Daar by jou, in jou Jerusalem

Ek wil, ek wil nie.  Ek wou. / Van jakkalse en hoendertjies / Nie hoenders of hase lê paaseiers nie / God kom daar na jou Jerusalem toe. . .

Hierdie erediens het dié week al baie name gehad en ek is nou nog nie seker watter een werk die beste nie. Dis seker te verstane: Ons is in vreemde vaarwaters, op terreine sonder kaart.

Maar ek het geoordeel ons het nou troos nodig. Niks troos soos die versekering nie: Dat niks, nie eers ′n gedwonge wegbly van die erediens af, ′n wig tussen ons en God kan indryf nie.  Selfs hierdie afsondering en sosiale afstand hou God nie weg nie.

Kampersrus Gemeente het besluit ons gaan met eredienste voort.  Die sin kort seker ‘n “in beginsel” want ons het ook ons lidmate afgeraai om erediens toe te kom, veral ons seniors, verswaktes en almal bo 65, en almal wat voel om liefs weg te bly, word dit gegun. Die erediens in die kerkgebou vind steeds plaas, om elkeen wat behoefte het, die geleentheid te gee.  En ook net om te sê: Ons is nog hier!

Maar daar is van vandag af ook iets soos ‘n afstandserediens.  Ons gebruik Whatsapp.  Ons gee eers van die Skrifgedeelte kennis. Die woorde en ‘n klankopname van Psalm 46 se begeleiding word dan vanaf 08:30 vanoggend aan lidmate versend, en onmiddellik daarna ook ‘n klankopname van net die preek.

As jy nie hier kan uitkom nie, kom ons na jou toe.  En moenie vergeet nie, God is al lankal al, nog altyd, daar by jou, daar waar jy is, in jou Jerusalem.

Lukas 13 : 31 tot 35. (Matteus 23 : 37 tot 39)

22 Maart 2020, NHKA Kampersrus

Lydenstyd


EREDIENSREËLINGS IN DIE NOODTOESTAND

Kampersrus Gemeente het besluit ons gaan met eredienste voort.  Die sin kort seker ‘n “in beginsel” want ons het ook ons lidmate afgeraai om erediens toe te kom, veral ons seniors, verswaktes en almal bo 65, en almal wat voel om liefs weg te bly, word dit gegun.

Die erediens in die kerkgebou vind steeds plaas, om elkeen wat behoefte het, die geleentheid te gee.  (Die afsondering kan erg word, jou teen die mure wil laat uitklim.) Getalle sal tot onder 50 beperk word.  Ons het streng persoonlike reinigingsreëls in plek.  Diakens sal lidmate ontvang en hulle herinner om afstand te handhaaf en te vra om hande te was.  Vrywilligers kom help om die kerkgebou vooraf te ontsmet.  Sitplek ver uitmekaar, word aangewys.  Kuier om die kerk voor en na die erediens word ontmoedig.

Maar daar is van vandag af ook iets soos ‘n afstandserediens.  Ons gebruik Whatsapp.  Ons gee eers van die Skrifgedeelte kennis. Die woorde en ‘n klankopname van Psalm 46 se begeleiding word dan vanaf 08:30 vanoggend per Whatsapp aan lidmate versend, en onmiddellik daarna ook ‘n klankopname van net die preek.

LIEDERE IN HIERDIE EREDIENS

 

Gesang 576 : 1 en 2.  Bou in kommervolle dae al jou hoop op Hom.  

VONKK 345 : 1, 2, 3 en 4.  Seën ons huisgesinne, Heer. 

VONKK 350 : 1 en 2 Filippense 4. Kom praat met God. 

Gesang 501 : 1 en 2.  Toe wilde storms gewoed het. . . 

Gesang 240 : 1 en 2.  Kyk op.  Kyk na die kruis.

VONKK 356 : 1, 2 en 3. Kom met jou kommer.  God vergeet ons nie.

VONKK 377. Heer, ons smag na genesing.

Psalm 46 : 1 en 2. God is ons toevlug.

Gesang 554 : 1 en 2. God het ons bewaar teen ramp en skrik en skade.    

Gesang 184 : 2 en 3. Gaan sê dit vir elke liggaam: Die Here beskerm sy kunswerk.

Speel musiek as die gemeente uitstap 

Psalm 46

Die Godstad is onwankelbaar;

Daar’s blydskap oor sy stil rivier.

Al dreig ook watter groot gevaar,

Dis alles onder sy bestier.

God maak die nasies stom

As daar beroering kom.

Ons toevlug sal Hy wees,

Ons bly dus onbevrees.

Die God van Jakob is mos daar.

 

 

Skyfie: Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.  Nie hoenders of hase lê paaseiers nie.

TOETREDE

Predikant

Dis ‘n nagmerrie hierdie, ek weet.

God weet dit ook.

Ek het troos nodig, julle dalk ook?

Skyfie: Nie hoenders of hase lê paaseiers nie. Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.     

Kom ons begin vandag met ‘n lied wat in Nederland ‘n geliefde gesang geword het, maar wat sy oorsprong in die ou Kaap gehad het; trouens, dis die enigste Nederlandse gesang wat ooit hier uit die Kaap gekom het, so min of meer 1806.  Catharina Allegonda van Lier het die teks geskryf en Cornelis de Pauw die melodie.

Skyfie: Sing. Gesang 576 : 1 en 2.  Bou in kommervolle dae al jou hoop op Hom.   

Niks hiervan is hoegenaamd belangrik nie.  Maar dit herinner ons dat dit hier in Afrika met ons al baie sleg gegaan het; dís niks nuuts nie.  Dit help wel om te onthou hoe ons tóé ons moeilikhede verwerk het, en waar ons nog altyd hulp gekry het.

Sing Gesang 576.  Die lied het twee strofes.

Sing.

Begeleiding begin hier.  Speel die hele lied dwarsdeur.

Gesang 576 strofes 1 en 2.

Skyfie: Sing. VONKK 345 : 1, 2, 3 en 4.  Seën ons huisgesinne, Heer.  

Hierdie is ‘n taai tyd in ons lewens, om verskillende redes.  Vandag het ons die troos en versekering nodig dat God ons met deernis raaksien, en ons diepste hartsbegeertes maar al te goed verstaan.  Dis nou die tyd dat ons vrymoedig met ‘n gebed na God toe kan kom, vir ons gesinne, vir ons pa’s, ons ma’s en ons kinders.

Daarvoor sing ons ‘n VONKK-lied wat van die eerste keer af dat ons dit gesing het, in ons hart kom inkruip het.  VONKK 345 het 4 strofes en ons sing hulle almal sittend saam.

Sing

Begeleiding begin hier.  Gebruik die orrelbegeleiding.  Speel die hele lied dwarsdeur.

VONKK 345 strofes 1, 2, 3 en 4.      

Skyfie: Filippense 4 : 6 en 7

Hoe weet ons dat as ons vir ons gesinne bid, God hoor en omgee?  Luister bietjie:

Filippense 4

Filippense 4 : 6

6        

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.

Filippense 4 : 7

7        

En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.

Skyfie: Sing. VONKK 350 : 1 en 2.  Filippense 4. Kom praat met God.

Hierdie woorde van Filippense 4 is in ‘n VONKK-lied getoonset.  Kom ons sing dit ook saam.  Staan op, dan nader ons die Here hiermee in ‘n diens tot God se eer.

Sing

Begeleiding begin hier.  Gebruik die orrelbegeleiding.  Speel die hele lied dwarsdeur.

VONKK 350 strofes 1 en 2.      

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Votum en seëngroet.  Staan.  Wees sterk.  Moenie skrik nie.     

Votum en Seëngroet (Staan)

Esegiël 3

9

Soos diamant, harder as rots, so maak Ek jou kop.”

Josua 1

9        

Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Skyfie: Staan. Sing. Gesang 501 : 1 en 2.  Toe wilde storms gewoed het. . .  

Ons sing saam dat, toe wilde storms om ons losgebars het, ons nog altyd vaste grond onder ons voete kon voel.  God is ons rots en ons anker. Sing staande saam Gesang 501 strofes 1 en 2.

Sang (Staan)

Begeleiding begin hier.  Speel die lied dwarsdeur.  

Gesang 501 strofes 1 en 2.

Skyfie: Die wil van God. Sit. Help die medegelowiges in hulle nood.

Die wil van God (Sit)

Luister na hoe die Here wil hê ons moet lewe uit Romeine 12

12      

Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.

13      

Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid.

14      

Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie.

15      

Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.

Skyfie: Sit. Sing. Gesang 240 : 1 en 2.  Niemand pleit ooit tevergeefs nie.

Skuldbelydenis (Sit)

Met Gesang 240, die eerste en tweede verse, bely ons ons skuld aan God.  God vergewe wie berou het.

Sing (Sit)

Begeleiding begin hier.

Gesang 240 strofes 1 en 2.

Skyfie: Geloofsbelydenis. Sit. Apostolicum.

Geloofsbelydenis (Sit)

God skenk vergifnis.  Só doen God dit.  Dít glo ons.

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader,
 • van waar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

 

Skyfie: Sing. Sit. VONKK 356 : 1, 2 en 3. Kom met jou kommer.  God vergeet ons nie.

Geloof beteken nie dat ons ons nooit ontstel of bekommer nie.  Geloof beteken net ons weet waarheen om met ons kommer te kom.  God vergeet ons nooit. Sing dit saam; dit staan so in VONKK 356.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.  Speel die hele lied dwarsdeur tot aan die einde daarvan.

VONKK 356 strofes 1, 2 en 3.

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Skyfie: Gebed

Gebed

Skyfie: Sing (Sit) VONKK 377. Heer, ons smag na genesing.

Kom ons sit ons gebed voort met ‘n lied wat vra dat die Here tog genesing moet bring. Sing VONKK 377.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.

VONKK 377.

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing (Sit)

Skyfie: Lukas 13 : 31 tot 35. Bladsy 106 van die Nuwe Testament (NAV).

Ons lees eers uit die Nuwe Testament, uit die proewe van die 2020-vertaling in Afrikaans soos dit op die Bybelgenootskap van SA se webwerf staan.

(Die onderstaande uittreksel uit die 1983-Afrikaanse vertaling word net ter insae hierby ingesluit, maar nie in die erediens gelees nie.)

Lukas 13 : 31 tot 35

31      

Op daardie selfde oomblik het ‘n aantal Fariseërs vir Jesus kom sê: “U moet padgee en na ‘n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak.”

32      

Maar Hy sê vir hulle: “Gaan sê vir daardie jakkals: ‘Kyk, vandag en môre dryf Ek nog bose geeste uit en maak Ek mense gesond, maar op die derde dag sal Ek my werk klaar maak.’

33      

In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat ‘n profeet op ‘n ander plek as Jerusalem omkom.

34      

“Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie!

35      

Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat. Maar Ek sê vir julle: Julle sal My sekerlik nie sien nie totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! ”

(Wat hieronder verskyn, is ‘n skermskoot uit die 2020-proefvertaling)

           

Ons hou hier op met lees.

Skyfie: Sing. Sit. Psalm 46 : 1 en 2. Die Godstad is onwankelbaar.

Kom ons sing Psalm 46 strofes 1 en 2.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.

Psalm 46 strofes 1 en 2.

Preek (Sit)

Skyfie: Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.  Nie hoenders of hase lê paaseiers nie.  

Is die Godstad regtig onwankelbaar?

Ons het nou net gesing “Die Godstad is onwankelbaar. . . Al dreig ook watter groot gevaar, dis alles onder God se bestier” – onder God se beheer – “die God van Jakob is mos daar.” Is die Godstad, daar waar God woon, ‘n plek van veiligheid?  Hier word gepraat oor Jerusalem.  In ons eie idioom, ons wat daarop reken God woon nie nét doer in Jerusalem nie, God is hier waar ons is.  Hierdie is die Godstad, want God is orals waar ons is.  Ons kan God orals aanbid – die ganse skepping is God s’n.

In ons eie manier van praat wil ons weet:  Is óns veilig hier waar ons is?  In tye van rampe en krisisse het ons báie vrae, maar hierdie is seker die eerste een wat by ons opkom.  Waar is ons veilig?  En as jou gemeente jou afraai om selfs erediens toe te kom, want dis te gevaarlik daar, boesem nie eens kerk en erediens meer vertroue in nie.

Waar is “Jerusalem” dan, waar die “Godstad”?  Waar woon God?  “Sê ons, sodat ons daar kan gaan skuiling soek,” nè?

Hoor weer ‘n keer:  God is dáár by jou.  God sit nie hier op die bult vir jou en wag om hiernatoe te kom nie.  God is soontoe, daar na jou toe.  Nee, jy is nie alleen nie, of aan jou lot oorgelaat nie.  Dat die Godstad nie kan wankel nie, beteken, in ons tyd, dat niks gaan keer dat God daar by jou uitkom en by jou bly nie, daar in jou eie huis, in jou eie lewe, in jou eie stukkie van die wêreld.  Jý is die Godstad.  God is by jóú.

Dit is beslis ‘n unieke krisis, hierdie een.  Gewoonlik, in krisistye, staan selfs selfsugtige mense soos ons maar is, soos een man saam.  Hierdie krisis sonder jou af.  Ons is meer bewus as ooit van die gevaar wat mense vir ons inhou.  Ons is meer as ooit ingestel daarop om ons eenkant te hou en draaie om mense te loop. Afsondering is wat die staat met geharde kriminele doen; nou doen ons dit met onsself en met mekaar.  Om só alleen gelaat te word met net jou eie gedagtes, en erger nog, met die media se onophoudelike siklusse van slegte nuus, gáán jou teen die mure uitdryf.  Om oor en oor te hoor hoe die dood jou dreig, is nie prettig nie.

Die Fariseërs kom ewe bedagsaam vir Jesus sê Hy moet liefs elders heen.  Hier waar Hy nou is, is Herodes in beheer, en Herodes maak daar geen geheim van nie, hy wil vir Jesus dood hê, al moet hy dit self doen.

Jesus se hardkoppigheid is nie die voorbeeld wat ek en jy nou moet volg nie. Jesus antwoord: “Gaan sê vir daardie jakkals. . . ‘ Om vir ‘n skelm uitgekryt te word – want dis wat ‘n jakkals is – gaan vir Herodes nie juis paai nie. Om ons nou teen die staat te verset, jakkalse of te not, en ons eie gang te gaan in weerwil van goeie raad, is nie in ons belang nie.

Volg Jesus liewer in hoe Hy ons belange op die hart dra.  Jesus tree in ons belang op, en ook in God se belang. Jesus sê Hy is met twee goed besig:  Jesus dryf demone uit, en Jesus maak mense gesond.   Dis wat Ek dóén, sê Hy, en daarmee ophou, gaan Ek beslis nie.  Ek gaan dit vandag nog aanhou doen, en môre ook, én oormôre nog.  Ek gaan daarmee volhou tot my werk klaar is, totdat Ek my doel daarmee bereik het.  Niks en niemand gaan ‘n stokkie daarvoor steek nie.

Luister weer: Jesus dryf demone uit, al die goed wat in ons koppe kom nes skrop om ons van God te vervreem, die vreesaanjaende geestessiektes wat ons teen God laat oorlog maak.  Jesus maak vir God plek skoon. Én Jesus genees mense, gesond van al die goed wat ons liggame aftakel.

Hiérin moet ons Jesus volg: Nie hardkoppig ons eie gang gaan nie, maar aan God vashou, en mekaar nie aan eie lot oorlaat nie, maar mekaar opsoek en versorg. Ons moet ons nie van stryk laat bring nie, nie ophou hoop op God nie, en mekaar aanhou liefhê. Dis wat ons geroep is om te doen.  Dis wat ons elke dag moet doen. Dis waarmee ons doelgerig moet aanhou.  Soek God op, versorg mekaar.

“In elk geval,” sê Jesus, “moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit.”  Jesus is Jerusalem toe op pad, na die Godstad toe, daar na waar die mense glo God is, daar waar mense voel hulle die naaste aan God kan kom.  Dis die plekke waarheen mense gewoonlik gaan as hulle God wil opsoek, as hulle God se raad en redding wil vra.  Jesus wil daar wees vir hulle.  Dit klink na die regte ding om te doen, uit ons hoek gesien.  Maar dis ook die enigste ding wat Jesus gáán doen.  Hy is die God wat in ons Jerusalems woon.

God is koersvas op pad na die plek toe waar ons al weet om God te gaan kry.  Nie Herodes of COVID-19 gaan keer dat ons God vind nie.  Hierdie reis na Jerusalem toe, gaan Jesus vandag en môre en die volgende dag nog voortsit, net so meedoënloos as wat Hy mense van demone gaan red en van siektes gaan gesondmaak.  Die reis Jerusalem toe is gegewe, en nie onderhandelbaar of uit te stel weens die dreigemente van iets of iemand wat sy dood soek  nie.   God hoort in Jerusalem, daar waar mense gewoond is om God te gaan soek en ook vind.  Al is dit die heel laaste ding wat Jesus doen – en dit ís ook – Jesus gaan sorg dat ons vir God in ons Jerusalems vind.

God wil gevind word, God wil vindbaar wees.

Maar ai, waar God Godself aan mense blootstel, ook en juis dáár ín ons eie weergawes van die Godstad, daar waar óns so geborge voel, daar is Gód weer alles behalwe veilig.  “Ek moet nog vandag en môre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat ‘n profeet buite Jerusalem omkom nie.” Daar in ons Jerusalems sterf God. Daar in Jerusalem sterf God gewoonlik.  Daar in Jerusalem sterf God se profete met sulke afgemete reëlmaat, dat dit al ondenkbaar is God sterf ooit iewers elders.  God sterf helaas orals waar mense God teëkom.  Daar in die Godstad, daar in Jerusalem waar ons die naaste aan God kom en tot God persoonlik toegang kry, daar maak ons van die geleentheid gebruik om God dood te maak.  Die oomblik as mense God ontmoet, is God aan mense uitgelewer.

“Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. . .

Jerusalem gaan vir Jesus nog begrawe. As God self dan nie eers in die Godstad veilig is nie, hoe moet ons daar veilig voel?  Wel, as jy na jou eie Jerusalem toe opruk om God daar te wil nekomdraai, haal jy vir God uit jou Godstad uit, vir Jesus uit jou Jerusalem uit, die liefde uit jou lewe uit.  Dan is die lewe hierdie stryd regtig nie meer werd nie.

Skyfie: Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.  Nie hoenders of hase lê paaseiers nie.  

Onthou julle die ding wat ons met blommetjies gedoen het toe jonk en dolverlief was?  Jy het so ‘n madeliefie gevat en een vir een die kroonblare uitgetrek terwyl jy dié rympie opsê: “Hy’t my lief.  Hy het nie. Sy’t my lief.  Sy het nie. . .” Toe was liefde iets soos ‘n dobbelspel:  Jy was nie seker of die liefde wederkerig is nie.

Dis asof Lukas dié speletjie hier speel.  Hier’s ‘n rympie in.  Jy sien dit nie in die Afrikaans nie, maar Lukas gebruik dieselfde woord hier drie keer: θελω / telo.  Jy kan dit lossies vertaal met “wil”.

 • Herodes wil Jesus doodmaak
 • Jesus wil Jerusalem se kinders omhels
 • Jerusalem wil van Jesus niks weet nie.

Herodes wíl, maar hy wil doodmaak.  Jesus wíl: Jesus wil Jerusalem oppas. Jerusalem wil met Jesus – en met God – net mooi niks uit te waai hê nie.

Nee, sê die madeliefie, lief het sy my nie.

Nou kyk, as die liefde die Godstad verlaat het, wel, dan is die Godstad inderdaad ook sonder God.

Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat. Maar Ek sê vir julle: Julle sal My sekerlik nie sien nie totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! ”

Dit klink goed, ten minste hier in die laaste sin, nè? Só asof daar vir Jerusalem bekering voorlê, met die erkenning mos dat Jesus “in die Naam van die Here kom!”   Nee, ongelukkig nie.  Dis meer as net effens ironies;  dit grens aan sarkasme.  Ja, Jerusalem gaan Jesus verwelkom, en dan skaars ‘n week later vervloek en kruisig.

Jesus hóú van madeliefies, maar Jesus reken nie op hoe lief madeliefies sê Jerusalem Hom het nie. Jesus weet van beter.  God dobbel nie met liefde nie, en ook nie met mense se lewens nie.  God laat nie demone en siektes onder ons los en staan dan vermakerig terug om te kyk hoe die rampe onder ons verwoesting saai nie.  Nee, Jesus is daar na jou Godstad toe op pad.  Jesus gaan jou daar in jou Jerusalem kom opsoek.  God kom jou daar waar jy is, oppas.

Skyfie: “Hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke. . .”  

Hier staan een van die aangrypendste verse oor God in die ganse Nuwe Testament.  Dit kom uit Jesus se mond.  Ek glo Hy weet waarvan Hy praat. Jesus sê:

“Hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke. . .”

God werk met ons soos ‘n hennetjie met haar kuikens.  Sy maak haar kuikens met haar vere toe, sy sprei oor hulle haar vlerke.  God is soos sy.

Die hel sou in Jerusalem losbreek. Die jakkals sou die hennetjie vang. Maar die kuikens sou uitbroei en leef.

Voëls lê nou nog nie paaseiers nie.  Hase ook nie, sover ek weet nie. Die graf waarin die dood God wou opsluit en van ons af wou weghou, het soos ‘n eier oopgebars.  Uit die dop kom en loop vasberade soos altyd terug Jerusalem toe, die lewende Christus Jesus.   Want vir God hou jy nie van ons af weg nie, en vir ons ook nie onder kwarantyn nie, al is die siekte dodelik.  Ja, ons sterf nog steeds van sonde.  Sonde maak tot vir God voor die voet dood.   Maar drie dae later leef Jesus weer.  Die lewende, opgestane Jesus gaan wys toe mos vir sy kuikens die wonde wat hulle Hom in Jerusalem aangedoen het.  Hulle besef die jakkalse was agter die eiers en die kuikens aan, maar die Godstad staan.

Jesus was die entstof en die medisyne vir hierdie siekte.  Hy het soos entstof ‘n bietjie van die dood ingekry, sodat niks Hom meer kan doodkry nie.

Nee, nie eers die Godstad is onwankelbaar as jy vir God daaruit haal nie. Dan is wat oorbly ook maar net nog ‘n stad, ‘n plek waar mense sonder God klaarkom.

God wil daar by jou wees.  God is daar by jou, daar waar jy nou is. Jy is onder (durf ek dit sê?) onder Haar vlerk, soos ‘n kuikentjie snoesig onder sy ma se donsies.

Bly daar.  Bly gesond. Bly veilig.

Wat het Corona en COVID-19 daarmee te doen?  Niks.  Net mooi niks. Niks kan jou skei van die liefde van God nie.  God het jou al teen baie goed beskerm, jy weet dit net nie.

Amen.

Skyfie: Sing. Staan op. Gesang 554 : 1 en 2. God het ons bewaar teen ramp en skrik en skade.     

Ons sing staande saam Gesang 554 strofes 1 en 2.  Dis ‘n loflied.  Ons kan God loof, want ons weet uit sy Woord en uit eie ondervinding God het ons nog altyd uit genade bewaar teen rampe soos hierdie.

Sang (Staan)

Begeleiding begin hier.    

Gesang 554 :  1 en 2.

WEGSENDING

Predikant

Skyfie: Seën. Staan.  II Korintiërs 1. God sal ons weer red!

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here na aanleiding van II Korintiërs 1.

9        

Dit het [al] vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit gebeur, sodat ons nie op onsself vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe.

10      

Dit is Hy wat ons uit so ‘n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. Op Hom is ons hoop gevestig: Hy sal ons ook verder red.

11      

Daarmee help julle deur vir mekaar te bid. So sal die gebede van baie ‘n seën van God af bring, en dan sal baie Hom vir ons dank.

Amen.

Skyfie: Gesang 184 : 2 en 3. Gaan sê dit vir elke liggaam: Die Here beskerm sy kunswerk.

Respons (Staan)

Begeleiding begin hier. 

Gesang 184 strofes 2 en 3.

Skyfie: Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.  Nie hoenders of hase lê paaseiers nie.   

Skyfie: Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.  Nie hoenders of hase lê paaseiers nie. Transkripsie: https://hennielagrange.wordpress.com/

Afkondigings

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Speel musiek as die gemeente uitstap.  Dis op die volgende skyfie.

Skyfie: Ek wil, ek wil nie.  Ek wou.  Nie hoenders of hase lê paaseiers nie. Transkripsie: https://hennielagrange.wordpress.com/

  

 

One thought on “Daar by jou, in jou Jerusalem

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.