As God jou los

My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe?

Kom ons vra nie wat Kain doen of los nie, of wat Abel dalk beter as Kain reggekry het nie.  Wat is dit wat God doen wat die wig tussen Kain en Abel indryf?  As die fout lê by Kain se geloof, beteken dit daar is iets wat God doen waarmee Kain nie kan saamleef nie.

Dis die probleem:  Ons is baie hier, nie net ek nie.

Genesis 4 : 1 tot 16. Matteus 28 : 45 en 46

15 Maart 2020, NHKA Kampersrus

Lydenstyd


LIEDERE IN HIERDIE EREDIENS

 

“Oratorio Terezín.” Die 12de snit op CD 2.  Speel die hele lied deur.

VONKK 286 strofes 1, 2 en 3.  “Ons is mens voor U, deur u liefde as waardig verklaar.”

Gesang 396 : 1, 2, 3 en 4.  Vir my het God Hom daar laat hang. 

Gesang 250 : 1 en 2.  Dat ons mekaar mag liefhê. . .

Gesang 384 : 1. Jesus, dink aan my wanneer U in u ryk kom.

VONKK 156 : 1, 2 en 3. Heer, laat in my swaarkry my selfsug verdwyn – u voorbeeld van liefde my dring.

Gesang 380 : 1 en 2. God, by die moordenaars gereken.

Gesang 500 : 1, 2 en 3. God gaan nie by my verby nie, begewe my nie.  Die ander mense wat op Hom bou, mag maar ook.   

Gesang 304 : 1, 2 en 3. Laat Heer u seën op hul daal. . .

 

 

 

Skyfie: As God jou los. My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe?

TOETREDE

Predikant

Kom ons begin ons erediens met stilte.  Gebruik die stilte vir jou eie gebede.  Onthou hoe Jesus Christus moes ly.

Stilte

Skyfie: Word stil. . .      

Speel na 20 sekondes die 12de snit op CD 2 van die “Oratorio Terezín.” Speel die hele lied deur.

Skyfie: As God jou los. My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe?

Ons is mense.  Ons staan voor God, stukkend van die sonde.  En saam met ons staan ander mense wat ewe verniel is, sommige van hulle slagoffers van die skade wat ons hulle aangedoen het.

Ons is almal mense. Maar God het mense waardig verklaar. God het selfs ‘n mens geword.  Ek hoor die week iemand sê: Moenie ‘n engel wil word nie; dis ‘n afgradering. Word ‘n mens.  Mense span die kroon.  Mense is die kroon van die skepping.  Mense is die eie kinders van God.  Wees egte mense.

Skyfie: Sing. Staan op.  VONKK 286 strofes 1, 2 en 3.  “Ons is mens voor U, deur u liefde as waardig verklaar.”

Kom ons staan en sing VONKK 286 strofes 1, 2 en 3. God het mense waardig verklaar. Dis ons toetredelied.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.  Gebruik die saamsingopname.  Speel die hele lied dwarsdeur.

VONKK 286 strofes 1, 2 en 3.

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Votum.  Staan.  Moenie ontsteld wees nie.  Ek sal julle nie los nie.    

Votum

Johannes 14

1        

“Julle moet nie ontsteld wees nie.  Glo in God; glo ook in My. 

2

In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.

Skyfie: Seën. Staan. Ek kom om julle te haal.

Seëngroet (Staan)

Johannes 14

3        

En as Ek gegaan het en vir julle plek gereedgemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Skyfie: Staan. Sing. Gesang 396 : 1, 2, 3 en 4.  Vir my het God Hom daar laat hang.  

Kom ons sing tot lof van God wat Jesus vir ons laat kruisig het.  Sing staande saam Gesang 396 al vier die strofes.

Sang (Staan)

Begeleiding begin hier.  Speel die lied dwarsdeur.  

Gesang 396 1, 2, 3 en 4.

Skyfie: Die wil van God. Sit.

Die wil van God (Sit)

Hoor vandag die Here se wil uit I Johannes 4 en 5

19      

Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.

20      

As iemand sê: “Ek het God lief,” en hy haat sy broer, is hy ‘n leuenaar; want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie.

21      

En hierdie gebod het ons van Hom gekry: Wie vir God liefhet, moet ook sy broer liefhê.

1        

Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is ‘n kind van God; en elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is.

2        

Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou.

Skyfie: Sit. Sing. Gesang 250 : 1 en 2.  Dat ons mekaar mag liefhê. . .

Skuldbelydenis (Sit)

Bely met Gesang 250 die eerste en tweede verse dat ons mekaar nog nie lief genoeg het nie.

Sing (Sit)

Begeleiding begin hier.

Gesang 250 strofes 1 en 2.

Skyfie: Geloofsbelydenis. Sit. Apostolicum.

Geloofsbelydenis (Sit)

Kom ons bely ons geloof in God.  Só het God ons geleer, dís hoe liefde regtig lyk.

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader,
 • van waar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

 

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 384 : 1. Jesus, dink aan my wanneer U in u ryk kom.

Die man wat langs Jesus gekruisig is, het hierdie woorde gesê, nie gesing nie.  Maar ons kan dit sing. Ons weet dis presies wat daar op Golgota gebeur:  God dink aan ons! Ons sing saam Gesang 384.  Die lied het net die een strofe, maar ons sing hom ‘n paar keer oor.  Dis ‘n meditatiewe lied, bedoel om jou te laat nadink en dit te laat insink.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.  Speel die hele lied dwarsdeur tot aan die einde daarvan.

Gesang 384 strofe 1, herhaal etlike kere.

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Skyfie: Gebed

Gebed

Skyfie: Sing (Sit) VONKK 156 : 1, 2 en 3. Heer, laat in my swaarkry my selfsug verdwyn – u voorbeeld van liefde my dring.

Ons moet bid dat selfsug ons nie die verdoemenis in sleep nie. Sing VONKK 156.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.

VONKK 156 strofes 1, 2 en 3.

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing (Sit)

Skyfie: Genesis 4 : 1 tot 16. Bladsy 4 van die Ou Testament (NAV).

Ons lees eers uit die Ou en dan uit die Nuwe Testament.

Eers lees ons Genesis 4 : 1 tot 16. Dis heel voor in ons Bybel, op bladsy 4. Kain en Abel.

Genesis 4 : 1 tot 16

1        

Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad, en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: “Ek het ‘n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here!”

2        

Sy het weer ‘n kind gekry, Abel, ‘n broer vir Kain. Abel was ‘n veeboer en Kain ‘n saaiboer.

3        

Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land ‘n offer aan die Here gebring.

4        

Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem,

5        

maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk.

6        

Toe sê die Here vir Kain: “Waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk?

7        

Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie – die sonde wag jou in daarbuite en hy wil jou in sy mag kry. Maar jy moet oor hom heers.”

8        

Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak.

9        

Toe vra die Here vir Kain: “Waar is jou broer Abel?” en Kain antwoord: “Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?”

10      

Maar die Here sê: “Wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na My.

11      

Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het.

12      

Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal ‘n doellose swerwer op aarde word!”

13      

Toe sê Kain vir die Here: “My straf is te swaar om te dra.

14      

U verdryf my nou van my grond af, en tot U het ek nie meer toegang nie. Ek sal ‘n doellose swerwer op aarde wees, en wie my raakloop, sal my vermoor.”

15      

Maar die Here sê vir hom: “Nee! Wie vir Kain vermoor, sal sewe maal gestraf word.” Toe gee die Here vir Kain ‘n teken sodat niemand wat hom raakloop, hom sou doodmaak nie.

16      

En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Nod , oos van Eden.

Skyfie: Matteus 28 : 45 en 46. Bladsy 47 van die Nuwe Testament (NAV)

Matteus 28 : 45 en 46

45      

Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-uur geduur.

46      

Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Ons hou hier op met lees.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 380 : 1 en 2. God, by die moordenaars gereken.

Sing saam Gesang 380.  Dit vertel van hoe ons God by moordenaars gereken het om ons sin te kry.

Sang (Sit)

Begeleiding begin hier.

Gesang 380 strofes 1 en 2.

Preek (Sit)

Skyfie: As God jou los. My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe?

Daar kan beswaarlik ‘n erger ding wees om te sê as “ My God, my God, waarom het U my verlaat?” as jy regtig elke woord daarvan bedoel en voel jy’t goeie rede om te glo dis waar.

Ons sê dit.  Ek vermoed ons sê dit heeltemal te veel.

Wanneer ons dit sê, het ons gewoonlik twee redes:

 1. Òf ons omstandighede is ondraaglik
 2. Òf ons het geloof self die stryd aangesê

Maar wanneer en hoekom ons dit ookal sê, ons worstel dan gewoonlik met onbeteuelde woede teen God.  Dat God kon toelaat dat ons in hierdie gemors is, kan net beteken God het ons vergeet en ons in die steek gelaat.  Dat God ons in die knyp gelos het toe ons dit vir eens reggekry het om agter te kom: Nou kan ek nie meer op my eie klaarkom nie; God sal moet help, beteken dat die een keer toe geloof ‘n verskil moes maak, dit nie het nie.

Daar is seker nie ‘n erger krisis in ‘n gelowige se lewe nie.

Nou moet jy kophou.  Teen wil en dank in moet jy vashou aan wat jy geleer is om van God te glo.  Want dis al manier dat jy, al soek jy vandag die fout by God, ook daarmee kan rekening hou dat dit fout dalk by jou ook kan lê.  Jy sal moet rekening hou met jou sonde, want daar is sonde by jou.  Sonde wat so deel is van jou, jy het lief geraak daarvoor, en jy kan nie eers meer jy wees daarsonder nie.  En om nou jou lot net aan God te wil toeskryf, is ‘n manier om jou van jou eie skuld te laat wegkom.  Dis tipies van die sonde.  En dis ‘n fout.

En buitendien is omstandighede ook nie altyd onskuldig nie. Omstandighede is baiekeer gekamoefleerde sonde, my sonde en ander mense s’n. En as omstandighede jou laat voel God het jou gelos, was die sonde wat agter die omstandighede sit, sommer baie suksesvol.

Wanneer Jesus aan die kruis uitroep – ‘n teks wat Hy in Psalm 22 gaan haal – “My God, my God, waarom het U My verlaat?”, is sy omstandighede  benard.  Agter sy omstandighede sit mense se sonde.   Mense en hulle sonde doen dit aan Hom. As ons dieselfde woorde gebruik, is ons gewoonlik vir God kwaad.  Die vraag is:  Was Jesus ook vir God kwaad?

O, ek dink beslis een deel van die antwoord is dat Jesus weet God sit agter die dinge wat met Hom gebeur.  Die goed gebeur nie sommer net toevallig nie.  En dit het ook alles met sonde te doen.  Met ons sonde.   God laat sonde nie met rus nie; God reageer op sonde, God doen nie net niks nie. En van alle mense weet Jesus dit maar al te goed. Jesus weet dis mense wat Hom doodmaak, maar Hy weet ook Hy het hier met God te doen.

Maar Jesus weet ook van beter as om te dink dat om die sonde te straf, al is wat God met sy omstandighede in gedagte het.  God se plan is om van die sonde heeltemal ontslae te raak.

So, as Jesus sê: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” erken Jesus met wat Hy sê dat dit God is wat nou hier iets met en iets aan Hom doen.   God is in Jesus se omstandighede aan die werk. Vroeër die nag, in Getsemané,  het Jesus klaar gesê dat, as God die sonde op hierdie manier wil uitsorteer, laat dan sy wil geskied. Hierdie is nie ‘n soort muitery teen God nie, wat Jesus ter elfder ure loods as die lyding vir Hom te erg raak nie.  Jesus het nie sedert Getsemané van plan verander nie.

Hier is dalk iets anders aan’t gebeur wat amper moeiliker is om te sluk as die bitter asyn aan die spons.  Jesus se vraag: “My God, my God, waarom het U My verlaat?” vra iets soos: Here, help my tog met iets wat ek nie verwerk kry nie.  Ek sukkel met die gevoel U los My vir iemand anders.

*

Blaai jy na Kain en Abel toe, kom jy agter die ding dat mense voel God los hulle vir iemand anders, kom van baie ver af.

Kain voel God het Abel se offer gevat, en syne gelos.

Hebreërs, in die Nuwe Testament, wonder daaroor of dit nie dalk iets te make gehad het met die waarde van die twee seuns se offers nie, wat God dalk laat besluit het die een beteken vir Hom meer as die ander.  Nou wat dan kon dit gewees het wat aan die offers ‘n verskil gemaak het?  Het dit te doen met die feit dat Abel ‘n veeboer was, en Kain ‘n saaiboer?  Gesien in die lig van hoe belangrik die offerkultus in Israel sou word, offers in die erediens – die bloed van offerdiere sou later sinoniem word met hoe Israel van hulle sonde vrykom – is dit seker moontlik dat ‘n boerdery met diere vir hulle waardevoller was as ‘n gesaai met trane wat uitloop op die een misoes na die ander.  Is dit dan die rede dat God Abel se offer verkies?  Of vir waarom die skrywer so dink?

Dis tog nie billik nie, nè? Landbou was Kain se nering.  Gooi God vir Kain weg, net oor Kain die verkeerde beroep gekies het?

Of lê die waarde van Abel se offer in die ding dat Abel met groter sorg as Kain sy offers uitgesoek het?  Gaan soek Abel nie noukeurig die beste en die sterkste uit sy troppe en kuddes nie, en offer dié, en vat Kain dan sommer ongeërg enigiets wat voorkom?  Is dit hoekom Hebreërs glo Abel het “’n beter offer” as Kain gebring?

Genesis rep hiervan nie ‘n dooie woord nie.

Hebreërs sê wel dit gaan alles oor Kain en Abel se geloof.  Abel kry bevestiging dat God sy offer aanvaar, Kain nie.  Is dit geloof wat by Kain skort?  Glo Kain nie (goed) genoeg nie?  Maar dis dan Kain wat die inisiatief neem en die heel eerste offer ooit aan God bring, en so die hele offergodsdiens van Israel aan die gang sit! Abel kom eers later by.  Kain doen wat alle gelowige mense ook doen: Kain dien vir God.

Maar Hebreërs hou voet by stuk daar skoert iets met Kain se geloof, en dit word dan die oorsaak van alles wat toe gebeur het. Wat het Kain se geloof in God gepootjie?

Lees jy Hebreërs, dan leer jy daar dat geloof nie juis iets is wat uit jouself opkom nie; geloof is ‘n gawe.  Jy glo wel, maar dit waarin jy glo, is nie iets wat jy self gedoen het of nog gedoen gaan kry nie.  Jy glo in wat God doen.   Geloof is jou fokus op wat God doen.  Geloof vertel nie jou eie vroom storie nie, maar van hoe goed jy besef God is.   Hebreërs sê geloof gaan oor die goeie wat God in Christus doen om die sonde vir eens en vir altyd uit die pad uit te kry.

Dus, kom ons vra nie wat Kain doen of los nie, of wat Abel dalk beter as Kain reggekry het nie.  Wat is dit wat God doen wat die wig tussen Kain en Abel indryf?  As die fout lê by Kain se geloof, beteken dit daar is iets wat God doen waarmee Kain nie kan saamleef nie.

Kain kry die indruk: God gaan by hom verby na Abel toe.

Kain was die oudste, Abel die jongste.   Kain was eerste in die rangorde van Israel se kultuur oor kinders.  Kain was die erfgenaam, die familie- en stamhoof, die baas van die plaas.   Maar God steur Hom nie aan hierdie kulturele protokolle nie.  God kies Abel eerste. O. En dit was maar net die eerste keer dat God dit doen, en nie die laaste nie.  Met Esau en Jakob doen God dit weer. En met Josef, en met Dawid, met Salomo en met Juda.  God kies gereeld, teen alle menslike ordereëls wat hieroor bestaan in, die jongste, die swakste, die onwaarskynlikste, die een wat dit die minste verdien.

Want, as dit by genadig wees, kom, doen God net wat Hy wil.

Abel se naam beteken iets soos “(net) ‘n ligte briesie”, “’n nietigheidjie”, en amper “tevergeefs”.   Iets vlietends, dus, iets wat nie juis oor die langtermyn waarde het nie, iemand wat nie juis sy merk gaan maak nie.  Sy kort lewe is al in Abel se naam opgesluit.

Dis vir Abel dat God kies.

Vir ‘n God wat ons nog later uit die Bybel sal leer ken as die Een wat die veragtes en die geminagtes onder ons uitkies en verhef, is Abel die voor die hand liggende keuse uit die twee broers.  Kain is sterk genoeg, Abel het hulp nodig.

Ons sukkel om dit verstaan.  Glo my, ons sukkel daarmee. Almal van ons is al ‘n keer met bevordering oorgeslaan en die een wat dit gekry het was nie altyd beter nie.  Baie van ons is al deur geliefdes gelaat staan vir iemand anders.  Maklik is dit nie.

Kain sukkel ook.  Daar is geen logika in nie.  Daar is geen ooglopende rede nie.  En dit voel verkeerd, nie reg nie, nie regverdig nie.  Dit volg nie die reëls wat ons gedink het ons met mekaar ooreengekom het saam ons sou volg nie.

Vir hulle wat die mense voel eintlik maar nikswerd is, vir hulle wat ons gewoonlik geweeg en te lig bevind het, vir hulle wat ons met reëls uitsny en uitskakel, vir hulle het God glo baie tyd, soms met verbygaan van ons wat sterker is.  Vir die swakkes het God ‘n sagte hart.

Dis vir Kain baie swaar.  Dis die bitterste pil om te sluk.  Ek voel vir hom.

Nes toe die verlore seun tuiskom en sy pa hom op die hande dra, sy broer wil tas pak en vortgaan, so voel ek ook.

Net soos toe Jesus, die Eniggebore Seun van God, sterwend aan ‘n kruis op Golgota daarmee moes saamleef en saamsterf: My Pa het hierdie mense wat My doodmaak, sy jonger dog onherkenbare, verloopte kinders, ook lief.  My Pa het hulle ook gekies, bo My verkies, sou Jesus kon geredeneer het.  Want teen alle verstand in betaal Jesus, God se enigste eie Seun, die duurste prys vir al hierdie gespuis.  God gaan weer by Kain verby na die nikswerd Abel toe.  By Esau verby na die bedrieër Jakob toe.  By Jesus verby, na ons toe.  So voel dit vir Jesus.  Want dis presies hoe dit is.

Jesus ruk Hom nie op nie. Jesus klim nie daar van die kruis af met haat en wraaklus en moordgedagtes nie. Jesus kom nie gebelgd en woedend terug om sy dood te wreek nie.  Hy kon maar, want dis wat Kain gedoen het.  Esau wou ook.  Jesus kom agter God het Hom regtig verlaat; Hy bely dit. Hy gebruik God se Woord, Psalm 22 om uitdrukking te gee aan wat God met Hom laat gebeur. Jesus bly glo. Dat Jesus aan daardie kruis bly hang het tot Hy daarvan dood is, en Homself gewilliglik as offer vir ons gegee het, sê weer Jesus en God is een en dieselfde. Die Vader en die Seun fokus op ons. Waarom daardie “waarom” aan die kruis?  Dat ek en jy die vraag sou vra, en hierdie antwoord sou kry:  Dis vir julle! Dis ‘n pa se liefde wat sonder weerga, vir eens en vir altyd, gedemonstreer word. Jesus se godverlatenheid het alles te make met sy Pa se liefde vir mense. Ek vermoed, sonder om vir ‘n enkele oomblik te wil afbreuk maak aan hoe erg Jesus gely het, dat wat Jesus bedoel het om te sê, saam met God sy Vader, in God die Vader se eie woorde dit te sê: “My God, my God, Ek weet waarom U My verlaat:  U het hulle ook gekies, hierdie jonger, vreemde kinders van Pa.  Vader, vergewe hulle.  Hulle het geen idee van wat hier aangaan nie. Gaan by My verby, Pa, want hulle het U nou nodiger as Ek.”

Nie Kain nie.  Kain sou dit om die dood nie sê nie.  Ons ook nie. Dat God vry is om te kan liefhê net wie God wil, maak vir Kain briesend kwaad.  Dis ‘n klap in die gesig.  God kan nie vir hierdie ander ou, vir hierdie swakkeling, en vir my terselfdertyd en ewe veel liefhê nie.  Met die dat Abel eerste kom, kom Kain noodwendig tweede.  Ek voel my tweederangs, sê hy.  God het my gelos vir my broer.  Dis nie reg nie.  Ek gaan dit regmaak.  Ek gaan dit self doen.  Ek gaan God se onreg regstel.  Van daardie jaloerse woede maak Kain vir Abel dood.  Het Kain regtig kon dink dat, met Abel uit die weggeruim, God nou net vir hom wat Kain is gaan oorhê om lief te hê, dat hy wat Kain is weer eerste sou kom as God liefde uitdeel?  Is liefde ‘n kompetisie?  Wedywer ons teen mekaar om God se liefde te kry?  Hoe belaglik dit ookal klink, ek dink Kain het gevoel God het hom gelos. Hy sê: “My God, my God, waarom het U my gelos vir iemand anders?”

God het nie, vir Kain gelos nie.  God het Kain nooit verlaat nie, al het God goeie rede gehad.  God soek Kain op.  “Jy moet oor jou sonde heers, Kain,” sê God vir hom. “Heers oor die sonde wat My nie wil toelaat om genadig te wees nie.  Heers oor die sonde wat wil keer dat Ek iemand anders ook liefhet, en My wil dwing om net vir jou alleen lief te hê. En Kain, besef jy dis sonde om te dink dat Ek, omdat Ek jou broer liefhet, Ek jou minder liefhet?   Ek het jou nie verlaat nie, Kain, net vir jou broer laat weet Ek het hom ook lief.  Dis al.  Is my liefde so verkeerd, aweregs ja, maar verkeerd? Beteuel vir jou, Kain. Want as jy My wil keer om te doen wat Ek wil en mag en kan doen, jy met jou reëls en wette dat oudstes en eersgeborenes altyd eerste moet kom, dan gaan Ek jou ook nie meer kan liefhê nie, Kain.  Want dan gaan jy ook nie meer vir my liefde kwalifiseer nie.

Dis ‘n duur offer om te bring, die dag as jy vir God van jou af wegstuur om eers ander wat meer seergekry het as jy te gaan help. God weet dit beter as enigeen.  God wil dit vir Kain leer.  Kain, sê God, hoekom wou jy nie die eintlike offer wat Ek van jou verwag, vir My gee nie?  Nie dooie, gebrande vleis nie, Kain, maar die lewende vlees van jou broer, Abel; dis wat Ek wou hê.  Hoekom het jy nie net jou broer vir My opgepas nie, Kain?

God kan, God mag en God gaan ook ander mense liefhê, nie net vir jou nie. Dat God hulle liefhet, beteken jy moet ook.  En die beste manier om dit te doen, is om hulle sy liefde te gun en daarin te laat leef.

*

Ek vra: My God, my God, waarom het U my verlaat?

God antwoord:  Ek het nie.  Ek sal ook nooit.  Jy verstaan nie.  Jy verstaan My nog net nie. Jy verstaan nie hoedat ek ander en vir jou ewe lief kan wees nie.  As Ek iemand anders ook liefhet, het Ek nie opgehou om jou lief te hê nie.  Jou reëls vir hoe liefde behoort te werk, werk nie vir My nie.  Dit perk My in.  Ek laat my liefde nie voorskryf of keer nie.

God vra my:  Waar is die broer van jou wat jy vir My moet oppas?

Neerhalend antwoord ek: Moet ek dan agter hom aanloop soos wat ‘n mens agter ‘n skaap moet aan?

En God antwoord:  Maar dis dan jou werk?  Dis presies wat liefde doen.  Dis juis wat oudste en eie kinders moet doen.  My Kind is agter jou aan die wêreld in, om jou daar te gaan oppas.  Wat is daarmee fout?  Hoekom is dit benede jou?

My God, my God, waarom. . .

My kind, my kind, Ek het net jou broer ook kom liefhê.  Ek het jou nie gelos nie.  Dis wat jou sonde jou wysmaak.  Maar hoor hier:  Ek vergewe jou.  My eie Seun het mooi gevra.  Hê tog dan net my ander kinders ook lief.

Ons vra die vraag as dit die dag baie sleg gaan:  “My God, my God, waarom het U my verlaat?”  God is altyd naby.  Hy is dalk net daar by jou broers wat Hy ook, nes vir jou, liefhet.  Gaan soek jou broers op, die Abels wat jy nog nie vermoor het nie.  Jy sal vir God ook daar by hulle kry.

Amen.

Skyfie: Sing. Staan op. Gesang 500 : 1, 2 en 3. God gaan nie by my verby nie, begewe my nie.  Die ander mense wat op Hom bou, mag maar ook.    

Ons sing staande saam Gesang 500 strofes 1, 2 en 3.  God gaan nie by my verby nie, begewe my nooit.  Maar die ander mense wat op God bou en vertrou, hulle mag ook maar.

Sang (Staan)

Begeleiding begin hier.    

Gesang 500 :  1, 2 en 3.

WEGSENDING

Predikant

Skyfie: Seën. Staan.  Markus 12. Hê lief!

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here uit Markus 12.

29      

‘Luister, Israel, die Here ons God is die enigste Here.

30      

Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’

En

31      

‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’

Amen.

Skyfie: Gesang 304 : 1, 2 en 3. Laat Heer u seën op hul daal. . .

Respons (Staan)

Gesang 304 strofes 1, 2 en 3.

Skyfie: As God jou los. My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe?

Afkondigings

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Skyfie: As God jou los. My God, my God, hoekom is U na iemand anders toe? Transkripsie: https://hennielagrange.wordpress.com/

Speel weer as die gemeente uitstap  “Oratorio Terezín.” Die 12de snit op CD 2. 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.