Gesoek en gevind

Epifaniesangfees.

Vandag sluit ons die Epifanietyd af met ʼn erediens vol liedere oor ons gewaarwording dat God hier by ons is.

Ons het God gesoek; ons het God gevind: so het dit vir ons gevoel.  Wat regtig gebeur het, is dat God ons kom soek het, en ons toe gekry het:  Saam is ons en God nou die kerk, die liggaam van Christus wat in die wêreld, Gód vertoon.

Verskeie voorlesings

3 Februarie 2019, NHKA Kampersrus

Epifanie


LIEDERE IN DIE EREDIENS

 

Gesang 353 strofes 1 en 2

Gesang 159 strofes 1 en 2.

Gesang 154 strofes 2 en 3.

Gesang 155 strofes 2 en 3

Gesang 157 strofes 1 en 2.

Psalm 100 strofes 1 en 3

Gesang 190 strofes 2 en 3

Psalm 27 strofe 3, die Lina Spies-weergawe.

Psalm 69 strofe 6.

Gesang 507 strofes 1, 2, 3 en 4.

Gesang 312.

 

 

Skyfie: Prentjie.

Ons verwelkom vandag ʼn spesiale besoeker aan ons gemeente, dominee Helene Perfors.  Dominee Perfors is geordende predikant in die Protestantse Kerk in Nederland.  Die PKN het in 2004 tot stand gekom met die vereniging van die Nederlandse Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerken in Nederland en die Evangeliese Lutherse Kerk in Nederland.

Ek en Helene het saam gewerk aan die geestelike versorging van seemanne van dwarsoor die wêreld, ek vir die Internasionale Christelike Maritieme Assosiasie (ICMA) en Helene werk steeds vir die Nederlandse Zeevaarders Centrale in die grootste hawe in Europa, in Rotterdam.  Ons twee het ten nouste saamgewerk aan die opleiding van hawekapelane.

Vir my was een van die heerlikste ervarings in die buiteland om daar groot geloof teë te kom, en ontvang te word soos eie familie.

Hartlik welkom in ons midde, Dominee Perfors.

Helene lees vandag vir ons die Wil van God en die Belydenis van Geloof.

Skyfie: Gesoek en gevind. Epifaniesangfees.

TOETREDE

Predikant

Vandag sluit ons die Epifanietyd af met ʼn erediens vol liedere oor ons gewaarwording dat God hier by ons is.  Ons het God gesoek; ons het God gevind: so het dit vir ons gevoel.  Wat regtig gebeur het, is dat God ons kom soek het, en ons toe gekry het:  Saam is ons en God nou die kerk, die liggaam van Christus wat in die wêreld, Gód vertoon.

Skyfie: Toetrede. Sing. Sit. Gesang 353 : 1 en 2. Die Heiland is gebore.

Kom ons herinner ons aan waar dit begin het:  Kersfees.

Ons het gesê Kersfees moet die hele jaar hou:  Ons moenie vergeet dat God nou by ons bly nie.  Sit en dink terug aan Kersfees.  Sing

Sang

Gesang 353 strofes 1 en 2 

Skyfie: Toetredelied. Sing. Staan op. Gesang 159 strofes 1 en 2. God is nou hier!

Ons staan op en bely:  God is hier teenwoordig.  Bly dan staan vir ons erediens om te begin.

Sang

Gesang 159 strofes 1 en 2.  

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Votum en Seën. Staan. God het gekom om te bly.

Votum en Seëngroet

Lukas 1

78      

Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal,

79      

om lig te bring aan dié wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede.”

Matteus 28

20      

Onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

AANBIDDING EN LOF

Voorleser

Skyfie: Lof. Sing. Staan. Gesang 154 strofes 2 en 3. Hier is die Heer!

Kom ons sing die Here is hier. Sing saam uit

Sang (Staan)

Gesang 154 strofes 2 en 3.

 

Skyfie: Sit.

Skyfie: Die wil van God.  Hê My lief genoeg om te doen wat Ek sê.

Die wil van God (Sit)

Luister na die wil van God uit

 

Johannes 14

 

15      

“As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer.

 

16      

Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,

 

17      

naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

 

18      

“Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

 

19      

Nog net ‘n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.

 

20      

Daardie dag sal julle weet dat Ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle.

 

21      

“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”

 

Skyfie: Skuldbelydenis. Ons ongeloof is ons grootste probleem.

Skuldbelydenis (Sit)

Gemeet aan hoe ons lewe, is ons maar traag met ons liefde vir God en ons liefde vir mekaar.

 

8        

Filippus [vra] vir [Jesus, ook in Johannes 14]: “Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.”

 

9        

En Jesus sê vir hom: “Ek is al so lank by julle, en ken jy My nie, Filippus? Wie My sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê: ‘Wys vir ons die Vader’?

 

10      

Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie?

 

Skyfie: Genade.  Selfs vir ongeloof het God begrip.

Genadeverkondiging (Sit)

Daar skort dalk minder met wat ons doen, as wat daar kortkom aan ons geloof.

 

Glo dat in Jesus Christus, ons met God die Vader te doen het.

 

In Markus 9 kom soek ʼn pa hulp vir sy siek seun.  Hy vra vir Jesus:

 

22      

“Van kleins af,” antwoord hy, “en baiekeer het die gees hom al in vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As U tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons.”

 

23      

“ ‘As U iets kan doen,’ sê jy,” antwoord Jesus. “Vir die een wat glo, kan alles.”

 

24      

“Ek glo,” roep die seun se pa dadelik uit. “Help my in my ongeloof.” 

 

Skyfie: Belydenis van geloof.  Die Apostolicum.

Belydenis van geloof (Sit)

Kom ons bely saam met die kerk van alle eeue en die kerk dwarsoor die wêreld ons Christelike geloof.

 

1.     Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

2.     en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

3.     wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

4.     wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

5.     wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

6.     wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader,

7.     van waar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

8.     Ek glo in die Heilige Gees.

9.     Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;

10.die vergewing van sondes;

11.die opstanding van die vlees en

12.ʼn ewige lewe.

 

AMEN

 

 

 

Skyfie: Staan op en sing. Gesang 155 strofe 2 en 3. Raak aan ons, Here: Versterk ons liefde en geloof.

Kom ons vra die Here om ook vir ons met ons ongeloof te help. Staan almal op en sing, en almal wat wil, bly daarna staan vir die gebed.  Sing saam

 

Sang (Staan op)

Gesang 155 strofes 2 en 3 

 

Skyfie: Bid saam.

Gebed

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 157 strofes 1 en 2. Hoor die dank- en smeekgebede van u gemeente, Here.

Sang (Sit)

Gesang 157 strofes 1 en 2.

VERKONDIGING

Predikant

Skyfie: Na die liefde op soek? Johannes 3 : 16. “God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

Eerste oordenking (Sit)

Wat ons nie al’s vir die liefde sal doen nie nè?   Om net van iemand ʼn bietjie liefde te kry.

Vet uitsuig en silikoon inplant, afsny en aanwerk, styftrek en glad maak en sommer baie geld spandeer. Of verduur en verdra, aanvaar en vergewe, opoffer, ly en maar saamleef.

Nou, na watter soort liefde is ons op soek? Of maak dit nie eers meer saak nie?  Want dit lyk vir my ons kry van liefde so min, dat ons geslag besluit het ons vat wat ons kan kry.  Enige liefde is goed genoeg vir ʼn oomblik se opkikkering in ʼn liefdelose bestaan.

Dog, ons hou nie op soek na dié liefde nie.  Maar ons het nou nog nie, na al ons vrugtelose gesoek, opgegee oor dit begin lyk of ons dit nooit gaan kry nie. Ons bly hoop dat daai groot liefde tog nog iewers te vind is.

Vraag is:  Hoe lyk daai liefde? Wel, van liefde word gesê dat jy dit op sy beste agterkom aan wie dit is wat dit ontvang. Want dikwels verraai wie dit kry, dan alles van wie gewaag het om dit te gee.  Veral as die ou wat dit kry, dit nie werd is nie.

Dis my moeilikheid:  Ek is dié liefde nie werd nie.

In my lewe is daar ʼn vakature vir iemand wat liefhet, iemand wie se liefde hom laat tiek.  Iemand vir wie dit lekker is om lief te hê bloot omdat hy van liefde hou. Ek’s op soek na iemand wat oor sy eie liefde so gelukkig voel, dat hy niemand anders se liefde nodig het om hom aan die gang te hou nie.  Want ek kan nie. Ek’s op soek na iemand met ʼn hart, sy eie hart. Iemand wat nie my hart vir hom wil vat nie.  Omdat hy oor sy eie liefde al so lekkerkry dat ek hom nie met my hart gelukkig hoef te maak nie.  Hy is dit klaar. Want ek kan nie. Iemand wat by my sal kom aanklop en sê: ek het jou lief, voor ek hom nog gevra het en sonder dat ek hom probeer verplig het.  Iemand wat kom sê:  Hoor hier, man, ek het jou nou lief, jy kan dit net sowel soveel soos ek geniet.

Ek sou met hom kon saamleef, en omdat hy niks in ruil verwag nie, hy met my.    Met so iemand, dink ek, sou die liefde kon werk en kon hou, selfs ʼn ewigheid lank hou, miskien.  Ek dink nogal ek sou wou hê dat so ʼn liefde moes hou.   Die enigste manier waarop die liefde gaan hou,  is dat hy nie vir elke fout wat ek maak, kwaad word, en vir al die sonde wat ek doen, gril en vlug nie.

Waar kry ʼn mens nog sulke liefde?

By God, die Vader van ons Here Jesus Christus.

Hy wat my met ʼn engel laat weet het:  “Ek hou van jou!  Ek het ʼn welbehae in jou!  Ek is lief vir jou, mens.”

Só lief het God my, Hy het sy eie Seun nie gespaar nie.  Hy het onder ons kom woon om vrede en vriende te maak.  Immanuel, God by en met ons.  Hy het Hom uiteindelik selfs oorgegee selfs aan ons sieklike, bloeddorstige “liefde.”  Hy het dit gedoen juis sodat ek wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir ewig by Hom sal wees. Sê God mos in Johannes 3 vers 16:

God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy Enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Vir my het God só lief.  Vir jou ook.

Skyfie: Sing. Sit. Psalm 100 : 1 en 3. Tweede melodie. Sy liefde hou vir altyd.   

Sing (Sit)

Psalm 100 strofes 1 en 3

Skyfie: Gesoek: ʼn Wêreld wat met genade werk. Psalm 103. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Soos ʼn Vader. . .

Tweede oordenking (Sit)

Kookolie word nie vanself in die koskas meer nie.  Maar die weduwee van 2 Konings 4 se koskas wou nie leegraak nie. Ysterbyle dryf ook nie.  Maar toe ʼn geleende byl se lem loskom en in die Jordaanrivier val, het Elisa dit soos ʼn kurkprop laat dobber.  So sê 2 Konings 6. Ewe min kry mense dit reg om op water te loop, of om met ʼn paar broodjies en vissies die hele wêreld kos te gee, nè?

Maar dis hoe God se genade die wêreld maak werk, meestal doodgewoon, soms bonatuurlik.

Daar is baie goed wat in die wêreld gebeur, wat my kwaad maak en laat wonder: Hoekom doen God dan nou niks nie?  Hoekom maak God só en nie sus nie?  Dis dan dat ek begin glo God het my advies nodig.  Dan maak ek wette wat kan seker maak al’s werk reg.  Soos wat ek dink die wêreld mos behoort te werk.

Ek vergeet: God en sy wêreld werk met genade.  Ek kan genade nie met ʼn wet afdwing nie.  Jy kry ook nie God se genade gekeer deur te kla Hy moet Hom liewers hou by die reëls van sy eie skepping nie.

Dit gaan my nie help ek raak dikbek oor God dinge anders doen as hoe my reëls sê dinge moet werk nie, so nie speel ek nie meer saam nie.  As nie eers die natuurwette kan keer dat God doen net wat Hy wil nie, is die kanse skraler as skraal dat ek vir God gaan kan dwing om te maak soos goeie landsburgers moet maak: Dat Hy wat God is, by mý reëls moet hou as Hy in my wêreld wil leef.  Hier in Rome, moet God maak soos die Romeine maak, of padgee.

Nou ja, ek vermoed die kanse is minder as nul dat ek vir God gaan kan dwing om Hom te hou by hoe ek mense en die wêreld sien, as my siening van die Bybel Hom wil keer om genadig te wees.  Want ons wette hou mos genade weg van mense wat dit nie verdien nie.  Nie God nie.  Hy gee genade aan wie wil, en Hy keer die wêreld onderstebo om om dit te doen.  Ek en jy kan nie vir God soos ʼn ongehoorsame troeteldier aan ʼn ketting wil aanhou nie.

Hoe skryf mens genade in ʼn wet in?  Jy kan nie.

Hoe skryf mens ʼn wet sonder om genade weg te skryf? Jy kan nie.

Selfs van die Bybel maak mens moeilik jou grondwet.  Probeer dit, en jy sal van God en sy genade niks oorhou nie.

En hiervoor is ek bang: Dat ons dit alreeds doen met die beste van bedoelings, natuurlik! Maar met noodlottige gevolge vir ons wat net van genade kan leef.  In die wêreld waar God leef, die wêreld wat ons met God deel, is genade die reël, en is uitsonderings die hartklop van die werklikheid. In daardie wêreld is ons dit al te wagte dat met God niks noodwendig is nie, dat niks soos in ʼn wet werk nie, nie eers gravitasie wat gewoonlik byle laat sink nie.

So sê Psalm 103 ook mos, dat oor genade niks werk soos dit moet nie, alles werk soos net genade kan.

8        

Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.

9        

Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie.

10      

Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie,

11      

want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.

12      

So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.

13      

Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

Hoe dan nou gemaak met ʼn wêreld wat nie reg werk nie, as jy hom nie met ʼn wet kan vasvat nie? Ek dink jy bid dat God se wil geskied.  Jy vra vir God: Here, wees my, en al die ander sondaars hier saam met my, genadig.  Here, wees tog net genadig.

Wees hier, bly naby my. Want waar U is, sal genade die deurslag gee, en ek sal kan leef.

En dan gaan werk jy jou eie heil met vrees en bewing uit.

So leer ons ʼn wêreld aanmekaarsit wat nie met wette nie, maar met genade werk.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 190 : 2 en 3. God bou ʼn koninkryk wat met genade werk.

Sing (Sit)

Gesang 190 strofes 2 en 3

Skyfie: Op soek na God?  Hy woon nou hier. Johannes 1 vers 14: Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.  Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die Enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.  

Derde oordenking (Sit)

God is hier by ons.  Die rokende wierook op die vuurpan waaragter ons vir God moes wegkruip, is in die reissak ingepak van ʼn drietal sterrewiggelaars wat na Bethlehem toe pad gevat het om die koning wat gebore is, te loop soek.  Daar sou hulle vir God met hulle eie oë sien, sonder die rookskerm tussen hulle en God.  Heidene sien God.

God is daar, in die Jerusalemtempel se Allerheiligste hoekie.  Maar jy kan soontoe ook gaan om Hom te sien, as jy wil.  Die gordyn wat Hom moes toehou is middeldeur geskeur en die plek staan wawyd oop.  Ons kan kom tot daar, tot by God.  Toe hulle later probeer om Hom weer daarin toe te maak, breek Hy die hele tempel tot op die grond af om soos Simson met die hele poort op sy skouers, hemel toe weg te loop.  God laat niks meer keer nie.

God is dood. Tot in die dood en hel het Hy nou ingekruip, sodat mens jou kan verbeel die grafte is so goed soos oop en die dooies leef. Want sy aankoms daar by hulle is so goed soos lewe wat terugkom in doodsbeendere in.  Selfs die dooies sien Hom, dien Hom.

God is hier, in jou.  Hier op jou tong laat Hy vonke spat.  In jou lewe, maak Hy Hom tuis.  Hy kyk jou daar van binne af deur, en Hy weet van alles wat in jou grysstof gebeur, tot onder in jou kleintoontjie. Hy kom kyk deur jou oë soos deur vensters.  Hy sien jou liefdes, en Hy ken jou haat. Hy verstaan jou hoekoms en jou waaroms, jou onrus en jou kommer. Hy droom saam, en Hy doen saam.

God is so na aan jou, so deel van jou dag op ʼn alledaags-doodgewone manier, dat jy hom vergeet nes jy jou man verwaarloos en jou kinders opsyskuif vir dringender dinge.  Hy laat ons hele lewe werk soos in ʼn kortsluiting. Daar’s gedurig die krapgeluid van ʼn konneksie wat vat-vat.  Die dag as daai konneksie weer vat en die stroom loop, storm daar by jou krag in wat jou skok dat jy dáár trek en jou, uit die veld geslaan, laat vra: Wat het nou gebeur?

So doodgewoon as wat dit partykeer voel, so gans anders kan God in jou lewe kom ingryp. God is altyd hier.  God is nooit weg nie, beslis nie ver weg nie.   Maar elke keer as God tot jou deurdring, skrik jy jou boeglam en staan jy oopmond en verslae.

Jesus Christus wys hoe God in jou lewe aankom: doodgewoon én buitengewoon.  Jesus kom draai die kortsluiting  tussen ons en God weer vas.

Johannes 1 vers 14 sê:

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.  Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die Enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.  

Jesus tref jou soos ʼn hamerhou tussen die oë. Ons moet weer by die geboortekanaal uit, en dan nuut en anders aankom in die nuwe wêreld van ons eie huis en familie;  óns wêreld en God se koninkryk.  Ons kom anders aan in ons eie lewe.  Nou voel jou lewe getoor: vol getuienis van God, verbysterend naby, skokkend betrokke.

Jesus is hoe God tussen ons leef.   

Skyfie: Sing. Sit. Psalm 27 : 3.  God woon hier!

Sing (Sit)

Psalm 27 strofe 3, die Lina Spies-weergawe.

Vierde oordenking (Sit)

Skyfie: Asyn en gif sê: Dis God hierdie! Psalm 69 : 22. Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied, toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink.

Vir die ouens om die kruis op Golgota, is die oomblik toe Jesus sê “Ek is dors!”, hulle saak beklink.  Dit was vir hulle die oomblik waarop Jesus erken het Hy’s te swak om aan te gaan, en beslis te pieperig om God te wees.

Vra enige boer wat ʼn droogte moes deur, hoe dit voel om sy vee te sien lê om nie weer op te staan nie.  Ons geslag met ons gee-ʼn-dier-ʼn-drukkie-mentaliteit is vir net sekondes se nuusdekking aan sulke tonele blootgestel, en ons kry die horriepiep. 

Maar by ʼn ongeluk hou ons stil om te gaan kyk hoe mense lê en bloei. 

Ons kry swaar om diere te sien dors ly. Maar Jesus moet van die dors doodgaan, want dis van kruisiging tog die hele punt.   

Die toeskouers by die kruis wag vir ʼn man wat voorgee hy is God, om te bewys hy kan nie doodgaan nie. Hulle maak hom juis dood om te kyk of hy keer.   Hulle sit en wag om te kan sê: “Sien julle?  Ons was toe reg oor hom: ʼn doodgewone man en ʼn vals profeet!  Hy kan niks regkry wat hy belowe het nie, hy is daarvoor gans te lig in die broek.”

Toe Jesus sê: “Ek is dors!” is dit presies wat hulle wou hoor.  Die man is dors, en kyk, hy drink wyn vir sy pyn.  Sou God so iets doen?

Toe Jesus sê: “Ek is dors!” so sê Johannes 16, het Jesus geweet dat alles wat Hy met sy lewe moes doen, klaar en afgehandel is.  Behalwe net die een ding: dat die Skrif vervul moes word.   Dis nou dat die Ou Testament moet gebeur. Jesus stuur ons na daai dele van die Bybel toe wat vooruit al sê wat regtig nou hier aan die gang is, nes die leidrade van ʼn blokraai jou die woordeboek laat gryp.

Wat gebeur?  Hy sê Hy’s dors.  Hulle suig suur wyn in ʼn spons op, wyn wat na asyn smaak, steek die spons aan ʼn stok en druk dit teen sy mond.  Wrede barmhartigheid dié, want vir dors gaan dit nie help ʼn nie.  Inteendeel, hulle hoop dit hou Hom effens langer aan die lewe, sodat Hy behoorlik kan ly.     

Dit laat Psalm 69 in jou ore raas. As Jesus daai asyn sluk, gebeur Psalm 69 hier vlak voor jou oë.  Wat hulle graag glo is sy stille mislukking, skreeu dit uit: dié openbaring, Jesus se grootste oomblik:

Psalm 69

22      

Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied, toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink.

Psalm 69 sê ons gaan vir die lydende kneg van God asyn gee om te drink as hy dors kry.  Ons het. Dis Hy. 

Jesus is Hy.

So lyk die Christus van God!  Jesus, die Christus. 

Ons het Hom gesoek.  Hy het ons gevind.

Mag julle geseën word met die onverwagse verskynings van God op onverwagse plekke en in die onwaarskynlikste mense.   Mag God jou nooit onverhoeds betrap nie. 

God is hier. Kyk uit vir Hom, en jy sal Hom teëkom.  Dalk nie op die plekke waar jy gedink het Hy sou wees nie, maar dalk juis waar jy verwag het jy Hom nooit sou kry nie.

Amen.   

Skyfie: Sing. Sit. Psalm 69 : 6. Daar is asyn en gif geskink toe ek wou drink!

Sing (Sit)

Psalm 69 strofe 6.

WEGSENDING

Predikant

Skyfie: Gebede

Dankgebed, Voorbedes (Staan)

Skyfie: Sing. Staan. Gesang 507 : 1,2,3 en 4. U is altyd daar!

Kom ons staan vir ons slotlied.  Ons bely met hierdie lied God is altyd daar!

Sing (Sit)

Gesang 507 strofes 1, 2, 3 en 4.

Skyfie: Seën. Staan. My oë het die verlossing gesien.

Seën (Staan)

Ontvang die Here se seën uit Lukas 2:

 

29      

“Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord,

 

30      

omdat my oë u verlossing gesien het

 

31      

wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke:

 

32      

‘n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.”

 

Amen.

 

Skyfie: Sing. Respons. Staan. Gesang 312. Amen!

Respons (Staan)

Gesang 312.

 

Skyfie: Gesoek en Gevind. Epifaniefees.

Skyfie: Gesoek en Gevind. Transkripsie. https://hennielagrange.wordpress.com/


Ds. Helene Perfors en haar vader.

De Protestantse Kerk in Nederland

(In dagelijks spraakgebruik vaak afgekort tot Protestantse Kerk of PKN)

is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. Het is, na een toenaderingsproces van tientallen jaren, op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de drie Samen op Weg-kerken: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. De PKN is lid van de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches) (WCC), waarvan de eerste bijeenkomst in 1948 in Amsterdam plaatsvond.

Ons verwelkom vandag ʼn spesiale besoeker aan ons gemeente, dominee Helene Perfors.

Dominee Perfors is geordende predikant in die Protestantse Kerk in Nederland.  Die PKN het in 2004 tot stand gekom met die vereniging van die Nederlandse Hervormde Kerk, die Gereformeerde Kerken in Nederland en die Evangeliese Lutherse Kerk in Nederland.

Ek en Helene het saam gewerk aan die geestelike versorging van seemanne van dwarsoor die wêreld, ek vir die Internasionale Christelike Maritieme Assosiasie (ICMA) en Helene werk steeds vir die Nederlandse Zeevaarders Centrale in die grootste hawe in Europa, in Rotterdam.  Ons twee het ten nouste saamgewerk aan die opleiding van hawekapelane.

Vir my was een van die heerlikste ervarings in die buiteland om daar groot geloof teë te kom, en ontvang te word soos eie familie.

Hartlik welkom in ons midde, Dominee Perfors.

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.