Ons het dit mis

Die fout met ons hosanna.

Markus 11 verse 1 tot 11

25 Maart 2018, NHKA Kampersrus

Lydenstyd

Jesus kom met groot fanfare in Jerusalem aan.  Aanstons sou Hy daar sterf; dis die laaste week van sy lewe voor die kruisiging.   Vandag word Hy met “Hosanna!” begroet, teen Donderdag gaan Hy met “Kruisig Hom!” sy dood tegemoet.  Die lof is kortstondig.

As dit hoegenaamd nog “lof” was. . .


Liedere in hierdie erediens

Psalm 8 strofe 2 (Lina Spies se beryming, die tweede melodie)

Psalm 118 strofes 6, 7, 8

Gesang 545 strofes 1, 2 en 3.

Gesang 354 strofes 1 en 3.

Gesang 174 (sing dit twee keer)

Gesang 370 strofes 1, 4 en 5.

Gesang 354 strofe 4.

Gesang 313 twee keer. 

 

Skyfies: Afkondigings en advertensies

Skyfie: Ons het dit mis. Die fout met ons hosanna.

TOETREDE

Predikant

Ons het verlede jaar oor hierdie selfde gebeure erediens gehou:  Jesus kom met groot fanfare in Jerusalem aan.  Aanstons sou Hy daar sterf; dis die laaste week van sy lewe voor die kruisiging.   Vandag word Hy met “Hosanna!” begroet, teen Donderdag gaan Hy met “Kruisig Hom!” sy dood tegemoet.  Die lof is kortstondig.  As dit hoegenaamd nog “lof” was. . .

Skyfie: Sing (Sit) Psalm 8 : 2 (Lina Spies, tweede melodie)

Sang vooraf

Kom ons loof ook die Here, nes die skare daardie dag toe Hy in Jerusalem aangekom het.  Ten minste was sy haters en lasteraars  vir daardie kort tydjie stom.  Ons bly sit en sing saam

Sang (Sit)

Psalm 8 strofe 2 (Lina Spies se beryming, die tweede melodie)

Skyfie: Sing (Sit vir strofe 6, staan op vir 7 en 8) Psalm 118 : 6,7,8

Geen ander Psalm word in die Nuwe Testament soveel keer aangehaal soos Psalm 118 nie.  Dis uit Psalm 118 dat die beeld kom van die klip wat die bouers gedink het nie goed genoeg is vir ʼn hoeksteen nie, maar wat toe die steunpunt van God se bouwerk geword het.  Psalm 118 is ook vandag ons toetredelied.  Bly sit vir die eerste strofe wat ons sing, en staan op met die tweede en die derde.

Sang (Sit)

Psalm 118 strofes 6, 7, 8

Skyfie: Votum. (Staan) Hosanna!

Votum (Staan)

9

Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep: “[Hosanna!] Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!

10

Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is! [Hosanna1] Prys Hom in die hoogste hemel!”

Markus 11

Skyfie: Seëngroet. (Staan) Hosanna! Red tog, gee tog voorspoed, Here!

Seëngroet (Staan)

25

[Hosanna!] Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!

26

Prys hom wat in die Naam van die Here kom! Ons seën julle uit die huis van die Here.

27

Die Here is God; Hy skenk ons die lewe. Begin die fees! Wuif met takke! Gaan tot by die horings van die altaar.

Psalm 118

Aanbidding en Lof

Skyfie: Loflied. (Staan) Hosanna! Loof Hom wat redding bring / Kom red ons nou! Gesang 545 : 1,2 en 3

Kom ons sing “Hosanna!” oor die Here wat Jerusalem toe kom.  “Hosanna” kan twee goed beteken:  Of “Loof Hom wat ons kom red” of “Kom nou, red ons nou!”  Kom ons staan en sing saam, en as julle wil bly daarna staan terwyl ons saam bid.

Sang (Staan)

Gesang 545 strofes 1, 2 en 3.

Skyfie: Kom ons bid saam.

Gebed (Skuldbelydenis en genadeverkondiging) (Manne staan)

Bid oor plaasmoorde.

Dank God vir reën.

Skyfie: Sing. (Sit) Hosanna! Groet die Christusfees. Gesang 354 : 1 en 3

Bly almal sit, en sing saam die gebed dat hierdie week ʼn ware Christusfees sal wees.  Kom ons groet ons God met “Hosanna!”

Sang (Sit)

Gesang 354 strofes 1 en 3.

Verkondiging

Predikant

Skriflesing (Sit)

Skyfie: Skriflesing Markus 11 : 1- 11

Ons Skriflesing kom uit Markus 11 verse 1 tot 11.  Dis op bladsy 67 en 68 van die 1983 Afrikaanse Vertaling van die Bybel.

1

Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus twee van sy dissipels

2

en sê vir hulle: “Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar ‘n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier.

Skyfie: Markus 11 : 3 “Wat maak julle daar?” Sê: “Die Here het die donkie nodig”

3

En as iemand vir julle sê: ‘Wat maak julle daar?’ moet julle sê: Die Here het hom nodig, en Hy sal hom gou weer hierheen terugstuur.” [Ek vermoed ʼn beter vertaling sou wees: En hy – die donkie se eienaar – sal dadelik die donkie afstaan]

4

Hulle het toe gegaan en ‘n jong donkie by die ingang, buite langs die pad, vasgemaak gekry en hom losgemaak.

5

Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê: “Waarom maak julle die donkie los?”

6

Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan.

7

Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim.

8

Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het.

Skyfie: Markus 11 : 9 “Hosanna!” = “Prys Hom!”

9

Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep: “Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!

Vgl. Ps. 118:26 .

10

Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is! Prys Hom in die hoogste hemel!”

11

Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe Hy en die twaalf weer na Betanië toe gegaan het.

Ons bid oor die Woord wat ons vandag hoor, Spreuke 30 : 8. Daar staan:

Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie;

moet my nie arm maak of ryk nie,

gee my net die kos wat ek nodig het.

Skyfie: Sing. (Sit) Gesang 174, twee keer.

Sing Hosanna!

Sang (Sit)

Gesang 174 (sing dit twee keer)

Preek (Sit)

Skyfie: Ons het dit mis.  Die fout met ons hosanna.

Dit gebeur in krisisse en nagmerries:  Jy wil wegkom van iets, en skielik slaan alles oor na stadigeaksie.  Alles is taai en klewerig en jy sit vas, alles word dik en druk jou terug, jy voel swaar en die weerstand oorweldigend, soos om in diep water te probeer hardloop.  Jy is lomp en al beur jy met al jou krag vorentoe, bly jy op dieselfde plek vasgevang.  Tyd staan stil.

Ek wonder of dit is wat hier in Markus 11 ook gebeur?  Jesus stuur sy dissipels vooruit om vir Hom ʼn donkie te gaan haal waarmee Hy Jerusalem toe kan ry.  In die fynste besonderhede verduidelik Hy wat hulle moet doen om die donkie te kry.  Dan, as die dissipels die donkie gewaar, word alles wat Jesus klaar gesê het, herhaal.  Tyd staan, so voel dit.  Alles hou asem op.  Dis asof afgryse vir Markus beetpak, en stadig, stadig begin hy  vertel aan die grusame verhaal van die moord op Jesus.

Markus laat ons goed verstaan God is in beheer.  Jesus weet nie net vooruit wat gaan gebeur nie, Hy reël dit.  Wat Jesus gaan oorkom, betrap vir God ook nie onverhoeds nie.  Wat van nou af gebeur, staan lankal al in die Bybel.  Niemand lei vir God in ʼn lokval nie.  Jesus is volledig in beheer, al gaan dit op die oog af lyk of almal nou maak net wat hulle wil en daarmee wegkom.

Vir God draai jy nie ʼn rat voor die oë nie.

Dis die mense wat dit mishet.

Markus maak die skare tot skande.  Al sê die Bybel wat hier aan die gang is, niemand het dit so verstaan het nie.  Mense het dit heeltemal mis.  Mense sien nie God se haarfyn beplanning in die fynere besonderhede nie.  Mense sing hosanna, maar hulle loof nie vir God nie.  Mense herken nie eers vir God in Jesus nie. Pleks van “Loof God!” beteken hulle “Hosanna!” “Kom nou, red ons gou!” Daarom word die mistasting oor wat gebeur, net groter, hulle teleurstelling in Jesus net erger.

Skyfie: Ons het dit mis.  Wat op aarde gaan hier aan?

Markus ontmasker die skare:  Hulle het geen benul van wat hier voor hulle afspeel nie.  Maar dit verhinder hulle nie om met groot selfvertroue deel te neem nie!  Die skare is ʼn grap, hofnarre in ʼn drama wat, salig onbewus van wat God doen, dink hulle weet klaar al’s, en hulle speel met God saam.  Geesdriftig neem hulle deel. Die Groot Vergissing oor God word op die spits gedryf.  Hulle hang as’t ware aan die grootklok: Ons verstaan vir Jesus Christus glad nie, en vir God nog minder. En kyk net hoe trots is ons op ons insig!

Skyfie: Die gelykenis van die donkie? 

Ja, die donkie waarop geen mens nog gery het nie, en nou God se messias Jerusalem gaan indra, laat ʼn voorspelling waar word.  Maar miskien is hierdie donkiestorie ook om ʼn ander rede belangrik:  Wie weet, dis dalk ʼn gelykenis van ʼn ander aard?  Jesus weet vooruit al wat die mense gaan sê as sy dissipels die donkie wederregtelik vat.  Hulle gaan vra:

“Wat maak julle daar?”

Jesus sê wat die dissipels dan moet antwoord:

“Die Here het hom nodig. . .”

Skyfie: Die donkie is daar vir die Here.  Die mense is net daar vir hulleself.

Die Here het die donkie nodig.  Die Here wil die donkie ry.  Die donkie is in die Here se belang laat haal.  Die Here. . .

Die donkie se eienaar stel sy rydier onmiddellik beskikbaar.  Want dis die Here wat vra.  Laat die Here met graagte die donkie ry: Die donkie is vir die Here!  Die Here kan met die donkie maak net wat Hy wil.  Laat die Here se wil geskied.

As Jesus op die donkie klim en begin ry, lyk dit of die mense ook glo soos die donkie se eienaar, asof hulle ook in Jesus se belang daar in die optog is.  Hulle mos sing sy lof, hosanna op hosanna!  Hulle eer Hom, dis hoe dit klink.  Hulle gooi dan selfs hulle klere soos ʼn rooi tapyt voor Hom in die pad oop.  En groen takkies.  Jong takkies met groen blare wat boekdele spreek van nuwe lewe, nuwe moontlikhede,  en nuwe groei wat hulle met Jesus assosieer.

Maar bedoel hulle dit met Jesus goed?  Het hulle ook Jesus se belang op die hart?  Het hulle dit oor Jesus, of dink hulle net aan hulleself?  Weet ons regtig wat hierdie mense daar maak?  Weet hulle dit self?  Jy kan met reg vir húlle vra:

“Wat maak julle daar?”

Wat dink jy sou hulle antwoord?

Loof hulle God?  Loof hulle God se messias?  Loof hulle God oor verlossing?

Na Markus in sy evangelie klem gelê het op hoe Jesus dit wou geheim hou dat Hy die messias is, en telkens mense stilgemaak het as hulle Hom die messias noem, is dit ʼn bietjie vreemd dat Jesus nou toestemming gee dat hulle openbaar mag verklaar wie Hy werklik is.  Of is dit?  Wie sê die skare is Jesus “regtig”?  Hulle behandel Hom wel soos die messias wat hulle verwag het van God af sou kom.  Die messias wat Israel te wagte was, sou ʼn politieke rewolusie teen die Romeinse koloniale owerheid begin en wen, en vir die uitverkore volk van God weer selfregering in ʼn eie  volkstaat terugkry.

Sou jy hulle vra “Wat maak julle daar?” sou die antwoord een of ander weergawe wees van steun aan ʼn vryheidsvegter of opkomende politieke leier, iemand wat rebellie gaan stook.  Dis wie die skare gedink het Jesus is. Dis wat hulle daar maak.  Hulle hits Hom aan, hulle hoop op Hom vir hulle politieke droom.  En moenie fout maak nie, hulle is openlik driftig, want hulle is oortuig hulle en God is dit eens.  Hulle sing en hulle dans.  As die rewolusie tot nou toe ondergronds was, is dit nou vars nuus.  En soos met al sulke populistiese opwellings, voel dit so voor die hand liggend na die regte ding om te doen, dat die klippe dit sou uitskreeu as mense dit nog wou stil hou.  Wat maak ons hier?  Ons gaan gatskop onder die Romeine.

Skyfie: Ons het dit mis.  Maar dis God se wil wat sal gebeur.

Maar net soos met die donkie, is dit wat die Here wil hê moet gebeur, wat sal gebeur.  Die Here se wil geskied.

As iemand vir julle sê: ‘Wat maak julle daar?’ moet julle sê: Die Here het hom nodig.

Die eienaar sal hom dadelik stuur.  God se wil moet geskied.

Die skare het nie God se wil in gedagte het nie.  Hulle sing en dans, halleluja, hosanna en amen nie oor wat God wil hê en wat Jesus eintlik hier maak nie.  So na kom hulle daaraan, dat hulle ons ook meesleur.  Maar hulle het ʼn ander agenda.  Daardie agenda staan in Psalm 118.

Die skare sing uit Psalm 118.  Die skare wat met wuiwende palmblare om Jesus en die donkie dans, sing Psalm 118 verse 25.

Skyfie: Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!

25

Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!

Daardie “Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!” is Afrikaans vir “Hosanna”.

In Markus 11 vertaal ons “Hosanna” weer, maar effens anders: Hierdie keer net met

9

Prys Hom!”

Maar Psalm 118 laat ons weet daar sit meer agter “Hosanna” as net “Prys Hom!”   “Hosanna”  kan ook beteken “Kom nou, red ons!”.

Ek dink dis wat hierdie skare met hulle “Hosanna!” bedoel.  Hulle erken nog nie dat Jesus die Here is nie.  Hulle bely geen geloof in Jesus nie.  Hulle sê nog glad nie: “Prys die Here, Jesus Christus, God wat kom om ons van sonde te verlos” nie.  Aikona. Hulle sing Psalm 118 se “Hosanna!”:  “Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!” Haal ons onder die juk van hierdie vervloekte spul Romeine uit, sodat dit weer ʼn slag met ons kan goed gaan.

Skyfie: Basta met die Here se hoeksteen.  Red ons! Gee voorspoed!

Wat laat my vir misverstand soek?  Want in Psalm 118 staan daar ook:

22

Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword.

As hierdie skare geweet het, regtig geweet het wat voorlê, en wat vir hulle redding nodig was – in Lukas se vertelling van dieselfde gebeure, bars Jesus juis  in trane uit oor hulle niks verstaan nie – as hulle besef het wat hulle redding sou verg, het hulle baie vinnig pad gevat.  Wel, hulle hét sommer gou uitmekaargaan, hulle vreugde flop, want teen die tyd dat Jesus in Jerusalem aankom, is daar geen sprake meer van ʼn skare ondersteuners nie.  Hulle was nooit volgelinge van die regte Jesus, die Christus, nie.  Die hele optog was uit die staanspoor al ʼn vergissing.  Hulle het Jesus opgehemel net om van Hom die held te maak wat hulle wou hê, nie die messias wat God toe wel gestuur het nie.  Hulle wat lyk of hulle vir Jesus steun, verwerp Hom as die hoeksteen van God se kerk en koninkryk.

Maar die verlossing wat God gee, deur Jesus aan ons gee, sou gebeur soos dit moes gebeur, nie oor ons dit met God so roerend eens was nie, singend bokspringend, en stuitig in die strate dansend oor Jesus die Christus opgewonde was nie, maar juis deurdat ons Jesus sou verag en verwerp en Hom die graf en hel in sou vervloek.

Hosanna” beteken ook “Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here!”  Die Engelse vertaling lui iets soos: “Ag, Here, maak ons tog suksesvol.” Nee, hulle loof nie vir Jesus nie.  Hulle soek hulle eie voordeel.

Skyfie: Johannes 12:27 “Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek dan gekom, vir hierdie uur.

Johannes 12 vertel ook die verhaal van Jesus se intog in Jerusalem in.  Jesus sê

27

“Nou is Ek diep ontsteld. En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur? Maar juis hiervoor het Ek dan gekom, vir hierdie uur.

Die Griekse woord wat Jesus hier in Johannes gebruik vir “. . . red My. . .” is een en dieselfde Griekse woord waarmee die Grieke “Hosanna”  in Psalm 118 vertaal het.

Skyfie: “Red my” en “Hosanna” is sinoniem.  

Red my” en “Hosanna” is sinoniem.

Jesus, as Hy agterkom wat wag vir Hom, sê Hy sal nooit die Vader vra om Hom te red uit hierdie uur nie.  Dis vir juis hierdie uur dat Hy hier is.

Die skare wat ons Jesus dans, dring aan met hulle “Hosanna”:  “Red my nou!”

In Johannes 12 voeg Jesus by:

28

“Vader, verheerlik u Naam!”

Die skare sê dit nie.  Op die oog af lyk dit of die optog van aanhangers Jerusalem in die Here loof.  Maar nie regtig nie.  Hulle eis hulle eie bevryding. “Kom nou, Here, red ons! Red ons nou!”

Hy sal.  Jesus sal hulle red.  Maar hulle sal sukkel om dit te glo. Hulle glo dit nou, in die optog,  Jerusalem toe, nog nie.  Want die Romeine sal bly.  En Jesus sal wreedaardig vankantgemaak word.

Skyfie: Sing. (Sit) Gesang 370 : 1, 4 en 5.

Kom ons sing “Hosanna!” Dink mooi wat jy daarmee bedoel:  Sê ons

  • Prys Hom wat gekom het om ons te red?
  • Of: Kom nou, red ons gou!

Bly sit.

Sang (Sit)

Gesang 370 strofes 1, 4 en 5

Skyfie: Selfbehep en op eiebelang ingestel: Here help my!

Ek het begrip vir die skare, ek kan nie anders nie.  “Here, help ons! Here, red ons!”  Is dit nie die een gebed wat ons almal bid nie?  Ek dink dis die onderliggende gesindheid van al ons gebede.  Maar, o wee, dit gee uitdrukking aan ons selfbeheptheid en eiebelang.

Toe hoe God red, nie kon voldoen aan die bepalings en voorwaardes wat die skare vir redding gehad het nie, het daardie einste skare woedend en wreed teen Jesus gedraai, en voor die week uit is, is Hy vermoor.  Ek vermoed, tot my skande, ek sou saamgeskreeu het “Kruisig Hom!”

Hoekom?  Mense is op self ingestel, op oorlewing en op eie belang.  Dis in ons natuur om alles wat nie ons belange dien nie,  uit te haal.  Hulle het dit met Jesus gedoen toe Hy hulle nie van die Romeine wou red nie, maar hulle laat glo het Hy is juis die Een wat God sou stuur om dit te doen.  Pleks van die Romeine op hulle herrie te gee, het Hy ons tafels op ons kom omgooi.  Ek sou ook kwaad geword het.

Hierdie week in ons geloofsjaar, laat jou besef dat eiebelang altyd wen. Nes God, verander mense ook nooit.  My eiebelang staan altyd voorop.  Dis my sonde.  Dis om van naar te word.

Skyfie: Laat God verheerlik word.  Loof Jesus Christus net oor wie Hy is. 

Vreemd, hoe God red. God gebruik die verskriklikste uitinge van hoe mense is, om ons te red.

  • Om genadeloos van iemand die swartskaap te maak, en
  • Om ons met onbeteuelde geweld te wreek op onreg wat ons dink ons aangedoen is.

God gebruik presies hierdie menslike trekke om ons van ons menslik aard te verlos.

Jesus kry by mense geen genade nie.

Daar is nie teruggehou aan die geweld waarmee Hy doodgemaak is nie.

My “Hosanna”, en my “Kruisig Hom!” is eintlik maar dieselfde ding.

Met “Hosanna” en “Kruisig Hom!”, met lof en vloek so na aan mekaar dat ek nie eers meer die verskil agterkom nie, leer God my hoe laag ek kan daal, en hoe ver en wyd en hoog en diep sy liefde vir my strek; hoe geheelenal en klaaglik onverdiend genade sal moet wees om my te red.

Dis hoe ons hierdie week Christus vier.

Amen.

Ouderling

Skyfie: Geloofsbelydenis van Nicea (Sit)

Geloofsbelydenis (Sit)

Ons gaan hierdie heiligste van alle weke in die kerklike jaar tegemoet met die belydenis dat Jesus Christus God en Lig is, dat dit God is wat aan die kruis sterf, en dat dit God is wat uit die graf uit opstaan en uit die dood na ons toe terugkom.  Die Belydenis wat van Nicea af al kom, sê:

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;

God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

deur wie alle dinge ontstaan het;

wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;

en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;

wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;

wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het; wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.

Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;

ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu.

Skyfie: Glo in Jesus, die Christus van God.

Die Wet / Wil van God (Sit)

Luister na die wil van die Here uit Galasiërs 5 en leef so.

4        

Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, julle het julle band met Christus verbreek, julle het die genade van God verbeur.

5        

Wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en verwagting dat ons deur te glo, vrygespreek sal word.

6        

In Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan.

So glo ons.  So sal ons lewe.  Kom ons staan op en sing saam

Skyfie: Sing. (Staan) Gesang 354 : 4

Slotsang (Staan)

Gesang 354 strofe 4.

Wegsending

Predikant

Skyfie: Begin die fees!

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here uit Psalm 118.

27

Die Here is God; Hy skenk ons die lewe. Begin die fees! Wuif met takke! Gaan tot by die horings van die altaar.

28

U is my God, U wil ek loof; my God, u grootheid wil ek besing.

29

Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.

Amen

Skyfie: Sing. (Staan) Gesang 313, twee keer.

Respons (Staan)

Gesang 313 twee keer.  Amen.

Afkondigings (Sit)

Ons het eersdaags twee huweliksbevestigings in ons gemeente. Die eerste, op 21 April 2018, is die troue van Jean-Pierre Delport en Jacquline Gerhaldine Venter.

Diakens

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Bronne waarvan vandeesweek gebruikgemaak is, en waarop ek nogal swaar geleun het.  Hulle, en nog meer, is almal te vind by The Text This Week te http://www.textweek.com/mkjnacts/mark11.htm

 

Hosanna [N] [E] [H] [S]

Joyful Aramaic exclamation of praise, apparently specific to the major Jewish religious festivals (especially Passover and Tabernacles) in which the Egyptian Hallel (Psalms 113-118) was recited. Originally an appeal for deliverance (Heb. hosia na, Please save Psalm 118:25 ), it came in liturgical usage to serve as an expression of joy and praise for deliverance granted or anticipated. When Jesus came to Jerusalem for his final presentation of himself to Israel, the expression came readily to the lips of the Passover crowds.

In the Bible the expression occurs only in accounts of that event. Matthew, Mark, and John all transliterate it (Luke does not, but appears to paraphrase it with the Greek word for “glory”: see his “glory in the highest, 19:38 ). According to Matthew, the crowd that accompanied Jesus that day shouted “Hosanna to the Son of David!” (21:9), as did the children later in the temple (v. 15). Mark ( 11:9 ) and John ( 12:13 ) do not have “to the Son of David, ” but all three follow the opening cry with, “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” (from Psalm 118:26 ). Matthew and Mark conclude the people’s cries with “Hosanna in the highest” (apparently an echo of Psalm 148:1 ), which John omits. But Mark inserts “Blessed is the coming kingdom of our father David” ( 11:10 ), and John adds, “Blessed is the King of Israel” ( 12:13 ). These appear to be interpretations of “he who comes in the name of the Lord.” And they agree essentially with Luke’s formulation of the people’s words taken from Psalm 118:26, “Blessed is the king who comes in the name of the Lord” ( 19:38 ).

Those from whose lips “Hosanna” rose that day seem to have looked on Jesus as God’s anointed one from the house of David of whom the prophets had spoken and through whom they hoped that all their messianic expectations would be fulfilled. However misguided their particular expectations may have been, their actions underscore the theme of the Gospels that Jesus is indeed the promised son of David through whom the redemption announced by God’s prophets has come. In him the age-old cry, “Lord, save us, ” has become the glad doxology, “Hosanna, ” which equals: “Praise God and his Messiah, we are saved.”

Most likely the authors of the Gospels transliterated “Hosanna” rather than translating it because it served on the people’s lips as a joyful exclamation which, if translated, would have sounded like a prayer. In similar fashion, John transliterated “Hallelujah” in Revelation 19:1, 3, 4, 6 because it had become an exclamation of praise whereas originally it was a call to praise (“Praise the Lord”).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.