Ek Is. Julle is ook. Wéés!  Wees ʼn seën.   

“Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.” Winkelpop. (AP Photo/Oded Balilty)

Geseënd. Gelukkig. Gesout.

Hoe kom geloof van die grond af?

Toe ons in die Bybel kom soek het na ʼn manier om te begin gestalte gee aan geloof – geloof in die grondslagfase, so het ons dit genoem – het ons by die Ou Testament se Tien Gebooie uitgekom.

Ouers, het ons toe gesê, gee aan hulle kinders weer die gestalte, herstel in hulle kinders weer die beeld van God.  Die Nuwe Testament noem dit Christusgelykvormig te word.

Daar is ʼn plek in die Nuwe Testament wat baie trek op die Tien Gebooie, so baie, dis duidelik ons kan nie met net die Tien Gebooie volstaan nie.  Ons moet vir Jesus oor die Gebooie hoor.

Lights!  Camera!  Action! (Lig!  Sout!  Winkelpop!)

Matteus 5 verse 1 tot 16

12 Augustus 2018, NHKA Kampersrus

Heilige Gees.


 

Continue reading “Ek Is. Julle is ook. Wéés!  Wees ʼn seën.   “

Advertisements

Om in die verte te sien. 

Dat gesinne God in die verte kan leer sien.

Die kinderdoop leer ons wat ons reeds van alle grootword weet:  Dat ons van mense afhanklik is om te word wat ons kan wees.  Maar as ons ons kinders doop, sê ons meer as net dat ons hulle gaan help grootword.  Ons bely met die doop dat ook ons kinders se geloof van ons afhang. Ons moet ons kinders leer om vir God raak te sien.

Ons kinders moet daarom saam met die stories van jakkals en wolf ook die verhale van God inkry, van moedersknie af al.

Ons kinders moet van ons ʼn fyn aanvoeling en diep ontsag vir God leer.

Ons kinders moet agterkom ons beleef en bely God neem aan lewe deel.

Ons kinders moet by ons grootmense sien hoe geloof ons lewe bepaal.

Ons moet ons kinders leer opkyk, en in die verte te sien: Daar staan God.

 

Hebreërs 11 verse 13 tot 16

5 Augustus 2018, NHKA Kampersrus

Doop.  ʼn Erediens in samewerking met ds. Jacques Pieterse.

Continue reading “Om in die verte te sien. “

Grondfase: Grondwet

Begin glo. Waar om met geloof te begin. Grondfase: Grondwet.

Geloof reken op kennis.  Nou nie vreeslike geleerdheid nie, maar darem ʼn basiese verstaan van wat ons glo.  Eers as jy die grond onder jou voete het, en met regopstaan jou balans kan hou, kan jy ook hoop op gelowig groot te word.

Grootword is gegewe.  Bly jy jou op 18 gedra soos ʼn kind van 5, is jy nie meer oulik nie, maar iewers tussen “sies” en “siestog”.  Volwassenheid is ʼn roeping, ʼn verantwoordelikheid, ʼn moet.

Maar alle begin is moeilik.  Om te begin glo ook.

Begin by die grondslagfase.  As jou geboutjie begin bars, help dit nie jy word kwaad vir die sand waarop jy gebou het nie.  Of dat jy kla God het die grond onder jou huisie geskud nie.  Jy gaan jou fondasies moet versterk en die krake opvul.

Ons geloof lyk soos die huisies van die drie varkies: Dit hou net tot wolf kom klop.

Kom ons begin weer by die begin.

Waar begin ʼn mens met geloof?

Eksodus 20 en Deuteronomium 5

29 Julie 2018, NHKA Kampersrus

Heilige Gees


Continue reading “Grondfase: Grondwet”