Mond-tot-mond.

As die vuur nie meer brand nie, maar ‘n rokie trek. . .

Die wêreld is so te sê uitgebrand, en ons stik ook in die rook. Al is ons hoop en geesdrif skaars nog te sien, en al rook ons ook al soos ‘n kers se uitgebrande pit, God se Gees maak weer onder ons vuur, en ons vuurtjies word ‘n suiwer vlam.  Die Gees gee nuwe krag.  Die Gees gee ons die moed en vertroue terug, as alles onder ons padgegee het.

II Timoteus 1 : 3 tot 18

24 Mei 2020, NHKA Kampersrus

Tussen Hemelvaart en Pinkster.


Continue reading “Mond-tot-mond.”

Gedrink. Maar dronk?

Nugterheid wat dronk lyk.

Om op die kerkraad van ʼn gemeente te dien, is maar een van baie goed wat die Heilige Gees ons help doen.

Maar niks wat die Heilige Gees ons help doen, is doodgewoon of normaal nie.  Inteendeel, dit lyk soms na malligheid.  Jy kan lyk of jy jou goeie oordeel kwyt is.  Jy slaan mense dronk.

Dronkgeslane mense het destyds van die apostels gesê húlle is dronk.

Hier in die Hervormde Kerk waar ons baie waarde heg aan nugterheid, is dit net so maklik om dié fout te maak.

Kom ons leer verstaan hoe ons kerkraadslede (en die res van ons) hulle werk doen, en wat die armes en die ellendiges daarmee uit te waai het

Spreuke 31 verse 1 tot 9

11 Augustus 2019, NHKA Kampersrus

Heilige Gees. Kerkraadsbevestiging.


Continue reading “Gedrink. Maar dronk?”

Grootkop.

Die dissipels: Groot geloof, of grootkop?

God die Heilige Gees laat mense wonders doen.  Goed wat mense nie vanself kan regkry nie, dié gebeur asof dit sommer doodgewoon is:  Mense kom hulle vrese te bowe en kry mekaar lief, mense vergewe mekaar en raak versoen, mense sorg vir mekaar en word gasvry.

Daar is iets aan die gang, iets in die lug, ʼn krag aan die werk wat ons nie ken nie.

En dan kry ons ʼn greep op hierdie krag, begin verbeel ons ons het mag, kry ons grootkop.  Pleks van groot geloof, kry ons grootkop.

Lukas 9.

21 Julie 2019, NHKA Kampersrus

Heilige Gees.


Continue reading “Grootkop.”