Binnegeveg.    

Geloof is onsekerheid.  Bewapen jou!

Ons beny groot gelowiges hulle sekerheid.

Self bely ons met groot oortuiging ons eie geloof in die twaalf stellings van die geloofsbelydenis.  Maar dis wanneer ons hiervandaan na ons lewens toe teruggaan, dat ons nie wat ons gesê het ons glo, maklik toegepas kry nie.

Sekerheid bly in die slag.  Of ons het oor hoe om hier in die kerk te glo, geen twyfel nie, maar daar in die wêreld kom ons nie reg nie, of ons slaag in die wêreld en kom skaam hier aan oor ons daarbuite geloof moes laat vaar.

Ongeloof is eindeloos makliker as geloof.  Ongeloof duld nie onsekerheid nie. Geloof werk juis met goed wat gewoonlik nie so seker is nie.  Nes kwantumfisika.

Maar: Geloof is steeds nie so geloofwaardig soos kwantumfisika nie.  Ook nie so gewild nie.  Daar’s nie Nobelpryse vir geloof nie.

Matteus 10 : 34 tot 36.

Efesiërs 6 : 10 – 17.

26 Augustus 2018, NHKA Kampersrus

Heilige Gees.

Vir hierdie preek het ek swaar geleun op Frederick Buechner se boek The Magnificent Defeat” waarin hy praat van “The Two Battles.”


 

Liedere in hierdie erediens

 

Gesang 518.

Gesang 151 strofes 1 en 2.

Psalm 44 strofes 1, 2 en 3.

Psalm 149 strofes 1 en 2.

Gesang 207 strofes 1 en 4.

Gesang 503 strofes 1, 2 en 3.

Gesang 513 : 1, 2 en 3.

Gesang 514 strofes 1 en 2.

Gesang 250 : 4

 

 

 

 

Skyfie: Binnegeveg. Bewapen.   

TOETREDE

Predikant

Ons beny groot gelowiges hulle sekerheid.

Self bely ons met groot oortuiging ons eie geloof in die twaalf stellings van die geloofsbelydenis.  Maar dis wanneer ons hiervandaan na ons lewens toe teruggaan, dat ons nie wat ons gesê het ons glo, maklik toegepas kry nie.

Skyfie: Binnegeveg. Geloof is onsekerheid. Bewapen.

Sekerheid bly in die slag.  Of ons het oor hoe om hier in die kerk te glo, geen twyfel nie, maar daar in die wêreld kom ons nie reg nie, of ons slaag in die wêreld en kom skaam hier aan oor ons daarbuite geloof moes laat vaar.

Ongeloof is eindeloos makliker as geloof.  Ongeloof duld nie onsekerheid nie. Geloof werk juis met goed wat gewoonlik nie so seker is nie.  Nes kwantumfisika.

Maar: Geloof is steeds nie so geloofwaardig soos kwantumfisika nie.  Ook nie so gewild nie.  Daar’s nie Nobelpryse vir geloof nie.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 518.

Gesang 518 is een van die moeilikste nuwe liedere in die Liedboek.  Maar ons het hom gou geleer.  Ek dink dis omdat hierdie lied iets vasvat wat ons te bang is om self te sê: Dat ons soms voel die Here te ver is. Kom ons sing

Sing (Sit)

Gesang 518.  

Skyfie: Sing. Staan op. Gesang 151 : 1, 2.

Ons toetredelied verwoord hoe ons met geloof en sekerheid sukkel.   Ons glo God seën ons, maar ons het bekering nodig, en ons moet nog die Woord leer leef.

Sing. Toetredelied. (Staan op)

Gesang 151 strofes 1 en 2.  

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Toetrede. Votum. Staan. Ek, Ek is die Here!    

Votum (Staan)

Deuteronomium 32

39      

Besef dit tog: Ek, Ek is die Here! Naas My is daar geen ander God nie. Ek maak dood en Ek gee lewe. Ek maak siek en Ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie.

Skyfie: Seën. Hy bring vrede tussen Hom en sy land, tussen Hom en sy volk.

Seëngroet (Bly staan)

Deuteronomium 32

40      

Ek steek my hand op na die hemel toe en lê ‘n eed af: So seker as Ek ewig lewe,

41      

wanneer Ek my blink swaard skerp gemaak het, wanneer my hand dit gevat het om te oordeel, sal Ek my teenstanders straf en my haters vergeld vir wat hulle gedoen het.

42      

My swaard sal dood saai; Ek sal my pyle deurweek met bloed: die bloed van gesneuweldes en gevangenes, die bloed van die vyand met die lang haarlokke.’

43      

“Al julle nasies, julle moet die volk van die Here roem, want Hy wreek die bloed van sy dienaars, Hy straf sy teenstanders, Hy bring vrede tussen Hom en sy land, tussen Hom en sy volk.”

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Die voorleserouderling lees net gedeeltes wat so in ingekleurde blokkies geskryf is. 

U hoef u nie te steur aan enige opskrifte nie, laat net ʼn pouse.

Moet u ook nie steur aan die onderstreepte gedeeltes nie.  Dis bedoel vir die projeksieoperateur en sê net watter skyfie om te vertoon.    

 

Skyfie: Lof. Sing. Staan. Psalm 44 : 1, 2 en 3

Ons maak nie staat op eie krag en wapentuig nie.  Die Here se liefde, en sy teenwoordigheid, gee aan ons die oorwinning in die stryd. Kom ons sê dit singend met

Sang (Staan)

Psalm 44 strofes 1, 2 en 3.  

Skyfie: Die wil van God. Sit. Miga 4.

Die wil van God

Riglyne vir die geloofslewe (Sit)

Luister na die wil van God uit  Miga 4

1        

Daar kom ‘n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, ‘n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Die volke sal daarheen stroom,

2        

baie nasies sal daarnatoe gaan en sê: “Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here.”

3        

Hy sal oordeel tussen baie volke, regspreek oor sterk nasies wat ver weg woon. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie.

4        

Elke man sal onder sy eie wingerd sit, ongesteurd onder sy vyeboom. Die Here die Almagtige het dit gesê.

5        

Elke nasie kan maar lewe in die naam van sy god, ons sal vir altyd in die Naam van die Here ons God lewe.

6        

Daardie dag, sê die Here, sal Ek dié wat kreupel is, bymekaarmaak, sal Ek dié wat verstrooi is, vergader, en ook dié wat Ek met rampe getref het.

7        

Ek sal die kreupeles die oorblyfsel maak, die siekes ‘n sterk nasie. Ek, die Here, sal op Sionsberg oor hulle heers, nou en vir altyd.

 

Skyfie: Sing. Die wil van God. Sit. Psalm 149 : 1 en 2.

Die hulpeloses triomfeer

deur die almagtig sterke Heer. 

Hy kroon ons met oorwinning.

So herhaal Psalm 149 wat Miga ook sê oor die kreupeles en die siekes wat vir altyd sal heers. Dit gebeur omdat God dit so wil hê.

Sit en sing dit saam.

Sang (Sit)

Psalm 149 strofes 1 en 2.

Skyfie: Apostoliese Geloofsbelydenis. Sit. 

Geloofsbelydenis (Sit.)

In ons strydgevegte teen sonde en sondaars kroon God ons met oorwinning.  Kom ons herinner ons weer aan hoe God dit doen, en kom ons sê weer dat ons dit glo.

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader,
 • van waar Hy sal kom om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN.

 

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 207 : 1 en 4.

Kom ons eer God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die God wat aan ons die oorwinning gee oor dood en oor chaos.

Sang (Sit)

Gesang 207 strofes 1 en 4.

 

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Skyfie: Bid saam.  

Kom ons bid saam.

Gebed

Amen.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 503 :  1, 2 en 3.  

Die Here gee aan ons lewe sin.  Die Here gee aan ons waarde.  Hy vergeef en laat leef.  In sy krag is ons oorwinnaars.  Bly sit, en sing saam

Sang (Sit)

Gesang 503 strofes 1, 2 en 3.

VERKONDIGING

Predikant

Skyfie: Skriflesing. Matteus 10 : 34 tot 36. NAV bl. 18  

Skriflesing (Sit)

Ons lees twee gedeeltes uit die Nuwe Testament, eers die Evangelie volgens Matteus, hoofstuk 10 verse 34 tot 36.  (NAV bladsy 18)

Matteus 10 : 34 tot 36

34      

“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die swaard.

35      

Ek het gekom om tweedrag te bring “ ‘tussen ‘n man en sy vader en tussen ‘n dogter en haar moeder, tussen ‘n skoondogter en haar skoonmoeder;

36      

ja, ‘n man se huismense sal sy vyande wees.’

Skyfie: Skriflesing. Efesiërs 6 : 10 tot 17. NAV bl. 265 

Nou lees ons Efesiërs 6 verse 10 tot 17.  (NAV bladsy 265)

Efesiërs 6 : 10 tot 17

10      

Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

11      

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

12      

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

13      

Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

14      

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,

15      

en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.

16      

Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.

17      

Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

Hebreërs 4 sê:

12      

Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 513 : 1, 2 en 3.

Kom ons sing ʼn beryming van die Skrifgedeelte wat ons nou net gelees het.  Dis uit die Engels vertaal en word al van 1865 af in die kerk gesing. Attie van der Colf het dit laas in 1989 vir die Liedboek hersien.  Sit, en sing

Sang (Sit)

Gesang 513 : 1, 2 en 3.

Skyfie: Preek. Binnegeveg.  Geloof is onsekerheid. Bewapen!   

Preek (Sit)

Geloof is nie gewild nie.  As dit was, was die kerk vol.  Alles behalwe.  Die kerk is ʼn slagveld.  Geloof is ʼn geveg.  Geloof is oorlog.  Die lyke van verlore gelowiges lê die kerk se geskiedenis vol.  Die spoke van lank vergane geloof dool hier ook nog rond.

Skyfie: Hebreërs 11 : 1   

Hebreërs 11 laat geloof so maklik klink.

1        

Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie.

Geloof is om seker en oortuig te wees.  Waarom dan die gestoei en gewroeg, as alles so seker is en vas staan?  Hoekom sukkel ons so met geloof as dit so voor die hand liggend is?

Wel, ek dink nie ons was altyd met mekaar eerlik oor geloof nie.  Ons het die lekker beklemtoon, die goeie van geloof uitgelig, die verantwoordelikheid en die plig daarvan onderstreep;  ons het baie gepraat van hoe deurslaggewend belangrik geloof is, dat dit die een ding is waarsonder ʼn verhouding met God nie moontlik is nie.  Ons het dit probeer voel, maar kon nie.  Ons het dit probeer snap, maar dit maak ook nie aldag sin nie.  Ons het dit wou toepas, maar nie geslaag nie.  Ons het geloof in godsdiens gegiet, maar dit werk toe ook nie.  Tussendeur het “groot gelowiges” oënskynlik met groot gemak en gemoedsrus van hulle geloof getuig, hulle gawes gretig gebruik, vryelik oor hulle weergeborenheid gepraat, byna gespog, ampers neergesien op ons wat in sulke gesprekke stilbly.  Of, so het dit gevoel.  Ons het mekaar so bang gepraat oor wat geloof eintlik moes wees maar ons self nie beleef nie, dat geeneen van ons meer vryelik wil erken ons kry dit nie reg om met sulke groot sekerheid en vaste oortuiging ons onbevange aan iets so newelagtig soos geloof oor te gee nie.    Newelagtig?  Wel, dalk is daar ʼn beter woord vir “die dinge wat ons hoop” of “die dinge wat ons nie kan sien nie”, maar dit bly yl.   En hier’s nou die gatslag:  Met geloof aan ʼn draadjie, skiet ons tekort aan die een ding wat God eis.  God eis ook dat ons met sonde ophou, maar daarvoor is Jesus die oplossing.  God eis net dat ons glo.  Net hierdie een ding moet ons self doen.  Net geloof, en dis waar ons vasval.

Skyfie: Onsekerheid ≠ ongeloof.  Sekerheid ≠ geloof

Ek sê weer:  Ek dink nie ons was oor geloof eerlik nie.  As geloof is om “seker te wees,” en “oortuig”, beteken dit nie onsekerheid is gelyk aan ongeloof nie.  Dit beteken ook nie dat geloof altyd so seker is van ʼn saak dat daar vir twyfel geen ruimte is nie. Glad nie. Ongelukkig nie.

Geloof is stryd.

Jy sê jouself die stryd aan.  Jy twyfel oor jouself.  Dís juis geloof, dat jy jouself aan God meet en jou te lig bevind. Geloof is die teendeel van houtgerus en gemaklik te voel met jouself en jou omstandighede.

Geloof is die ontwrigting as die besef jou tref dat om selfvoldaan te wees, ʼn baie gevaarlike mistasting is.  Dat om met jouself ingenome en tevrede te voel, dodelik is.

Geloof haal jou uit, geloof ontmasker jou; geloof stel aan jou ʼn ultimatum, soos die laaste bietjie diplomasie voor ʼn oorlogverklaring.  Geloof sê: Bekeer jou!  Kom tot jou sinne.  Hoekom?, vra jy.  Daar’s nie met my fout nie!

Geloof laat jou sonde raaksien.  Sonder geloof is daar ook nie sonde nie.

Geloof sê jou sonde die stryd aan.

Geloof eis dat jy jouself verander teen jou eie beterwete in.  Verloën jou eiebelang.  Gee selfsug prys.  En gaan maak vrede met vyande.  Draai die ander wang.  Dís geloof: Dat jy vertrou dat God beter weet wat goed is vir jou as wat jy self seker is vir jou die beste is.  Geloof is om oortuig te wees dis beter dat God se wil geskied, eerder as jou eie.

Dit stuit jou teen die bors?  Natuurlik ja!  Dis nie normaal nie.  Daarby kom ons nie uit sonder slag of skoot nie.  Jy word skoppend en skreeuend soontoe gedwing.  Jy maak oorlog.

Skyfie: Matteus 10 : 34

Dis nie nuus nie.  Jesus sê dit self, in Matteus 10:

34      

“Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie maar die swaard.

35      

Ek het gekom om tweedrag te bring “ ‘tussen ‘n man en sy vader en tussen ‘n dogter en haar moeder, tussen ‘n skoondogter en haar skoonmoeder;

Skyfie: Matteus 10 : 36

36      

ja, ‘n man se huismense sal sy vyande wees.’

Efesiërs 6 waarsku ook oor die stryd, en hoe jy jou vir hierdie geveg moet bewapen.

11      

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

Skyfie: Efesiërs 6 : 12

12      

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Ek het geleer dat net om te lewe al stryd is.  Wat ons ookal doen of laat, is ʼn geveg wat ons aanknoop.  Ons voer oorlog, en op vele fronte tegelyk.  Daar is, so wil dit vir my uit die twee Skrifgedeeltes lyk, veral twee gevegsfronte in hierdie oorlog.

Skyfie: Ons voer oorlog van naderby

Beide van hulle lyk anders as deesdae se oorlogvoering wat werk met langafstandmissiele, afstandbeheerde hommeltuie, veraf satelliete wat kan mik op teikens ʼn vierkante meter groot, terwyl die skutter met die sneller aan die oorkant van die aardbol in ʼn koel kantoor sit.  In hierdie geveg is jy liggaam en siel teenwoordig, persoonlik betrokke, soos destyds toe oorlog gemaak is met swaarde en spiese en messe en bajonette. Ons voer oorlog van naderby.  Ons kyk ons vyand in die oë.

Geloof ruk jou aan die hart, laat jou longe kortasem, jou derms knoop en jou maag werk.  Nes skok.

Skyfie: 1. ʼn Eie plekkie. MYNE!

Die eerste van ons geloofsoorloë is vir ʼn eie plekkie in die son.  Vir bestaansreg.  ʼn Plekkie om gelowig te mag wees.

Maar ons veg oor alles in die lewe vir so ʼn staanplek in die wêreld. Adolf Hitler het dit Lebensraum genoem.  Vir sý grootkop was die wêreld nie groot genoeg nie.  Ons raak ook gierig en droom van wêreldoorheersing.  Maar meestal soek ons net ʼn eie spasie iewers in ruimte en tyd waarvoor ons kaart en transport het.  Een waar ek my vlaggie kan plant en kan wortel skiet.  ʼn Grondgebied met net my naam daarop: Myne.

Om daardie plekkie in te palm en daar koning te kan kraai, moet jy mense die stryd aansê.  Jy veg ten bloede toe, teen vlees en bloed mense:  Ons ken almal die geveg teen jou eie huismense.   Jesus noem hulle op die naam sodat jy nie die fout kan maak om die vyand te ver te loop soek nie.  Daar kom tweedrag, sê Hy, tussen jou en jou pa, jou en jou dogter, tussen ‘n skoondogter en haar skoonmoeder.  Daar in jou eie huis.  Onder mense soos ons.  Onder ons mense.  Onder ons. Elkeen van ons het dieselfde oorlogskreet, sing ons eie, dog eenderse, volkslied:  Ek vir my en myne, self en eie, my familie, my volk, my taal, my land, my ras, my geld my goed, my eie mishoop en praalgraf.  Op elke vlag en vredesooreenkoms staan EK en MYNE in vet gedruk, anders is die oorlog nog lank nie verby nie.

Almal van ons is in dieselfde stryd gewikkel.  Dis ʼn oorlog met geen einde in sig nie.  Vrede self is ʼn geveg.

In hierdie oorlog help wat Efesiërs God se wapenrusting noem, jou net mooi niks.  Jy kom tog nie met ʼn kettie by ʼn kernoorlog aan nie.  Hier word alle moontlike wapentuig waaroor ʼn mens kan beskik, vereis.  In hierdie oorlog teen ander mense gaan jy vir jou moontlik met iets meer geskiks wil uitrus.

Skyfie: ʼn Gordel: Die wêreld se weergawe van waarheid.

Jy raak oortuig dat jy om jou heupe ʼn gordel moet dra van die enigste waarheid wat die wêreld kan kop:  Die wete dat hier elke man vir homself veg, dat groot visse kleiner vissies vreet, dat jy moet vertrap om te kan klim, dat goedheid en guns dié toekom wat dit gryp, dat die gode diegene help wat hullesélf help, dat barmhartigheid tuis begin en sommer daar by my ook eindig.

Skyfie: ʼn Borsharnas: Selfvertroue.

Trek vir die jou die borsharnas van selfvertroue aan.  Want as jy nie kan reken op jou eie vindingrykheid om jou vyand takties te uitoorlê nie, gaan jy nêrens kom nie.

Skyfie: Stewels: Die evangelie van sukses.

As skoene aan jou voete, probeer die evangelie van sukses:  Dis die goeie nuus dat jy omtrent alles en enigiets in hierdie wêreld kan kry wat jy wil hê, as jy net honger genoeg is, régtig wil, en bereid is om daarvoor vir God, mens en al wat ʼn duiwel is die stryd aan te sê.

Skyfie: ʼn Skild: Geloof in jouself.

Die pasgemaakte skild in jou hand is vir hierdie oorlog onwrikbare geloof, maar geloof in jouself.  Jy moet meer kan staatmaak op jouself as op die beste wapen in jou arsenaal.  Oorlog is gevaarlik, binnegeveg dodelik.  Die beste verdediging is om in elke opsig ʼn trap beter te wees as jou teenstander.  Meer geld, ʼn beter graad, groter grondgebied, ʼn mooier vrou en flinker kinders.

Skyfie: ʼn Helm: Skoonheid.

Beskerm jou kop; sit ʼn hoed of ʼn helm of ʼn kroon op.  Was jou gesig en betaal  vir ontrimpeling.  Lyk mooi.

Skyfie: Swaard: Skerppuntammunisie.

En hou ʼn ferm greep op jou swaard, of dit nou die tong in jou mond is vir die bekgevegte, of die skerppunt ammunisie in jou magasyn, want jy weet nooit wanneer jy jouself gaan moet handhaaf nie.  Want in die wêreld waar elke mens jou opponent en kompetisie is, moet jy wakker slaap, paraat bly.

Ons praat oor geloof hier.  Oor geloof wat nie altyd kom met vaste oortuiging of doodsekerheid nie.  Met sulke wankelrige geloof, sal ons die geveg tegemoetgaan met vertroude wapentuig.  Dis die wapens wat ons weet werk, omdat dit seermaak.  Ons opponente bloei dan.  Die beoogde (enigste) uitkoms van die oorlog is:  Ek wen, jy ween; ek heers, jy poets my beeld.  My huismense gaan voor my kniel, of ek gaan hulle verniel.

Jy gaan dalk nog so ʼn oorlog wen, maar daar gaan niks van jou en minder nog van enigiemand anders oorbly.  Is dit wat geloof doen?  Nee, dis wat sekerheid en oortuiging doen.  Nie geloof nie.

Skyfie: Geloof is onsekerheid.

Geloof is onseker.  Daar is baie dinge waarvan gelowiges onseker is.  Waarom dit met ons sleg gaan, met ons wat goed wil wees. Waarom ons siek word, swaarkry, ly en vroeg doodgaan, ons wat ons lewe aan die Here wy.  Waarom ons wreed aangeval, gemartel en vermoor word.  Waarom ons verarm.  Waarom ons in die wêreld al hoe meer ontuis voel.  Waarom goeie mense die stryd verloor.   Hoekom die lewe net nooit regverdig voel nie, en nie alles op die ou end ten beste verloop nie.  Ons weet nie en verstaan nie altyd hoedat God by ons wêreld betrokke is nie.  Ons verstaan nie God se wil nie en ons weet nie hoe God vir ons dinge ten goede wil laat meewerk as ons net teenspoed ken nie.  Waarom is om die regte ding te doen dan altyd so moeilik? Waarheen is God met ons op pad?

En is ek die bloedbad werd?  Is hierdie oorlog oor my plekkie in die son, geregverdig?

Geloof is soms – trouens dikwels – onseker. Goddank, dat geloof ons leer twyfel aan onsself.

Glo my, die binnegeveg teen jou eie sonde is van alle oorloë die ergste.

Skyfie: Geloof is sekerheid ook.

Maar daar is ook dinge waarvan geloof wel seker is, en waarop ons wat gelowig is, met oortuiging kán reken as enige oorlog om ons koppe losbars.

God lewe.  God het lief.  God red.

God ken my.  God  is my genadig.  God vergewe my.

Geloof is van baie dinge onseker.  Maar hiervan nie:  God is vir ons.

Daarvan is daar ʼn skare geloofsgetuies.  En ooggetuies van Jesus, die Christus.

Maar selfs al kry jy geglo, stotterend en stotend, wag vir jou die eintlike oorlog op die tweede gevegslinie.

Skyfie: 2. Vryheidstryd. MENS!

Hierdie oorlog is nie ʼn kragmeting teen mense nie.  Teen wie dan?  Of wat? Wat kan erger wees as om teen al wat ʼn mens is te moet wal gooi?  Om die listige aanslae van die duiwel te weerstaan.

12      

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Moenie ʼn fout maak nie, hierdie is ook ʼn binnegeveg.  Selfs dieper binne-in jou as jou binnekring, jou huismense, jou vleis en bloed.  Hierdie is nie ʼn geveg om lewensreg en -ruimte tussen ander nie.  Hierdie is die geveg teen jouself, teen jou eie binneste.  Hierdie is jou stryd om mens te word, om heel te word, om van sonde gesond te word. Hierdie is die oorlog wat moet uitloop op ʼn vredesverdrag met jouself.  Dis die geveg om tuis te kom in jou eie lyf.  Die bedoeling is nou nie meer om ander te oorrompel en te heers nie, maar om op jouself greep te kry.  Selfbeheersing.  Vry van die duiwels en demone wat jou hiet en gebiet.  ʼn Vryheidsoorlog, dus.   Want iewers het sonde jou gesaboteer, iets van jou het onklaar geraak.  Jy is nie meer ten volle jouself nie.  Jy is nie meer eg mens nie.  Jy is stukkend.  Jy glo my nie?

Die stuk van jou wat kon vergewe, werk nie meer nie.

Die deel van jou wat goed bedoel, en jou die goeie aan ander laat gun, ook nie.

Die meganisme wat jou haat moet afkoel, is heeltemal soek.

Skyfie: Om tog net weer mens te word. Regte, egte mens

Hierdie is die stryd om net weer mens te word, egte mens te wees soos God ons bedoel het om te wees.

Dis wat ons eintlik uit die lewe wil hê.  God ook!

Dis die einddoel van hierdie stryd:  Om net weer te kan mens wees.  Dit ʼn sterker dryfveer as alle ander gewaande redes vir strydlus.  Magsmisbruik, selfbeheptheid, die gierigheid van sukses, wedywering en skoonheid, is alles goed waarvoor ons mekaar die stryd aansê maar hulle is patetiese plaasvervangers vir om net weer mens te mag wees.  Pateties, want elkeen van hulle getuig van ʼn gemis.

Kom tuis, sê God.  Kom, maak vrede, sê God.

Kom trek vir jou aan:

Skyfie:  waarheid, vryspraak, evangelie van vrede. . .

Nota: Elkeen van die onderstaande punte verskyn op die skyfie as daar geklik word.

 • waarheid; dis jou gordel wat meer as net jou broek ophou en jou skande spaar
 • vrygespreek van alle sonde en straf; dis wat jou hart aan die klop hou jou longe asem voer
 • die evangelie van vrede; dis die stewels aan jou voete – is daar in ʼn voetsoldaat se uitrusting enigiets belangriker as sy skoene, op die plek waar sy lyf grondvat?
 • geloof; die skild wat jy in jou hand dra, waarmee jy jou verdedig, en jy om brandende pyle wat uit elke rigting kom, kan keer
 • verlossing; jou staaldeksel, jou helm wat jou harsings aanmekaarhou en laat aanhou dink
 • die woord van God: die tweesnydende swaard van God die Heilige Gees wat nooit sluimer of slaap nie, en oor jou waghou.

Gaan jy só oorlog toe, het jy klaar gewen in die oorlog teen jou sondige self.

Nêrens staan sekerheid op jou logistieklys nie. Nee, geloof maak jou nie van alles doodseker nie. Geloof laat jou fokus op die dinge wat jy hoop, en die dinge wat jy (nog) nie kan sien nie. Jy betree nie met die bravade van ʼn Goliat die slagveld nie, maar met die geloof van ʼn Dawid.

Die wêreld bly gevaarlik, en God gans anders.

Skyfie: Mens, soos Christus, mens soos God se beeld.

Geloof gee jou wat geen grondwet of menseregtehandves jou kan waarborg nie.  Sulke  wette en manifeste kan net probeer seker maak dat jy soos ʼn mens behandel word.

Geloof, geloof wat nog nie eers seker is van waarheen God met jou op pad is nie, want jy is die ene vryheid en moontlikheid, dog alreeds oorwinnaar oor sonde, jy is nuut, die saam met Jesus Christus opgestane geestelike liggaam van ʼn nuwe mens, mens soos mense bedoel was om te wees maar na Adam se sondeval nog net een keer weer op aarde gesien is; gelóóf maak jou weer mens.

Mens, soos Christus, mens soos God se beeld. Trek vir jou die wapenrusting van God aan.  Glo. Wees net ʼn slag weer mens.  Kry vrede. Rus.

Amen

WEGSENDING

Skyfie: Slotlied. Sing. Staan. Gesang 514 : 1 en 2.

Geloof omarm onsekerheid oor presies hoe God se wil en wêreld werk.  Maar geloof laat geen twyfel nie, Jesus is Heer.  Hy het my vergewe. Hy laat my lewe.

Sing staande saam

Sang (Staan)

Gesang 514 strofes 1 en 2.

Skyfie: Seën. Staan. Swaarde word ploegskare, spiese snoeiskêre.    

Seën (Staan)

Jesaja 2

2        

Daar kom ‘n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, ‘n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Al die nasies sal daarheen stroom,

3        

baie volke sal daarnatoe gaan en sê: “Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer, en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here.”

4        

Hy sal oordeel tussen die nasies, regspreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie.

5        

Kom, volk van Jakob, laat ons lewe in die lig wat van die Here af kom.                  

Amen.

Skyfie: Respons. Sing. Staan. Gesang 250 : 4

Respons (Staan)

Gesang 250 : 4

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Skyfie: Transkripsie.  https://hennielagrange.wordpress.com/

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.