van ons voel selfs ons verdien dit om swaar te kry en moet daarom maar net vasbyt. Selfs in huwelike vol geweld.

Almal hoop heimlik dat daar iewers vandaan ʼn wonderwerk sal kom.

Kom ons praat vandag met God oor sáámwees en saamblý.

Oor verhoudings en verbintenisse.


Continue reading “Gesondheid!”

ʼn Taak en ʼn Tydgleuf

God het vir elkeen van ons ʼn eie tyd en n eie plek.  Ons het n eie oomblik in die tyd, en n unieke plek in die wêreld.  Om tyd en taak te versoen, dis wat ons hier doen

Prediker 3 : 1 tot 13

5 Februarie 2018, NHKA Kampersrus

Begrafnis, Troosdiens: Heinrich Smit

Die perikoop dring aan op ʼn preek wat rekening hou met die, in hierdie erediens, vermiste teksverse wat onmiddelik volg op vers 13.  Daardie verse plaas die tydbepaaldheid van mense in konteks teenoor die leefwêreld en bestaanswyse van God. Ek het, in die verstaan en toepassing van die onderhawige verkorte Skrifgedeelte, my wel laat lei deur die betekenis van daardie laaste verse, al word hier nie uitdruklik na hulle verwys nie.

    Continue reading “ʼn Taak en ʼn Tydgleuf”