Treurmare.   

Want ons treur nie meer nie; nie genoeg nie.

Ek onthou ek sit in Durban in ‘n hospitaal, van kop tot tone in lae plastiek oorgetrek, en hoor hoe die dokter sê die dood sal vannag nog kom.

Tommie, wat langs my sit sê: “Nee, ek kanselleer dit.”

Nie heeltemal seker van wat ek hoor nie, vra ek toe, want kan ‘n mens dan ‘n afspraak met die dood kanselleer?

Hy spreek seën oor haar uit, sê hy, dompel haar in Die Bloed.  God sal dit nie toelaat nie, sê hy:  Sy sal beslis nie sterf nie.  Sy het toe ook nie, nie daardie nag nie, maar eers drie maande later, op ‘n Sondagoggend in Oktober.

God sou nie toelaat dat sy doodgaan nie, maar sy het.  Wat sê dit van ons en die God in wie ons glo?  Sover ek weet, glo Tommie nog.  Die dood is toe net uitgestel, nie gekanselleer nie.  Of is dit dalk dieselfde ding?  Tommie is lankal die afgrond oor, maar hy kyk nie af nie en hy val nie.  (Nog nie?)  Die grond is onder my voete ook uit, en ek tuimel lankal.  Ek gaan my te pletter val en hoop verbete op opstanding soos wat animasiekarakters hulleself doodluiters regruk.  Kom Tommie agterna?  Kom hy ook nog met ‘n harde slag aarde toe?

Dis my probleem:  God doen nie (altyd) wat ek vir God voorsê nie.  Dit saai verwoesting in my wêreld.  Tommie, so voel dit, seil daardeur.

Klaagliedere 3

26 Julie 2020, NHKA Kampersrus

Die Heilige Gees.


Continue reading “Treurmare.   “

Meet lewe aan wie jy raak.

Meet lewe aan wie jy raak, nie aan hoe lank jy uithou nie.

Matteus 9 : 18 tot 19, Lukas 8 : 41 tot 56

22 Julie 2020, NHKA Kampersrus

Begrafnis, Troosdiens: Meisie Strydom, Doep du Plessis

 


Continue reading “Meet lewe aan wie jy raak.”

As daar dadels van kom.  

Plant in hand Photo by Akil Mazumder from Pexels

Saam is ons meer, het ons genoeg.

Vandag doen ek met ‘n Bybelteks wat ek nie gewoonlik doen nie:  Ek bied ‘n verduideliking aan wat van die Bybelskrywers s’n verskil.  Ek besef dis ‘n uiters gevaarlike ding om te doen, en ek raai dit nie aan nie.  Dis een van daardie goed wat hulle op TV waarsku jy nie by die huis moet probeer nie.  Ek gaan my bes doen om te verduidelik hoekom ek dit doen en hoe ek daarby uitkom.  Maar ek wil by voorbaat die volgende hard en duidelik sê:  Ek sê hiermee nie dat Matteus, Markus of Lukas verkeerd is en dat ek van beter weet as hulle nie.  Wat ek wel wil regkry, is om antwoorde te vind vir die moeilike vrae wat hulle nie antwoord nie.

Dit gaan alles oor ‘n storie wat Jesus vertel toe Hy op ‘n dag van ‘n skip langs die strand sy kansel gemaak het, ‘n gelykenis:  “Die Gelykenis van die Saaier”, soos ons dit ken, maar wat in 2020 vertaal word met “Die Gelykenis van die Saad,” die eerste teken dat die vertalers ook ‘n bietjie anders na die storie begin kyk.

Markus 4 : 1 tot 9, 13 tot 20, 24 tot 25.

19 Julie 2020, NHKA Kampersrus

Die Heilige Gees.


Continue reading “As daar dadels van kom.  “

Nee, as ons preek, lieg ons nie!

 

RSG maak groter gewag as gewoonlik van komende Sondag se gesprek op “Uit ‘n ander hoek”, ‘n program waarin alternatiewe sieninge van geloof en religie verken word.  Sondag se gaste is ons professor Andries van Aarde (UP, emeritus) en professor Pieter Craffert (UNISA), voorheen predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk*, beide Nuwe Testamentici, en albei van hulle teoloë van naam.

Teologie is die wetenskap waarmee die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika van haar predikante verwag om dit wat ons mense aanspoor om te glo, krities te verantwoord.  Van alle predikante van die Kerk word vereis dat ons vaardige teoloë moet wees.  Daarom het alle dominees reeds wel deeglik kennis geneem van die onderwerp waaroor die verwagte gesprek sal handel:  Hoedat die Jesus waarin ons glo, moontlik verskil van die man wat “in die stofstrate van Nasaret geloop het” (aanhaling uit die reklameflits van RSG).

Een van die eerste verskille wat uit die flits al blyk, is dat “Jesus na alle waarskynlikheid nie in Betlehem nie, soos die geloofstradisie dit wil hê nie, maar eerder in Nasaret gebore sou gewees het.”

Daar is talle ander sulke verskille wat gelowiges ewe veel sou kon verontrus.

Hoor net eers weer:  Jou dominee weet al lankal van hierdie Jesusnavorsing en die resultate daarvan.  En tog is ek redelik seker dat julle min daarvan sou kon agtergekom het uit wat ons Sondae preek.  Nie omdat hierdie inligting nie belangrik is nie, ook nie omdat ons ons daarvoor doofhou nie.  Inteendeel, ons hou in ons Skrifuitleg en teologiese besinning daar deeglik mee rekening: Dis noodsaaklike wetenskap wat die kerk en haar predikers versigtig moet instel op waarheid.  Ons wil immers van Jesus alles te wete kom wat daar van Hom te wete is.

Maar nee, as ons preek, lieg ons nie.

Kom dit by prediking, was die kerk van alle eeue se fokus op die Bybel se weergawe van wat die vroeë kerk oor Jesus geglo het.  Dat daar in die tyd van Jesus se dood af tot die Nuwe Testament se eerste briewe en evangelies die lig gesien het, teologies oor Jesus besin is, is beslis.  Dat ons mag, en sover dit moontlik is, moet gaan kyk na hoe ons geloofsinhoude hulle beslag gekry het, staan soos ‘n paal bo water.  Dat ons daardie inligting moet verreken, spreek vanself.  Die “historiese Jesus”-studie het sy plek.

Wel, waarby het die kerk toe uitgekom? Die Bybel is vir ons die Woord van God, en Jesus Christus die vleesgeworde Woord.  Hieroor het ons nog geen rede vir twyfel nie.

Ja, dit is so dat mense wat van sulke studie hoor, geloof verloor.  Dit het byna met my ook gebeur.  Ek onthou baie goed my eie ontsteltenis toe professor Jimmy Loader op ‘n dag in die Hebreeus 2-klas gesê het Jona is ‘n storie.  (Sou hy net bygevoeg het:  amper so iets soos Jesus se gelykenisse, sou dit my baie wroeging gespaar het.)  Maar ek was ‘n buitengewoon brose agtien jaar oud.  Ek het by hom ‘n afspraak gemaak om agter die kap van byl te probeer kom.  Nou kyk, vir professor Loader was ek sommer baie bang, en die afspraak met hom het moed geverg.  Maar my geloofskrisis was erg genoeg om hom van aangesig tot aangesig te trotseer.  Nee, die akademie is nie ‘n vriendelike plek nie.  Dis beslis nie die kerk nie. Miskien was dit ook prof. Loader se hele idee om my naïewe denke met geestelike harsingskudding te dokter, want met gemoedsrus is ek nie daardie dag daar van hom af weg nie.

Ek vermoed dit kan Sondagaand met jou ook gebeur.  Ek wou net hê jy moet weet ons was ook al daar, en ons glo steeds wat ons preek.

NS Hierdie sin uit die oorspronklike artikel is verander na soos dit nou hierbo in die geredigeerde weergawe van die artikel verskyn: “Sondag se gaste is ons professor Andries van Aarde en professor Pieter Craffert, voorheen ook predikant van die NHKA, beide Nuwe Testamentici, en albei van hulle teoloë van naam.”  Ek vra verskoning vir die fout.   

Die potgooi van die program is ook nou op RSG beskikbaar by Uit ‘n Ander Hoek

 

Sondag 2 Augustus 2020: Geen erediens

Weens ‘n onvoorsiene verpligte reis Gauteng toe, neem ek verlof en sal daar Sondag 2 Augustus geen nuwe erediens hier geplaas word nie.

Jammer vir die ongerief.

Hennie la Grange