n Geflikker, soos van vuurvliegies!

Jesus het opgevaar.  Hy is God se regterhand.  Wat dan nou van my en jou?  En die koninkryk?

Wag?  Maar hoe? Kyk af, nie op nie. Word n vuurvliegie:  Skyn!  Al kry jy nog net geflikker.

“Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

Dis ‘n baie goeie vraag, want Jesus kon nie ophou praat oor die “koninkryk” nie.  “Is dit nou die tyd?,” wil hulle weet, “Gaan U nóú die koninkryk laat kom?” Hulle praat daarvan as “die koninkryk vir Israel”.  Soewereiniteit en selfbeskikking was tog die hele idee, dan nie?  Baie mense hét so gedink, of gehoop.  Dit was ‘n bitter pil om te sluk toe daar niks van kom nie.  Gaan Jesus hulle weer teleurstel?

Handelinge 1 : 1 tot 14

21 Mei 2020, NHKA Kampersrus

Hemelvaart.


EREDIENSREËLINGS IN DIE NOODTOESTAND

Na die president se aankondiging dat kerke steeds nie, na die einde van die huidige afgrendeling, in eredienste sal mag bymekaarkom nie, gaan die huidige reëling voort:  Net soos op Sondae, word ons spesiale eredienste, soos hierdie een vir Hemelvaartdag, met Whatsapp versend.

  • Die teks van die preek word vooraf al op die webwerf “Hervormend” geplaas.
  • Ons gee per Whatsapp eers kennis van die Skriflesing.
  • Die woorde van VONKK 96 word dan gestuur.
  • ‘n Klankopname van VONKK 96 se begeleiding word daarna aangestuur.
  • Laastens stuur ons ‘n klankopname van die preek.

Lied

Hierdie is ‘n lied wat ons nog nie tevore gesing het nie.  Maar onthou nou ons het sedert ons met VONKK-liedere begin het, ook nog nie Hemelvaart gevier nie.  Dis ‘n pragtige lied, geskryf deur Charles Wesley, in die 18de eeu al!  Luister!

VONKK 96

Wees bly en loof die Heer

Wees bly en loof die Heer –

jou Koning wat regeer!

Kom bring Hom dank en eer.

Kom buig jou voor Hom neer.

Verhef jou stem en sing nou saam!

Wees bly en loof die Heer se Naam!

Die Heer het opgevaar,

sit aan Gods regterhand.

Kyk, Hy regeer vandaar

en hou sy kerk in stand.

Verhef jou stem en sing nou saam!

Wees bly en loof die Heer se Naam!

Van God se regterhand

regeer die Heer met mag.

Voor Hom sal elke knie

moet buig met groot ontsag.

Verhef jou stem en sing nou saam!

Wees bly en loof die Heer se Naam!

Wees bly en hoop op Hom –

Hy kom vir seker weer.

Dié Regter wat sal kom,

is ook ons Redder, Heer.

Verhef jou stem en sing nou saam!

Wees bly en loof die Heer se Naam!

Teks: Rejoice, the Lord is King! – Charles Wesley 1707-1788; Afrikaanse teks: Jacques Louw 2009 ©

Musiek: GOPSAL – George Frideric Handel 1685-1759

© Teks: 2009 VONKK-Uitgewers (admin Bybel-Media)

© Musiek: Openbare besit

RUBRIEK:  Klassiek – Lofprysing / Hemelvaart

Skriflesing

Handelinge 1 : 1 tot 14

1        

My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af

2        

tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het.

3        

Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat.

4        

Terwyl Hy ‘n keer saam met hulle aan tafel was, het Hy hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het.

5        

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.”6   

Toe hulle ‘n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: “Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

7        

Hy het hulle geantwoord: “Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie.

8        

Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

9        

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en ‘n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie.

10      

Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan.

11      

Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

12      

Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, ‘n sabbatsreis ver.

13      

In die stad aangekom, is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus seun van Alfeus, Simon die Seloot en Judas seun van Jakobus.

14      

Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met ‘n aantal vroue, onder wie ook Maria die moeder van Jesus. Sy broers was ook by.

Kategese vir die kinders: Hemelvaart

Dagsê Maatjies!

Is julle nog steeds almal by die huis?  Julle verlang seker al skool toe, nè?  En na al julle maats ook?  Nou wonder ek ook:  Wat doen julle alles daar by die huis?  Is julle baie verveeld, of is julle besig met allerhande dinge?  Ek het al geleer: Vakansie is baie lekker, maar vakansie is nog lekkerder as ‘n mens ook tussenin kan werk aan iets waarop jy trots kan wees!  Om net te moet sit en wag, soos om te wag die skool moet weer begin, is glad nie so lekker nie.

 

Ons wag almal nou al so lank dat Jesus ook weer moet kom, ek wonder of julle nog kan onthou waar Jesus heen is?  Jesus was mos dood, maar Hy het weer begin lewe.

Op ‘n dag staan die dissipels hulle nog so aan Hom en verkyk, toe dit mistig raak om hulle.  Toe hulle weer kyk, is Jesus weg.

9

‘n Wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie meer kon sien nie.

Uit die bloute uit staan daar twee ouens met wit klere aan sommer daar by hulle.  Dié twee ouens lyk toe vir hulle nes die twee engele wat hulle by Jesus se graf gesien het.  Die twee manne sê toe vir die dissipels:

11

“Waarom staan julle so na die hemel en kyk?  Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Hulle sê Jesus is hemel toe, en Jesus sal net so ook weer terugkom aarde toe.

O aarde, dink die dissipels, waar is hierdie “hemel” dan?  Hulle het vir Jesus ook gevra:

6

“Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

Die “koninkryk” is ‘n woord wat Jesus baie gebruik het.  Die koninkryk is waar God is, en is waar God in beheer van als is.  Hulle het gedink Jesus gaan sommer nou al die koninkryk van die hemel hier na hulle toe bring.  Ons bid mos ook die Here moet dit doen as ons sê:

“Ons Vader wat in die hemel is,

Laat u Naam geheilig word,

Laat u koninkryk kom,

Laat u wil geskied, hier op aarde net soos in die hemel. . .”

Wag nou, sê Jesus vir hulle, ons Vader wat in die hemel is, gaan self besluit wanneer dit moet gebeur.  Al wat God nou eers wil hê ons moet weet is:  Jesus wat dood was, lewe.  En hierdie selfde Jesus wat julle hier gesien lewe het, Hy is nou ons Here. Hy lewe nog, by sy Vader.  God is sy Vader, in die koninkryk van die hemele waar God se wil altyd gebeur.  Jesus doen daar nou alles wat sy Pappa vir Hom sê.  Die mense het dalk gedink Hy is stout, ongehoorsaam – dis mos wat sonde is – maar sien julle nou, die Vader het Hom nou net hemel toe gevat, want die Vader weet wie sy Kind is, en die Vader is baie trots op Hom!  En God sê Jesus is nou die Koning van ons Vader se koninkryk.  Die koninkryk van God het begin!  Wat die dissipels daardie dag met hulle eie oë gesien het, was hoe Jesus gekroon word!  Hy is die Koning!

Maar die dissipels het nie mooi geweet wat aan die gang is nie.  Die koninkryk van God moes mos tot hier by óns kom?  Dit moet hier ook gebeur, nie net in die hemel nie!

A, maar onthou nou wat het Jesus gesê net voor Hy na God toe gegaan het:

8

Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Julle sal krag kry, en julle sal die hele wêreld vertel.  En hoe meer mense van Jesus hoor, hoe meer sal ons die koninkryk van die hemel sien, sommer tot hier by ons al sien kom.   Jy sal dit nog sien gebeur ook, nou al: Elke keer as jy God, ons Vader gehoorsaam, laat jy God se wil gebeur en elke keer as jy die Here se wil doen, kom God se koninkryk.

Outjies, hierdie is nie ‘n vakansie nie.  Hierdie is ook nie sommer net ‘n tyd om te sit en wag vir iets soos skool om weer te kom nie.  Hier waar ons nou is, is die plek waar die koninkryk van hemel al kan kom.  Ons moet dit saam doen.  Jy kan dit nou al doen.  Vra net die Here, vir ons Pappa in die hemel, vir Jesus, en die Heilige Gees, en jy sal sien hoe God jou help.

Eintlik, sien jy, is Jesus glad nie weg nie.  Jesus is hemel toe, en nou is die hemel op pad hier na ons toe!

Julle moet mooi bly, nè!

 

 

Preek

Veertig dae verloop na Jesus uit die dood opgestaan het.  Lukas vertel hoedat Jesus in hierdie tyd gereeld by die dissipels aangekom het.  Jesus het hulle herinner aan alles wat gebeur het, wat Hy gedoen en gesê het, wat Hy hulle alles geleer het, en hoedat dit verbandhou met die ou JHWH-godsdiens van die Hebreeuse Bybel, ons Ou Testament.   Toe stuur Jesus hulle terug Galilea toe, na daar waar hulle almal vandaankom en waar alles begin het.

Dáár sluit Jesus weer by hulle aan.  Die gesprek gaan voort.

Een van die groot raaisels wat die dissipels uitgeklaar wil hê is:  Wat dan nou van “die koninkryk”?

6

“Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

Dis ‘n baie goeie vraag, want Jesus kon nie ophou praat oor die “koninkryk” nie.  “Is dit nou die tyd?,” wil hulle weet, “Gaan U nóú die koninkryk laat kom?” Hulle praat daarvan as “die koninkryk vir Israel”.  Soewereiniteit en selfbeskikking was tog die hele idee, dan nie?  Baie mense hét so gedink, of gehoop.  Dit was ‘n bitter pil om te sluk toe daar niks van kom nie.  Gaan Jesus hulle weer teleurstel?

Luister mooi hoe antwoord Jesus.  Met dié dat ons nie Galileërs is nie, snap ons dalk nie dadelik Jesus se bedoeling nie.

Jesus sê:  O, die koninkryk kom gewis.  Elke keer as God se wil gebeur, verskyn  die koninkryk soos ‘n vuurvliegie flikker.  Gaan sy liggie af, sien jy hom nie.  Die koninkryk van God is nóú al klaar daar, al kyk jy dit mis!  Maar die koninkryk kóm ook nog, wanneer vuurvliegies soos sonlig sal skyn.  Wanneer presies God dit in vervulling sal laat gaan, wel, dit hang van God af, en daaroor hoef ons ons nie te verknies nie.  Tyd is God se besluit.  Wag maar.

Die koninkryk gebeur al, God het alreeds die fondasies en hoekstene van die koninkryk in plek.  Hier staan die dissipels mos nou al en praat met die Een wat die koninkryk van God gaan láát kom, Jesus!  Dis ‘n paal bo water.  Dis hoekom hulle vra:

“Here, is dit nou die tyd dat Ú die koninkryk vir Israel weer gaan oprig?”

Hulle weet nou al wie dit gaan doen.  Wat pla, is dat die plek nog steeds krioel van die Romeine!  Die “koninkryk vir Israel” dan, wanneer kom dít?  Hulle bedoel ‘n koninkryk wat die hele Israel van ouds, Juda in die suide én die res in die noorde, weer in ere sal herstel

Die koninkryk hét begin.  Wag maar, dié koninkryk kom nog met alle mag Jerusalem toe, na die hele Judea toe, én Samaria toe ook, antwoord Jesus.  Judea was al wat nog van die Beloofde Land oor was.  Samaria was die ou hoofstad van die lank verlore en al amper vergete Koninkryk van Israel, die Noordryk.  Die koninkryk van God kom na die hele Israel toe, noord en suid, waarby Galilea, hier waar Jesus en sy dissipels vandaankom, ook inbegrepe is.  Uit beide Bethlehem in Judea en Nasaret in Israel-Galilea kom hierdie koninkryk van God.  Dit kom vir die hele Israel.  Israel is meer as net betrokke, Israel staan aan die voorpunt daarvan.  Wag maar, julle sal sien.

Die koninkryk van God is waar God se wil geskied, en vir Jesus sien jy al orals in ou Israel.  Jesus is God se wil.

Israel moet leer Israel se God is nie (meer) net Israel se God nie.  Hierdie is die enige en enigste God, die Skepper van hemel en aarde.  Hierdie God kry jy nie ingeperk tot net Israel se ou grondgebied nie.  Israel was God se voorbeeldvolk, dit was tog nog altyd God se bedoeling met Israel:  Met hulle wou God alle nasies lok. Dink groot, groter as net Israel op haar eie, hierdie God regeer tot aan die verste uithoeke van die wêreld! Dink hemel en aarde, nie meer nét Israel nie.

Wat plek betref:  Dis vir Jerusalem én Samaria bedoel, vir die héle Israel, vir Galilea én vir Rome!

Wanneer dit sou klaarkom? Wel, dit is al aan die gang, maar wanneer dit ten einde sal loop, weet net God.  Tyd is God se besluit.

Oor tyd en plek bekommer ons ons nie meer nie.  God se besluite oor tyd en plek is hoe óns ook in die koninkryk van God inkom.  Die koninkryk van God is vir Israel bedoel, en vir almal wat die Here sal roep om te kom aansluit, selfs dié wat baie ver weg is.  Dié koninkryk kom. Wag maar.

Maar daar ís ‘n ander ding hier wat my nekhare laat rys.

2        

Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het

3        

en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat.

Met ander woorde:  Ouens, hierdie is nie die einde nie, nog lank nie.  Hierdie is maar net die begin. Ja, die basiese boustene is in plek.

Daarmee het ek vrede.

Maar nou, hoor ek, gee God bevele.  Mense kry opdragte, God deel werk uit! Nou word dissipels – volgelinge wat vir Jesus agternaloop – apostels – uitgestuurdes wat moet voorloop.

Nou kyk, ek was baie gemaklik met die gewaggery. . .

4        

Hy [het] hulle beveel: “Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My gehoor het.

‘n Gewag is iets wat ek baie goed kan doen, as ek moet.  Nou raak die koninkryk-ding ‘n werk, my werk, ‘n werk so groot soos die hele Suid-Afrikaanse ekonomie en nie net meer my eie huishouding of my eie klein besigheidjie nie, al het van my eie besigheid nou nie juis veel oorgebly nie.  Nou word die hele wêreld my probleem terwyl ek beswaarlik my eie laste gedra kry.

8        

Julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Dis baie duidelik:  Nou rus die onus op hierdie apostels. As die koninkryk gaan gebeur, as Jerusalem en Samaria van die koninkryk gaan te wete kom, en as Galilea en Rome hoegenaamd van die koninkryk ‘n woord gaan hoor, hang nou van julle af.  Die koninkryk van God, is nou ook julle s’n;  hier, in die doodgewone wêreld, moet julle aan die koninkryk van die hemel gestalte gee.

O wee. . .

Maar Jesus is nie naïef nie.  Jesus weet maar alte goed Hy maak nou van wolwe skaapwagters.  Dis nie verniet dat Hy vir Petrus drie keer na mekaar vra of Petrus Hom regtig nog liefhet nie, want dis nie so maklik om liefde af te lei uit Petrus se openbare verklarings dat Hy vir Jesus van geen adamskant ken en ook met Hom niks uit te waai wil hê nie.  En drie keer, tot Petrus in trane uitbars, sê Jesus Petrus gaan nou Jesus se skape en lammers met sy hele hart moet liefhê, met al sy krag en sy hele verstand.

Jesus sê:  Gaan nou terug Jerusalem toe en wag daar.  Doen niks.  Wag net.  Maar ledig gaan jy nie bly nie.  God gaan jou self kom doop met die Heilige Gees, en dan is die vet in die vuur.

Jesus se hemelvaart herinner aan Elia s’n:  Toe ‘n vuurwa uit die hemel uit afkom en vir Elia oplaai, val Elia se mantel van hom af en beland op Elisa se skouers.  Dadelik het Elisa al Elia se gesag om sy wettige opvolger te wees.  Die mantel val op ons.  Die vuur val op ons, trek in ons in.  Die vuur is hier.

Die Vader gaan die Heilige Gees waarvan Jesus hulle vertel het, nou vir hulle gee.  Die Heilige Gees gaan hulle toerus vir wat hulle moet gaan doen.

5        

Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.

Die dissipels wat nou apostels word, staan nog so oopmond en opkyk, toe tik daardie twee engele wat langs die graf ook gestaan en kopskud het, hulle op die skouer.

11      

Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Nee, man, ‘n opkykery baat jou niks.  ‘n Gesoek na die hemel daarbo gaan niks oplewer nie, al kry ons daai teleskoop wat beplan word vir die donker kant van die maan, nog in ons leeftyd gebou.  Fokus op afkyk.  Dis hiernatoe, hier na onder toe, dat Jesus terugkom.  En dis hier waar julle werk wag, werk wat moet klaar voor Hy opdaag.

Op julle eie sal julle nie die koninkryk van die hemel aarde toe kan afbring nie.  Maar as wat julle nou net gesien het, gelyk het of Jesus padgee en julle alleen los, het julle dit mis.   God het Jesus nie met ‘n rooikaart van die veld afgehaal tot alles hier verby is nie. God het Jesus en die koninkryk waarvan Jesus die fondament en hoeksteen is, nie op ys gesit, ingegrendel tot die dodelikste siekte van hulle almal, die sonde, weggaan nie.  Jesus is ook nie op langverlof nie.  God het vir Jesus nie uitgehaal nie, God het met Jesus nou alles in vervulling laat gaan.  Jesus raak nou elke, selfs die onbenulligste, menslike ervaring waarvan ons weet.

Hoe? Jesus is na God se regterhand toe.  Van daar af heers Hy.  Die Gees van God die Vader en die Seun is hier na julle toe op pad.  Hier kom krag.  Hier kom die koninkryk.

Die koninkryk van God is toe nie ‘n mooi storie met ‘n teleurstellende einde nie.  Die koninkryk van God is nie net aangeleerde menslike gedrag, goeie maniere, nie;  dis nie gawe beginsels of gedroomde ideale nie, dis nie goeie voornemens soos die niksseggende beloftes voor ‘n demokratiese verkiesing tot die wenparty die mag het en dan maak en breek soos hulle wil nie; die koninkryk van die hemel is ook geen hoogheilige grondwet wat net regteskending keer nie.  Die koninkryk van God is ‘n nuwe wêreld, ‘n kerk met ‘n agenda, mense met leefstyl, dis lewe self.  Dis liefde.  Dis God by ons. Die koninkryk van God is mense wat weet wie God is, en waar God is, en wat God wil hê, en hulle kry dit al bietjies-bietjies gedoen.

Dis ‘n geflikker soos van vuurvliegies, maar daar is al lig. . .

Hier sit en wag ons almal vir die wêreld om weer te begin.  Dis amper tyd.

Ons Vader, en Jesus wat in die hemel is, laat u koninkryk kom, u wil geskied, hier op aarde nes daar in die hemel.  Gee ons vandag ons daaglikse vuur.

Amen.

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.