Jesus leef: geloof of gelieg? 

Wie om te glo?  Sê wie?

Dinsdag dié week het gesiene joernaliste van die Max du Preez-kaliber by Lynette Frances en RSG-luisteraars gepleit ons moet verslaggewers en die joernalistiek tog net weer ʼn kans gee, hulle leer ken en hulle weer leer vertrou.

Nuuswaardig, maar geloofwaardig?

Die bedryf is in die moeilikheid, sien.  Die media is uitgevang.  Vir net te lank is nuus vervaardig, voorgeskryf en gemanipuleer.  ʼn Komediant in Engeland het eendag kwytgeraak hy verlang na die dae toe nuus nog regtig gebeur het.  Deesdae word nuus gelieg. Die SABC is die ene propaganda. Die Guptas het hulle eie kanaal vir spekskiet gehad. Selfs Die Huisgenoot is dunner; yl was hy nog altyd.  Koop jy nog koerante?  En Naspersaandele?

Dun ys.

Ek is hieroor gevoelig, want ʼn kansel is ook ʼn mediaplatform, predikante is omroepers, kerke saai uit, eredienste soek gehore.  En helaas, kerke werk ook met, en is afhanklik van, geld.  Kerke dreig om lank voor media-instellings al die gees te gee.  Die media het meer gebruikers, meer geld, meer mag. Die skrif is aan die muur.

Of ons daarvan hou of nie, ons word ook gemeet en geweeg.  En ek is bevrees ons kom nie so goed anderkant uit nie.  Kan die kerk weer geloofwaardig word?  Of is wat ons sê, ook fopnuus?  Veral as dit kom by die ding dat Jesus opgestaan het uit die dood.

Lukas 1 : 1 tot 4

Handelinge 1 : 1 tot 3

1 Korintiërs 15 : 1 tot 11

22 April 2018, NHKA Kampersrus

Opstanding

 

Liedere in hierdie erediens

 

Gesang 588 strofes 1 en 3

Gesang 513 strofe 2

Gesang 207 strofes 1, 3 en 4

Psalm 119 strofes 9 en 10 

Gesang 265 strofes 1 en 2

Psalm 146 : 1, 2 en 4

Gesang 589 strofes 1, 2, 3, 4 en 5

Psalm 116 : 5


Foto

PREDIKANT

Toetrede

Wie kan ons nog glo?  Sê wie?

Dinsdag dié week het gesiene joernaliste van die Max du Preez-kaliber by Lynette Frances en RSG-luisteraars gepleit ons moet verslaggewers en die joernalistiek tog net weer ʼn kans gee, hulle leer ken en hulle weer leer vertrou.

Die bedryf is in die moeilikheid, sien.  Die media is uitgevang.  Vir net te lank is nuus vervaardig, voorgeskryf en gemanipuleer.  ʼn Komediant in Engeland het eendag kwytgeraak hy verlang na die dae toe nuus nog regtig gebeur het.  Deesdae word nuus gelieg. Die SABC is die ene propaganda. Die Guptas het hulle eie kanaal vir spekskiet gehad. Selfs Die Huisgenoot is dunner; yl was hy nog altyd.  Koop jy nog koerante?  En Naspersaandele?

Dun ys.

Genade: geloof of gefop?

Ek is hieroor gevoelig, want ʼn kansel is ook ʼn mediaplatform, predikante is omroepers, kerke saai uit, eredienste soek gehore.  En helaas, kerke werk ook met, en is afhanklik van, geld.  Kerke dreig om lank voor media-instellings al die gees te gee.  Die media het meer gebruikers, meer geld, meer mag. Die skrif is aan die kerk se muur, en die spreekwoordelike koeël is deur die dominee ook (dis n uitgediende beroep).

Of ons daarvan hou of nie, ons word ook gemeet en geweeg.  En ek is bevrees ons kom nie so goed anderkant uit nie.  Kan die kerk weer geloofwaardig word?  Of is wat ons sê, ook fopnuus?  Veral as dit kom by die ding dat Jesus opgestaan het uit die dood.

Sing. Sit. Gesang 588 strofes 1 en 3

As die kerk vir die wêreld weer en meer geloofwaardig wil wees, moet die kerk self eers in die God glo waarvan ons die wêreld wil oortuig. Geloof begin by die besef dat God altyd sy Woord en sy beloftes hou. Sit, en sing saam   

Sang (Sit)

Gesang 588 strofes 1 en 3

OUDERLING

Toetrede

Sing. Staan op. Gesang 513 strofe 2

Ons is op ons pos, hier by die erediens.  Ons nader die erediens met geloofsvertroue.  Ons wag op God om te praat, en ons verwag God gaan ons verlos.  Staan op, dan sing ons saam ons toetredelied

Sang (Staan)

Gesang 513 strofe 2

PREDIKANT

Toetrede

Votum. Staan. God is geloofwaardig.

Votum (Staan)

28      

Jesus [sê] vir hulle: “Eers wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, sal julle begryp dat Ek is wat Ek is, en dat Ek niks uit my eie doen nie, maar net verkondig wat die Vader My geleer het.

29      

Hy wat My gestuur het, is by My. Hy het My nie alleen gelaat nie, omdat Ek altyd doen wat Hy wil.”

26      

. . . Hy wat My gestuur het, is geloofwaardig, en net wat Ek by Hom gehoor het, sê Ek vir die wêreld.”

Johannes 8

Seën. Jy is sy getuie.

Seën (Staan)

In Handelinge 22 sê Ananias vir Paulus, toe hy Paulus se blindheid kom genees

14      

‘Die God van ons voorvaders het jou uitgekies om sy wil te ken, die Regverdige te sien en sy stem te hoor,

15      

want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het.

16      

En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas nadat jy sy Naam aangeroep het.’

OUDERLING

Lof en Aanbidding

Sing. Staan. Gesang 207 strofes 1, 3 en 4

Ons loof God vir waarheid.  Waarheid gee insig, versterk en maak vry.  God is Dié Waarheid. Sing saam

Lofsang (Staan)

Gesang 207 strofes 1, 3 en 4

Die wil van God. Sit. Filippense 1.

Die Wil van God (Sit)

Luister na hoe God dink ons moet wees.  Hierdie woorde staan net so in Filippense 1.

4        

In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal,

5        

omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

6        

Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.

7        

Dit is ook heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van die waarheid daarvan.

8        

God is my getuie, Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart.

9        

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling,

10      

sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees,

11      

en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.

Nabetragting oor die wil van God

Sing. Sit. Psalm 119 strofes 9 en 10  

Kom ons dink saam na oor die wil van God en wat ons daarmee gaan maak.  Bly sit, maar sing saam uit

Sang (Sit)

Psalm 119 strofes 9 en 10

Geloofsbelydenis. Sit. Apostolicum.

Geloofsbelydenis (Sit)

Skares gelowiges getuig deur eeue heen al aan ons hulle geloof.  Ons glo hulle.  Kom ons hoor hulle weer en bely saam met hulle ons eie geloof net so:

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

Sing. Sit. Gesang 265 strofes 1 en 2

Kom ons getuig dat ons met ons hele hart glo.  Sit en sing saam

Sang (Sit)

Gesang 265 strofes 1 en 2

PREDIKANT

Verkondiging

Skriflesing

Skriflesing. Sit. Lukas 1 : 1 tot 4 (bl.79)

Ons lees drie dele van die Bybel, aldrie van hulle in die Nuwe Testament.

Kom ons begin met Lukas 1 verse 1 tot 4.  Dis in ons Afrikaanse Bybel, 1983 se vertaling, op bladsy 79.

Lukas begin sy getuigskrif oor Jesus soos ʼn brief.  Lukas skryf aan ene Teofilus.

Lukas 1 : 1 tot 4

1        

Hooggeagte Teofilus! Daar is baie wat onderneem het om ‘n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het.

2        

Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was.

3        

Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf.

4        

So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is.

Skriflesing. Sit. Handelinge 1 : 1 tot 3 (bl.160)

Dieselfde Lukas skryf vermoedelik ook Handelinge.  En hy begin nes hy sy evangelie ook begin het, weer met ʼn woord gerig aan Teofilus.  Ons lees net drie verse, en dit kry ons op bladsy 160.

Handelinge 1 : 1 tot 3

1        

My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af

2        

tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat Hy as apostels uitgekies het.

3        

Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat.

Skriflesing. Sit. 1 Korintiërs 15 : 1 tot 11 (bl.237)

Ons blaai 1 Korintiërs 15 toe, op bladsy 237.  Hier is Paulus aan die woord.  Nou, daar’s ʼn teorie oor wie hierdie Teofilus was aan wie Lukas geskrywe het, en dit het met Paulus te doen.  Trouens, daar’s ʼn paar sulke teorieë en ons het geen sekerheid oor of enigeen van hulle waar is nie.  Maar die een teorie is dat Teofilus Paulus se prokureur was, toe Paulus in Rome aangekla is. Sou dit waar wees, getuig Lukas in beide sy boeke, aan Teofilus van Paulus se onskuld, sodat Teofilus die inligting in die hofsaak kon gebruik om Paulus te verdedig.

Hoe dit ookal sy, so skryf Paulus in

1 Korintiërs 15 : 1 tot 11

1        

Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan.

2        

Deur dié evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom.

3        

Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte;

4        

Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.

5        

Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf,

6        

en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk, van wie sommige al dood is maar die meeste nou nog lewe.

7        

Daarna het Hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels.

8        

Heel laaste het Hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn.

9        

Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om ‘n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het.

10      

Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie tevergeefs nie; inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal; eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is.

11      

In elk geval, of dit ek is of hulle – dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het.

Foto.

Van die Bybel wat ons nou net gelees het, sê

Johannes 3 : 33

Wie sy getuienis aanvaar het, het daardeur bevestig dat God geloofwaardig is.

En

Johannes 7 : 18

Wie uit sy eie praat, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van die Een wat Hom gestuur het, is geloofwaardig, en daar is niks oneerliks in Hom nie.

Sing. Staan. Psalm 146 : 1, 2 en 4

Die Here is getrou en ons kan op Hom staatmaak.  God praat die waarheid.  Hoe dan anders, want God skep met wat Hy sê, die werklikheid.  Kom ons staan almal op en sing oor hoe ʼn mens op God kan reken, maar op mense nie.  Bly daarna staan, dan bid ons saam.  Kom ons sing

Sang (Staan)

Psalm 146 strofes 1, 2 en 4

Gebed.

Gebed

Genade: geloof of gefop?

Prediking (Sit)

As daar in nuusberigte hoegenaamd nog enige waarheid steek, is selfs die feite wat vir jou opgedis word, versigtig gekies en berekend gerangskik om jou òf te skok òf te mislei òf om jou na ʼn mening toe oor te haal.

Ek het laat in die negentigs opgehou om Sondae Rapport te koop.  Ek was moeg vir die agterblad vol dominees wat my rusdag ontstig het.  Kort na 2000 het ek my inskrywing op Beeld gekanselleer oor ʼn volkleur, volblad voorbladfoto van ʼn vermoorde jongman op ʼn Kaapse pad.  Ek het naar geword,   gegril vir die bloeddors en sensasie.  Kort daarna het ek opgehou kyk na indieptenuusprogramme soos Freek Robinson se “Verslag” want ek het hulle betrap vir eerbare mense strikke stel om liegstories vir nuus op te dis.  Ek was hartlik sat vir die gekonkel en bedrog.  Ek het daarna presies drie keer weer Rapport gekoop, net om seker te maak of hulle nie dalk al tot hulle sinne gekom het nie; hulle het nie.  Ek het die Beeld ook weer bekyk – my oom is ʼn lojale intekenaar – maar ek is nou nog nie van my agterdog genees nie.  En Freek doen nie meer propagandaprogramme nie, behalwe dat hy die nuus lees wat ander mense vir hom skryf, en daar duld ek hom.  Maar televisienuus is ook lankal nie meer ʼn daaglikse tydverdryf nie.

Ek weet dit klink reaksionêr.  Ek was, en is steeds, woedend kwaad, en van woede kom daar niks goeds nie.

Ek weet dit lyk of ek my lyf volstruis hou. Ek staan kop in ʼn gat en hoop niemand sien my aansienlike agterstewe uitsteek nie.

Ek weet ook veralgemening is altyd dom.  Daar ís goeie joernaliste ook.  Ek ken hulle net nie. So sê Max du Preez.  Blykbaar moet jy jou nie meer verlaat op bekende mediamaatskappye nie; jy moet glo die joernaliste wat jy oorweeg om te vertrou, eers op die naam leer ken om te weet of hulle geloofwaardig is.  Aldus Max du Preez.  Dis maar net ʼn ander manier om te sê koop elke Sondag  Rapport totdat jy hom glo.   Ek gaan nie.

Genade: geloof of gefop? Die kansel is ook ʼn mediaplatform. . .

Lukas is ook ʼn “joernalis”, en hy pas goed in, in die hedendaagse joernalistiek, want die man het duidelik ʼn agenda.  Die verskil is dalk:  Lukas is oor sy agenda eerlik en reguit; Lukas is ʼn dominee: Hy préék.

Een Lukaskenner vertaal hom so:

1 Talle Christene het al geprobeer om die verhaal van Jesus aanmekaar te slaan.  Hulle wou verduidelik hoe ons tot hier gekom het waar ons nou is.  Hulle wou vertel waarom ons vas oortuig is ons moet in Jesus glo.

2 Ons kry hierdie inligting oor Jesus van mense wat Jesus dit eerstehands gesien doen het, en van mense wat sedertdien God se Woord verkondig.

3 Ek het ook nou die feite oor Jesus van voor af gaan bekyk. Ek het dit goedgedink, hooggeëerde vriend, om dit aan jou te skryf.

4 Ek skryf dit vir jou sodat jy seker kan wees van die feite, en met vrymoedigheid kan staatmaak op alles wat jy geleer het.

Die Lukasagenda

Dis ʼn baie vry vertaling, maar dis dadelik duidelik

 • Lukas wil oop kaarte speel oor waarby hy wil uitkom: Teofilus moet kan seker wees van sy feite sodat hy hom daarop kan verlaat.
 • Lukas verklaar sy bronne: ooggetuies en Godsmense.
 • Lukas bely sy eie geloof: Ons Christene, en ek is een, glo dit vas.

Lukas verkóndig Jesus Christus.  Jy wat dit lees, hoop Lukas, sal ook glo Jesus is die Here.

Maar, verseker Lukas jou, ek gaan nie vir jou stories spin om jou gelowig te kry nie:  Ek gaan nie vir jou lieg nie.  Hy skryf vir Teofilus; die naam beteken letterlik “iemand wat vir God liefhet”.  Wel, Lukas het God ook lief, en Lukas het ʼn heilige ontsag vir die waarheid oor God.  As Lukas die bal heeltemal misslaan, is dit oor Lukas God glo, en dan is Gód onbetroubaar.

Lukas maak geen geheim daarvan nie.  Hy wil hê ons moet by voorbaat weet waar hy vandaankom en waarheen hy mik, sodat jy sy geloofwaardigheid daaraan kan meet.

Lukas wil graag hê dat almal van ons soos Teofilus word:  lief vir God.

Daarom is hierdie nie ʼn biografie van Jesus wat kronologies verloop en persoonlike inligting weergee nie.  Dit vertel wel hoedat God mense langsamerhand in Jesus geleer glo het. Daarvoor versamel Lukas brokkies inligting:  Hy gaan haal verhale en herinneringe, skryf woord vir woord oor wat in ander boeke staan (niemand het kopiereg op God nie), rangskik sy feite en lewer daarop eie kommentaar.

Lukas gee nie vir een oomblik voor hy is met die inligting onpartydig of objektief nie. Hy is een van daai gelowiges in die kerk. Hy sê hoekom hý glo, en hy vertel die storie van die kerk:  waar die kerk begin het, en hoe en hoekom die kerk leef.

Die tegniese term vir so ʼn geskrif is “evangelie”.  In die Bybel is daar vier van hulle:  Vier uitgebreide preke wat sê “Glo in Jesus Christus.  Hy is God”.  En al vier wil geloofwaardig wees, want om te glo is goed, maar oor God durf jy niks anders as net die waarheid praat nie.

Geloofwaardig  (die geloof werd)?

Maar wanneer is ʼn gepraat oor God vandag nog geloofwaardig?  Lank laas. Die kerk se gebrabbel boesem nie vertroue in nie.  Met dié is mense nou al oor God self ook al skepties.  Ek bedoel, om te wil beweer die Skepper het een man se lyf kon inpas en Homself Jesus genoem. . . ? En om dít te probeer verkoop, is die teorie een God is toe eintlik drie?  En hierdie man het geleef en is dood en kom toe springlewendig uit sy graf uitgestap?  Om eerlik te wees, die inligting self, leen hom nie tot groot geloofwaardigheid nie.  Hóé eerlik Lukas ookal probeer wees, die inligting waarmee hy vorendag kom, is nou nie juis goed wat jy vir soetkoek gaan opeet as Max en sy maats dit van Mandela kom sê nie, of Steve Hofmeyr loop en vertel Hendrik Verwoerd is terug nie.

Maar jy versuiker nie vir God sodat mense in Hom kan glo nie.  Dat mense hoegenaamd glo, slaan jou stom.  Dat jy dit sélf glo, is nou en dan vir jou ook maar vreemd.  Maar jy is nou nog nie afgeskrik nie, want dit werk vir jou. Geloof is wonderwerk, ʼn gawe wat God se Heilige Gees jou gee, ʼn geskenk wat jou soms laat wens God het dit maar vir Homself gehou.  Die lewe sonder verantwoordelikheid en rekenskap lyk dan so lekker!  En ons kan almal klaarkom sonder ʼn bemoeisieke baas en ʼn pa wat jou wil voorskryf of jy nog kind is.   En tog: Ons glo!

Dis nie die soort nuus wat ons wil hoor nie, en waaraan ons ons geredelik onderwerp nie.  Maar media wat met jou saamstem, is van alle media die gevaarlikste.  Want dan is jy nie meer bedag op hoe jy mislei word nie.

Dat Jesus die Here is, uit die dood uit opgestaan het en lewe, is ʼn ongerieflike, moeilike waarheid om te sluk. En dis goed om dit te weet, en nog beter om dit krities te bekyk.

Wat is prediking dan? En geloof?

Wat is prediking dan?  ʼn Berekende misleiding, ʼn konstante gelieg?  Is geloof ʼn uitgebreide bedrogspul, en kerk ʼn malligheid?  Is ons ook, nes ander media, uitgevang dat ons mooibroodjies bak?  Is dit waarom nie meer mense kerk toe kom nie?  Het hulle besluit nes ek oor Rapport, Sondag is rustiger sonder bespiegeling oor God?  Geld vir my nie maar een en dieselfde kritiek as vir die Max du Preez’s en die Freek Robinsons nie: Geweeg en te lig bevind?  Is ek nie ook maar net nog een van daai duimsuiers nie?

Ek is nie sonder agenda nie.  Ek het  juis ʼn agenda.  Ek preek mos.  Ek verkondig die goeie nuus en dis my doel dat jy moet glo.  Maar gaan ek willens en wetens vir jou lieg?

Wat is geloofwaardig?

Sê wie?

Wie kan jy nog glo? Of pas die waarheid van die evangelie ons net meer nie?  Het ons dit ontgroei, soos ek die nuusmedia?

Mediavryheid of Mediawaarheid?

Ons het dit oor mediavryheid.  Ons veg om te mag sê wat ons wil.  Ons verwyt magtige mense wat die nuus skryf, verdraai of fabriseer.  Ons is vol lof vir mense wat teen sulke magtiges opstaan.  Sulke joernaliste is helde, nie altyd oor hulle dit reghet nie, maar bloot oor ons en hulle dit teen dieselfde iemand anders het.  Om aan sulke heldeverering mee te doen, dien nie juis die waarheid nie.

Mediavryheid waarborg nog nie mediawaarheid nie.

Nee, Max, ek gaan nie meer probeer uitvind of iemand wat vir my ʼn storie opdis, vir my lieg nie, want ek is al te veel gefop.  Ek het ʼn gesonde agterdog.  Julle het my dit geleer.  Ek gaan nie op soek na helde in die joernalistiek nie.  Dit sou een en dieselfde wees as om van kerk tot kerk te gaan tot jy dominee kry wat preek net wat jy wil hoor.  Daai is die kerke en die dominees wat jy dadelik moet los soos ʼn warm patat.  Gee pad, hardloop ver weg. Vlug!

Pleks ons dit het oor waarheid.  Dis waarheid wat jou vrymaak.  Jy maak nie die waarheid vry nie. Waarheid doen dit vir jóú.  Maar ons glo nie meer nie, nie een van ons, ons het vrymaak nodig nie.  O, ons is die vurige kampvegters vir vryheid, en die helde van mensereg.  Ons glo almal van ons ons is alleen reg.

Die waarheid dat Jesus opstaan, kos jou dood. . .

Pleks ons instaan vir die waarheid.

Pleks ons instaan vir die waarheid dat Jesus opstaan.  Die apostels het, en het met hulle lewens daarvoor betaal.  Hulle is wreed dood, elkeen van hulle, nes al God se profete voor hulle, en nes Jesus self ook.  Insiggewend nè, dat as by ʼn joernalis se huis ingebreek word, of dreigbriewe kry, ons groot gewag maak van die media se vryheid om te maak en breek, en nie juis van die waarheid wat hulle praat nie. Jesus, sy apostels, Johannes die Doper en die profete voor hulle, is almal dood oor die waarheid wat hulle gepraat het, en hulle waarheid praat vandag nog, terwyl niemand meer wil onthou wat dooie dominees in die Apartheidstyd gepreek het, of hoe joernaliste toe nog afsonderlikheid goedgepraat het nie.

Wat jy oor Jesus sê, dis die toets.

Gestel ek wil jou glo.  Wat wil ek van jou weet?  Wat wil ek by jou hoor?  As ek ernstig is oor waarheid, dan moet ek jou weergawe daarvan kan toets.  Daar is net een toets wat werk:  wat mense van Jesus Christus gesê het en die prys wat hulle daarvoor betaal het.  Let wel ek sê nie God die Vader is die toets nie, en ook nie sy Heilige Gees nie.  Want in die Naam van God en die Heilige Gees word meer gelieg as oor alles anders saam.  Ek gaan jou moet uitluister oor Jesus. Ek wil jou hoor oor Hom:  Wie jy dink Hy is, wat jy dink Hy doen, waar jy met Hom staan.  Dat Hy opstaan. En of jy met jou lewe vir Hom instaan.

Hoor weer vir Paulus.

Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het.  Hou daaraan vas. As julle aan iets anders vashou, het julle tevergeefs tot geloof gekom. Van daai evangelie is dit die belangrikste: Christus het vir ons sondes gesterf, Hy is begrawe en op die derde dag opgewek.  Hy het lewend verskyn, aan Sefas, aan die twaalf, en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk. En aan Jakobus, en toe aan al die apostels. Heel laaste ook aan my. Ek is nie werd om ‘n apostel genoem te word nie, want ek het God se kerk probeer uitroei. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie tevergeefs nie. Dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het.

Die ongerieflike waarheid:  die waarheid maak van niemand helde nie.  Nie eers van die dapper vertellers daarvan nie.  Nie eers van Paulus nie:  Hy sê dit self. Oordeel my hieraan:  wat sê ek oor Jesus Christus?

Jesus Christus is die Held.  Die Here.  Jesus leef.  Ek het die Heer gesien!  Kyk fyn, luister mooi.  Maak seker dis wat julle hoor voor julle glo. Want selfs kansels kan lieg.

Amen.

Sing. Staan. Gesang 589 strofes 1, 2, 3, 4 en 5

Na God se Woord kan ʼn mens maar luister, en self ook vrymoedig daarvan getuig, want dis waar.  Voor God se Woord is mense stom, ons gefoppery en kwaadwilligheid ontmasker.  Daarvan getuig ons staande saam in ons slotlied,

Sang (Staan)

Gesang 589 strofes 1, 2, 3, 4 en 5

Seën. Staan. Christus is opgewek.

Seën (Bly staan)

Ontvang nou die seën van die Here uit 1 Korintiërs 15.

14      

. . . As Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud.

15      

Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het dat Hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het Hy Christus ook nie opgewek nie.

20      

Maar nou, Christus ís opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.

57      

Ons dank God dat Hy aan óns die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus.

58      

Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie.

Amen.

Respons. Sing. Staan. Psalm 116 : 5

Respons. Sing. (Staan)

Psalm 116 strofe 5

Foto

Genade, geloof of gefop?

Transkripsie

DIAKENS

Dankoffers

One thought on “Jesus leef: geloof of gelieg? 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.