Soli Deo Gloria

Fluit-fluit, jy’s uit?

God is soewerein.

Laat God toe om God te wees.

Aan God ál die eer.  Klem op die “ál”.  By implikasie verdien niemand anders eer nie, beslis nie een van ons nie.  Geen mens het iets om op te roem nie.

As ons op iets roem, roem ons op Jesus Christus, die enigste man en mens, persoon en God die Seun wat alles, álles gedoen het wat vir ons verlossing nodig was.  Om op Jesus Christus te roem, is om in Hom te glo.

Wat beteken dit dat God soewerein is, en net God regeer?

En waarom is dit nodig, en wat dit beteken dit om te sê ons moet God God laat wees?

I Korintiërs 1 vers 2 tot 10

Jesaja 45 : 1 – 8

 

22 Oktober 2017, NHKA Kampersrus

Koninkryk / Die Hervorming 500 jaar: die vyf solas van die Hervorming

Continue reading “Soli Deo Gloria”

Advertisements

Solus Christus

Ons loof Jesus Christus. Jesus is die enigste Middelaar.  Jesus is die een en enigste een, die enigste Persoon en die enigste Manier waarop ons en God aan mekaar verbind is nou nadat die sonde ons van God vervreem het.  Sonder Jesus is daar geen manier waarop ons en God bande smee nie.

Hoe doen God dit?

God die Vader gee vir ons sy Seun, Jesus Christus.

Jesus Christus, God die Seun, aan ons Homself.

God die Heilige Gees gee aan ons Jesus Christus, God die Seun.

Die Drie-Enige God, Vader, Seun en Gees, gee vir ons Christus.  Dis duidelik op Jesus Christus dat ons ons moet instel.

Maar ons het tougeloop.  Dalk nou nog.  En dit kan n woedende kopseer afgee.

I Korintiërs 2 vers 2 tot 10

 

15 Oktober 2017, NHKA Kampersrus

Koninkryk / Die Hervorming 500 jaar: die vyf solas van die Hervorming

Continue reading “Solus Christus”