Gedrink. Maar dronk?

Nugterheid wat dronk lyk.

Om op die kerkraad van ʼn gemeente te dien, is maar een van baie goed wat die Heilige Gees ons help doen.

Maar niks wat die Heilige Gees ons help doen, is doodgewoon of normaal nie.  Inteendeel, dit lyk soms na malligheid.  Jy kan lyk of jy jou goeie oordeel kwyt is.  Jy slaan mense dronk.

Dronkgeslane mense het destyds van die apostels gesê húlle is dronk.

Hier in die Hervormde Kerk waar ons baie waarde heg aan nugterheid, is dit net so maklik om dié fout te maak.

Kom ons leer verstaan hoe ons kerkraadslede (en die res van ons) hulle werk doen, en wat die armes en die ellendiges daarmee uit te waai het

Spreuke 31 verse 1 tot 9

11 Augustus 2019, NHKA Kampersrus

Heilige Gees. Kerkraadsbevestiging.


Continue reading “Gedrink. Maar dronk?”