Wie (be-)rus (nog) by die kerk(?)

Die virus onthul toe ook ander, dog nie net núwe “siektes” nie.

Praktiese Teologie professor Koos de Wet het eendag tydens n rookpouse buite Lettere II die wysheid kwytgeraak toe ons ewe vroom neusoptrek vir die evolusie van “Die Huisgenoot”, die geskinder van “Rapport” se agterblad en Marita van der Vyver se stoute Grietsprokie. “Lees wat jou lidmate lees,” sê hy dié dag. Ek vermoed dat hy bedoel het dis ‘n ompad, maar tog een van destyds se bestes, om uit te kom by wat jou lidmate dink.

Prof Koos was reg.

Daar is deesdae ‘n veel makliker manier om uit te vind hoe die wind deur die gemeente waai: Jy lees wat jou lidmate skryf. Op facebook, op Whatsapp en op watter ander sosialemediaplatform hulle ookal mond uitspoel.

Dat Corona ons ontstel en bekommer, is dadelik duidelik, ook aan die skalkse grappies waarmee ons die onrus besweer; dat ons nie die gelowige onderbou het om daaruit sin te maak nie, ongelukkig ook. Ek sien hoedat goeie, getroue lidmate wat niks anders as hervormdgelowig wil wees nie, niksvermoedend in die strikke trap wat die slange die internet vol vir hulle stel.

Nee, nie almal van ons sluk fopnuus soos soetkoek nie, maar die verleiding kom met jakkalsdraaie. Wat begin soos ‘n deernisvolle vereenselwiging met soekende ontworteldes, is na verloop van die noodwendige 59-minute se intieme gesprekvoering (en ék mag nie langer as net 10 minute preek nie!) ‘n aflewering van die een “verbysterende ontdekking” en “verstommende openbaring” na die ander van wat kerke alles van jou wegsteek of waaroor dominees vir jou lieg. Dis sameswerings wat kerke teen jou smee, Roomses én Protestante, van hoofstroom- tot sel-, en sameswerings deur regerings, kapitaliste én sosialiste, dié deur geldmagte, rykes, geleerdes, slimmes en slinkses en Sjinese, Wittes en Swartes en grootoog goggas uit die buitenste ruim – die ganse universum is daarop ingestel om jou te verneuk! Die oplossing is, uiteindelik, ‘n mooi aanbod van alternatiewe Skrifverstaan wat van jou ‘n gawe sabbatariër, ‘n getuie van jehovah of ‘n profeet van die een of ander voorspoedskultus gaan maak, en agterdogtig oor alles en almal wat dit met jou goed bedoel.

Ons het nie meer die onderskeidingsvermoë nie, miskien weens gebrek aan kennis en diepgang, of dalk vanweë liggewig- of te hoogdrawende teologie? Of dalk raak ons meegevoer net danksy ons goedgelowigheid en ordentlike verdraagsaamheid?

Hoe dit ookal sy, ek sien sosialemediaplasings deur gelowiges wat my nekhare laat rys.

Wie het hulle só wysgemaak?, wil ek weet.

Wat glo ons regtig?

Ek het ‘n vermoede dis die nut van lyding en lydenstyd, en in besonder van hierdie jaar s’n: Ons dominees moet weer die vrae hoor wat ons lidmate het, vrae waarby dominees dalk al lankal verby is. Ons moet die antwoorde wat in die media daarvoor aangebied word, deeglik met mekaar deurtrap, die bedrog blootlê vir die kettery wat dit in wese is. Ons deernis met mekaar moet eg wees, ons liefde deurslaggewend, ons geduld eindeloos. Dis tog mos áltyd nodig, al voel party dis “nóú nodiger as ooit”?

En, lidmate, as dit nóú, in hierdie duisternis, dominees en die Kerk se eerlike bedoeling is om lydendes opreg by te staan, was dit dan nie altyd so nie? Staan ons in die Kerk dan nie altyd voor God vir rekenskap as ons iemand sou verwaarloos, versoek of mislei nie?

Waarom dan, sou lidmate elders as by ons loop troos en antwoorde soek (as dit nie was dat ons dominees juis nou nie te vinde is nie)? Staan nóú op jou pos, Dominee.

En, by herhaling wil ek weet, lidmate, as lidmaatskap van die Kerk nog ware geloof insluit, hoekom op dees aarde dan die heil elders gaan soek as by die Kerk wat tot nou toe nog met doop, geloof, nagmaal, diens en dankoffer vertrou is? Wie en wat het julle oortuig om elders as by die Kerk en in die Skrif, by God en die gemeente van Christus, by enigiemand anders as julle leermeesters te gaan kersopsteek?

Kortom: Wanneer het gelowiges oor geloof so lukraak geword, dat ons met dit wat wesenlik van ons is, doodluiters elke jan rap vertrou?

En hoe het dominees daarby uitgekom dat as byeenkomste vir eredienste nie meer kan nie, daar geen nodigheid bestaan om ons in te grawe in hoe anders ons die evangelie kan laat hoor nie? Die stilte van ons kansels af, is alreeds dawerend. Nou is die nag dat pastorieë singend moet geraas maak.

Ek huil in my hande oor die skade wat COVID-19 aanrig.

Dit skreeu ten hemele wat die virus onthul oor wat ons regtig nog glo en ook nie meer hoor nie. Wie kan daarby berus?

Daar by jou, in jou Jerusalem

Ek wil, ek wil nie.  Ek wou. / Van jakkalse en hoendertjies / Nie hoenders of hase lê paaseiers nie / God kom daar na jou Jerusalem toe. . .

Hierdie erediens het dié week al baie name gehad en ek is nou nog nie seker watter een werk die beste nie. Dis seker te verstane: Ons is in vreemde vaarwaters, op terreine sonder kaart.

Maar ek het geoordeel ons het nou troos nodig. Niks troos soos die versekering nie: Dat niks, nie eers ′n gedwonge wegbly van die erediens af, ′n wig tussen ons en God kan indryf nie.  Selfs hierdie afsondering en sosiale afstand hou God nie weg nie.

Kampersrus Gemeente het besluit ons gaan met eredienste voort.  Die sin kort seker ‘n “in beginsel” want ons het ook ons lidmate afgeraai om erediens toe te kom, veral ons seniors, verswaktes en almal bo 65, en almal wat voel om liefs weg te bly, word dit gegun. Die erediens in die kerkgebou vind steeds plaas, om elkeen wat behoefte het, die geleentheid te gee.  En ook net om te sê: Ons is nog hier!

Maar daar is van vandag af ook iets soos ‘n afstandserediens.  Ons gebruik Whatsapp.  Ons gee eers van die Skrifgedeelte kennis. Die woorde en ‘n klankopname van Psalm 46 se begeleiding word dan vanaf 08:30 vanoggend aan lidmate versend, en onmiddellik daarna ook ‘n klankopname van net die preek.

As jy nie hier kan uitkom nie, kom ons na jou toe.  En moenie vergeet nie, God is al lankal al, nog altyd, daar by jou, daar waar jy is, in jou Jerusalem.

Lukas 13 : 31 tot 35. (Matteus 23 : 37 tot 39)

22 Maart 2020, NHKA Kampersrus

Lydenstyd


Continue reading “Daar by jou, in jou Jerusalem”

As God jou los

My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe?

Kom ons vra nie wat Kain doen of los nie, of wat Abel dalk beter as Kain reggekry het nie.  Wat is dit wat God doen wat die wig tussen Kain en Abel indryf?  As die fout lê by Kain se geloof, beteken dit daar is iets wat God doen waarmee Kain nie kan saamleef nie.

Dis die probleem:  Ons is baie hier, nie net ek nie.

Genesis 4 : 1 tot 16. Matteus 28 : 45 en 46

15 Maart 2020, NHKA Kampersrus

Lydenstyd


Continue reading “As God jou los”