Wat ʼn afgryslike plek is dit dié!

Ons bely dat ons glo in “een, heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. . .”

Wat vir ʼn ding is dit?  Hierdie één kerk, hierdie héilige kerk, hierdie álgemene (of katolieke) kerk.  Is hierdie gemeente deel daarvan?  Wie’t so gesê?  Hoe weet ons dit? Lýk dit so? Waarna kyk mens om dit uit te vind?

Uit die staanspoor gaan ons moet sê: die kerk is nog een van daai gawes wat mens van die Heilige Gees af kry. En die res hang ook maar alles daarvan af.

Jakob lê iewers op ʼn klipkussing en slaap, en droom toe van ʼn plek waar God woon.  Durf ons oor die kerk ook droom?  Ons noem die kerk ook mos die Here se huis?

Wel, Jakob se reaksie op sý droom, laat dit meer na ʼn nagmerrie klink!

Die kerk is ʼn gawe van die Heilige Gees.

Genesis 27 vers 42 Tot 28 vers 22

30 Julie 2017, NHKA Kampersrus

Die Heilige Gees se werk.


Skyfie: Heilige Gees

Vooraf

Predikant

Ons bely dat ons glo in “een, heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. . .”

Wat vir ʼn ding is dit?  Hierdie één kerk, hierdie héilige kerk, hierdie álgemene (of katolieke) kerk.  Is hierdie gemeente deel daarvan?  Wie’t so gesê?  Hoe weet ons dit? Lýk dit so? Waarna kyk mens om dit uit te vind?

Uit die staanspoor gaan ons moet sê: die kerk is nog een van daai gawes wat mens van die Heilige Gees af kry. En die res hang ook maar alles daarvan af.

Skyfie: Foto

Jakob lê iewers op ʼn klipkussing en slaap, en droom toe van ʼn plek waar God woon.  Durf ons oor die kerk ook droom?  Ons noem die kerk ook mos die Here se huis?

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié!

Wel, Jakob se reaksie op sý droom, laat dit meer na ʼn nagmerrie klink!

Kom ons sing van die goed wat Jakob ook van die Here gaan vra as ons netnou Genesis 28 lees.

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing (Sit) Gesang 275 : 1,3,4

 

Sang (Sit)

Gesang 275 strofes 1,3 en 4

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Psalm 146:1,3

Psalm 146 praat ook van die God van Jakob. Hy is die God wat sondaars soos Jakob red.

Sang (Sit)

Psalm 146 strofe 1,3.

Kom ons word ʼn rukkie stil om self vir ʼn oomblik te “droom” soos Jakob gedroom het.  Dink oor die kerk, en oor ons gemeente, en oor hierdie erediens, en veral oor wat jy hier maak.  Dink oor God, oor wat jy sal doen as jy God vandag hier ontmoet; wat sal jy Hom vra?  Want God is hier.

Skyfie: Stilte (Sit)

Stilte (Sit)

Toetrede:

Ouderling

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing (Staan op) Gesang 462:1,2

God laat ons droom, beplan en spit, God leer ons wag en leer ons bid.  So leef ons uit God se genade.  Kom ons staan op en sing saam

Toetredelied (Staan)

Gesang 462 strofes 1 en 2 (Dieselfde melodie as 449!)

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Votum en Seën. (Bly staan) 1 Konings 3 “Wat wil jy hê moet Ek jou gee?”

Votum en Seëngroet (Bly staan)

1 Konings 3

5        

In Gibeon het die Here die nag in ‘n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou gee?”

9        

“Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer!”

10      

Die Here het dit goedgevind dat Salomo dít gevra het.

11      

Hy het vir hom gesê: “Omdat dít jou versoek is en jy nie vir jou ‘n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is,

12      

sal Ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór jou gehad het of ná jou sal hê nie.

13      

Ook wat jy nie gevra het nie, gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees solank jy leef nie.       

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing. (Bly staan) Psalm 100:1,2,3

Kom ons loof die Here wat vir ons gee veel meer as wat ons gevra het.  Kom ons staan en sing

Sang (Staan)

Psalm 100 strofes 1,2 en 3. (Tweede melodie)

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Die wil van God. (Sit) Job 33 ‘Ek het gesondig, en tog het God my nie gestraf soos ek verdien nie.

Die wil van God:  Riglyne vir die geloofslewe (Sit)

Elihu, een van Job se vriende, praat met Job oor God.  In Job 33 sê Elihu:

14      

“God spreek die mens aan, Hy huiwer nie om dit op meer as een manier te doen nie.

15      

Hy praat met die mens in ‘n droom, in ‘n gesig in die nag, wanneer die mens diep slaap, wanneer hy vas slaap op sy bed.

16      

Dan openbaar God Hom aan die mens en dreig dat Hy hom sal straf

17      

om hom van verkeerde dade af weg te hou en hom van hoogmoed te weerhou.

18      

God wil die mens nie die graf laat ingaan nie, Hy wil hom nie laat sterf nie.

19      

“Of Hy spreek die mens aan met ernstige siekte, met pyn wat aan sy liggaam knaag,

20      

sodat alle kos hom walg, selfs die lekkerste ete.

21      

Die vleis aan sy liggaam is so weggevreet dat jy dit nie meer kan sien nie, jy sien nou net been.

22      

Hy is op pad na sy graf toe, na dié toe wat klaar dood is.

23      

As daar dan ‘n engel by hom sou wees, een uit duisende, wat vir hom pleit, en vir hom sê wat sy plig is,

24      

wat hom jammer kry en sê: ‘Red hom dat hy nie sterf nie, ek het ‘n losprys vir hom,’

25      

dan sal sy liggaam weer jonk word, weer word soos in die dae van sy jeug.

26      

Hy sal tot God bid, God sal sy gebed verhoor, hom met vreugde laat bid, hom ‘n mens maak wat weer reg leef voor God.

27      

Dan getuig hy voor die mense: ‘Ek het gesondig, my nie gesteur aan wat reg is nie, en tog het God my nie gestraf soos ek verdien nie.

28      

Hy het my gered, ek het nie gesterf nie, nou lewe ek weer.’

29      

“Dit alles doen God met die mens, selfs meer as een keer.

30      

So keer God die mens weg van die graf af en laat Hy hom weer lewe.

31      

“Luister, Job, luister na my, bly stil, ek wil praat.

32      

Of as jy tog iets vir my wil sê, sê dit dan, praat, ek sal jou graag gelyk wil gee.

33      

Maar as jy niks het om te sê nie, luister na my, bly stil, laat ek jou leer wat wysheid is.”

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Bely sonde. (Staan op) Sing Psalm 38:1,6,7

Skuldbelydenis (Staande)

Kom ons bely staande saam dat ons sondig is.  Kom ons pleit by God om nie kwaad met kwaad te vergeld nie en ons nie te straf nie. Kom ons sing saam

Sang (Staan)

Psalm 38 strofes 1,6 en 7 (Die tweede melodie)

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Ontvang genade. (Bly staan) Jesaja 43. “Ek verlos jou! Jy is Myne!”

Genadeverkondiging (Bly staan)

Hoor wat sê God in Jesaja 43 aan mense wat Hy liefhet en wat eerlik voor Hom skuld bely.

1        

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

3        

. . . Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek.

4        

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

Maar God het selfs verder as dit gegaan.  Hy het uiteindelik selfs sy eie Seun gegee in ruil vir ons.  Dis hoeveel ons vir God werd is.

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Bely geloof. (Bly staan) Twaalf Artikels.

Geloofsbelydenis (Bly staan)

Kom ons bely ons geloof in die God wat so oor ons voel.

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing. (Bly staan) Psalm 36:2,3.

Sang (Bly staan)

Kom ons sing oor hoe kosbaar dit vir ons voel om in God se huis te wees en sy trou eerstehands te beleef. Kom ons sing saam

Psalm 36 strofes 2 en 3  

Aanbidding en lof

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Kom ons bid. Sing (Sit) Gesang 479:1,2.

Predikant

Ons begin bid met ʼn lied.  Ons onthou in die gebed dat die Here oor Jerusalem gehuil het.  Nes Jerusalem, is die kerk ook nie die heilige plek waar God tuis voel nie. Kom ons sit net so en praat met die Here uit

Sang (Sit)

Gesang 479 strofes 1,2.

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Kom ons bid. (Manne kan staan)

Gebed (Mans staan)

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Kom ons bid. Sing (Sit) Gesang 479:3,4

Sit en sing saam nog twee strofes uit die lied waarmee ons gebed begin het.  Kom ons sing

Sang (Staan)

Gesang 479 strofes 3 en 4

Amen.

Verkondiging

Predikant

Skyfie: Skriflesing 

Skriflesing (Sit)

Ons lees uit die Bybel ʼn stukkie van Genesis 27, en dele uit Genesis 28.  Dit begin op bladsy 29 van die NAV 1983.

Jakob het pas sy tweelingbroer, Esau, se geboortereg met ʼn bedrogspul gesteel.

Skyfie: Skriflesing vers vir vers 

Genesis 27

42      

Daar is aan Rebekka vertel wat haar oudste seun gesê het. Sy het toe haar jongste seun Jakob laat roep en vir hom gesê: “Pas op! Jou broer Esau is op wraak uit. Hy wil jou vermoor.

43      

Luister, my seun! Vlug Haran toe, na my broer Laban toe,

44      

en bly ‘n ruk by hom tot jou broer se woede oor is.

45      

As sy bui oor jou gesak het en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het, sal ek stuur en jou daarvandaan laat haal. Waarom moet ek julle altwee op een dag verloor?”

46      

Rebekka het vir Isak gesê: “Ek is nou siek en sat van hierdie Hetitiese vrouens van Esau. As Jakob ook met Hetitiese meisies trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net sowel sterf.”

Genesis 28

1        

Toe roep Isak vir Jakob en neem van hom afskeid en sê vir hom: “Jy mag nie met ‘n Kanaänitiese meisie trou nie.

2        

Gaan na Paddan-Aram toe, na die huis van jou ma se pa Betuel toe, en trou daar met ‘n dogter van jou oom Laban.

3        

God die Almagtige sal jou seën: Hy sal jou vrugbaar maak en jou ‘n groot nageslag gee. Jy sal ‘n baie groot volk word.

4        

Hy sal jou die seën laat toekom wat Hy aan Abraham gegee het: jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon, as besitting ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het.”

5        

So het Isak toe vir Jakob weggestuur, en hy is na Paddan-Aram toe, tot by die Arameër Betuel se seun Laban, broer van Rebekka die ma van Jakob en Esau.

10      

Jakob is van Berseba af weg na Haran toe.

11      

Teen sononder het hy by ‘n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar ‘n klip vir ‘n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap.

12      

Hy het gedroom: ‘n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel, en engele van God klim op en af met die leer.

13      

Toe kom staan die Here by Jakob en sê: “Ek is die Here die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee.

14      

Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees.

15      

Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het.”

16      

Jakob het wakker geskrik en gesê: “Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie.”

17      

Jakob het bang geword en gesê: “Hoe skrikwekkend is hierdie plek! Dit is niks anders nie as die huis van God; dit is die poort van die hemel.”

18      

Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was, gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit.

19      

Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus.

(“beet” = huis) + (“Elohiem”, afgekort tot net “El” = God) Die naam “Bet-El” beteken “huis van God”, of die plek waar God woon.)

20      

Jakob het toe ‘n gelofte afgelê en gesê: “As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee,

21      

sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees.

22      

Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal ‘n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U ‘n tiende gee.”

Hier eindig vandag se Skriflesing.  Deuteronomium 8 sê van God se Woord:

Die Here het jou laat swaarkry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nóg jy nóg jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat ‘n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom.

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing (Sit) Gesang 176 x 2

Sang (Sit)

Gesang 176 x 2 (Mariska, kyk hoeveel keer speel dit in die begeleiding en gebruik die hele begeleiding sonder om dit af te sny)

Preek

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Preek (Sit) 

Ons raak almal van ons onvergenoegd oor die kerk. Ons word vir iemand kwaad. Die dominee stel teleur.  Die eredienste is nie na smaak nie. Ons verskil oor Bybeluitleg. Ons glo iets anders as wat die kerk preek. Die gemeente is nie aktief genoeg nie. Die gemeente is nie kindervriendelik nie. Ons smag na meer, ons mis iets. Waar’s die opwinding, die genot, die vrolikheid en die viering?  En die innigheid, en egtheid?

 

Kla jy daaroor, is al wat jy hoor: Jy moet maar daarmee vrede maak.  Dis nou eenmaal hoe die kerk lyk.  Ja, maar die kerk langsaan lyk dan anders?  Hulle gras is veel groener. Hou in gedagte dat dit altyd beter lyk op die plek waar jý nié is nie, selfs in Spar se ry kassier toe. Maar dit kan ook jou sonde wees wat die plek hier vir jou bederf. En ons idee van n droomkerk, is ook deel van die probleem.

 

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Ons glo aan ʼn kerk 

 

Ons bely dat ons glo aan kerk.  Geloof is nie ʼn gedroom nie. Kerk is nie sommer ʼn menslike manier van saamwees nie. Nie eers n ideale manier van saamleef nie. Ons bely dat die een, heilige en algemene Christelike kerk ʼn gawe van die Heilige Gees af is.  Dis anders as om in jóú  geestesoog te “sien” hoe die kerk kán lyk.

 

Die kerk is nie een van óns se droom nie, nie joune òf myne òf enigiemand anders s’n nie, en wag ook nie dat ons dit moet kom waar maak nie.  Die kerk is die gemeenskap van mense wat in God glo. Geloof kom van die Heilige Gees af, en net soos jy geloof kry, kry jy die kerk ook: die Heilige Gees vat jou soontoe.

 

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! God het die kerk geskep.  Neem deel.

 

Dit beteken die kerk is geskep:  God het.  En God roep my en jou om aan kerk te kom deelneem.

Die ding is, sonde maak selde vrede met wat God doen. Hou jou dus maar reg om teleurgesteld te wees:  Die kerk lyk nou eenmaal net nie soos jý hom verbeel of wil hê nie.

*

 

Kom ons gaan kuier by een van die kerk se oudste lede, Jakob, n aartsvader.

 

Jakob is nie die soort ou wat jy sommer maklik glo as hy jou van sy drome kom vertel nie.  Hy is van geboorte af al goed met skaapvang.  Sy tweelingbroer, Esau, is glo gebore met Jakob kort op sy hakke, letterlik.  Jakob het met sy hand om Esau se hakskeen die wêreld ingekom.  Jakob pootjie hom. Esau is sy eersgeboortereg kwyt te wyte aan Jakob se skaamtelose bedrog van hulle blinde pa, Isak.

 

Ons kry Jakob op vlug, want as Esau hom in die hande kry, gaan die lensiesopsjef les opsê.  Sy ouers smeer toe dat hy vlug.  Hulle noem dit boer-soek-n-vrou.  Isak en Rebekka beweer hulle is siek en sat vir die Hetitiese vrouens met wie Esau die een na die ander trou.  Jakob moet by die familie hou.  Hy is daar weg, rigting Paddan-Aram, waar sy oom Laban woon, om onder sy niggies vir hom ʼn vrou te kry.  Maar moenie dat hulle jou flous nie:  Jakob hol weg. Sy wêreld het vir hom te warm geword.

 

Ons praat altyd góéd wat óns doen, ons soek altyd die fout elders.  Ons wêreld word te warm, ons kerk word te lou.  Maar die rede vir weggaan, is dikwels maar net ons eie skuld.  Ons kry nie met die kerk soos hy is, saamgeleef nie.

 

Jakob, foeitog, het nêrens gehad om sy kop neer te lê nie.  Met ʼn klip vir ʼn kussing, raak hy op die oop veld aan die slaap.  Nie eers sy gewete hou hom wakker nie. En Jakob droom.

 

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! ʼn Gevloek oor die huis van God.

 

Ek sou nie ʼn woord geglo het van wat hy vertel hy gedroom het nie, was dit nie vir sy gevloek toe hy wakker word nie.  Wat ʼn afgryslike plek is dit dié, sê hy.  Dis vol God! Dis God se huis dié, die deur die hemel in.  Dit klink nie of Jakob voel dis goeie nuus nie.  Die man is bang. Wel, ek sou ook wees. . . Sy sonde het hom ingehaal.  God het met hom opgevang.

 

Wat doen Jakob? Hy draai sy kopkussing regop, gooi olie daarop uit om dit te wy, en verklaar dit tot ʼn heiligdom.  Die hele plek noem hy Huis-van-God, Bet El.  Hy stig sommer net daar en dan sy eie kerk, toring, die lot.

 

En siende dat hy vir God nou daar in sy eenmankerkie het, laat Jakob vir God sommer dadelik weet hoe dinge in sý kerk gaan werk.  God het klaar vir Jakob by die verbond met Abraham en Isak ingesluit: Alles wat tevore aan húlle belowe is, het God net so ook aan Jakob bemaak.  Maar Jakob het sy eie behoeftes en begeertes, en daarom stel hy ook sy eie voorwaardes, eise en terme vir so ʼn verbintenis met God.  God moenie dink net oor Jakob se pa en oupa só kerk gehou het, hy gaan ook, nie.  God gaan by Jakob moet inval.

 

Skyfies: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! ʼn Nuwe gelofte: As, dan. . .

 

Jakob gaan die kerk hervorm. Pleks van die verbond wat Gód met mense sluit, gaan Jakob sy eie gelofte met God sluit.

 

Skyfies: Jakob se gelofte.  As. . .

 

As U, o God, by my is,

As U, o God, my beskerm op my reis,

As U, o God, vir my kos en klere gee,

As U, o God, my behoue laat terugkom by my ouerhuis,

 

Skyfies: Jakob se gelofte! Dan. . ..

 

Dan sal U, Here, my God wees.

Dan sal hierdie klip ʼn tempel wees.

Dan sal ek van alles wat U my gee, ʼn tiende aan U gee.

 

Hoe’s daai vir ʼn kontrak met God?  Bly by my, beskerm my, sorg vir my kos en klere, vat my veilig huis toe.  Dan sal ek besluit of ek hierdie plek, waar U blykbaar woon, ʼn tempel sal laat word waaraan ek my hoegenaamd wil steur, en sal ek oorweeg om tot selfs ʼn tiende van wat U my gegee het, aan U af te staan.

 

Skyfies: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! ʼn Nuwe gelofte: As, dan. . .

 

Ek is seker God het gevoel hier’s nou ʼn gegewe perd wat Hy nie in die bek kan kyk nie.  God gaan beslis nie weer so ʼn kans kry nie.  Ek bedoel: om Jákob se God te kan word, dat Jákob, kleinseun van Abraham en seun van Isak, vir God hier sal aanbid, dat God nie minder nie as ʼn volle tiende van sy totale belegging in Jakob sal terugkry. . .  Sjoe! Was dié aanbod op die JSE genoteer, het dit NasPers getroef!  Wat ʼn eer is dit nie, nè, dat ʼn mens, een van Jakob se statuur nogal, hom verwerdig om God te dien!  Ongekend. Verstommend.

 

Dit laat jou vra, nou hoe sleg het die huis van God in Jakob se droom dan gelyk, die kerk waarmee hy ontevrede was, en wat hom meer van God laat eis het?

 

Jakob vertel van ʼn “leer” hemel toe. 

 

Skyfie: Ziggoerat foto

 

Dis dalk beter vergelykbaar met die trap teen die kant van ʼn ziggoerat op.  Daar was baie van hulle in Mesopotamië.  ʼn Ziggoerat was ʼn heiligdom wat die hemel en die aarde glo met mekaar sou verbind.  Jy klim met die trap na die god toe op.

 

Op en af met die trap, kom en gaan engele. Maar anders as by die godsdienste wat sulke kerkgeboue oprig, is dit nie vir Jakob nodig om hemel toe op te klim nie.  God kom sommer self na hom toe af!

 

Skyfies: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Ek is jou God. 

God klim af en kom staan hier neffens hom.

 

Hierdie is nie ʼn veraf God nie.

Hierdie is nie ʼn God wat Hom eenkant of verhewe hou nie.

Hierdie is nie ʼn God wat oor ʼn afstand hiet en gebiet nie.

 

Skyfies: Ek is jou God. . .   

 

Ek is die God van jou pa en jou oupa.  Nou ook joune. So stel God Homself voor.

Ek gee jou die grond waarop jy lê, aan jou en aan jou familie.

Ek maak jou nageslag so baie soos wat daar stof op aarde is.

Ek laat jou gebied alkante toe uitbrei.

 

Skyfies: Ek is jou God. Jy en jou nageslag sal ʼn seën wees vir alle volke op aarde 

 

Jy en jou nageslag sal ʼn seën wees vir alle volke op aarde.

 

Skyfies: Ek is jou God. . . 

 

Ek is by jou.

Ek beskerm jou waar jy ookal heengaan, nie net hier nie.

Ek sal jou hierheen terugbring.

Ek sal jou nie in die steek laat nie.

Ek sal doen wat Ek jou belowe het.

 

So lyk die kerk, as God sit skep.

 

Wat wil jy meer hê? Wel, ons is met God nooit tevrede nie, en soos ons Hom in die kerk aantref, is Hy net nooit goed genoeg nie.  En met dié dring ons aan op iets anders.

 

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Maar nee, ons droom mos oor kerk.  

 

Party droom van ʼn kerk wat orals in die wêreld elke Sondag op dieselfde manier erediens hou.  Ander droom weer van ʼn gemeente met geen reëls nie; elkeen doen net wat hy of sy voel die Gees sê.  Party droom van ʼn kerk vir elke volk, ander weer van een kerk vir almal.  Droom jy van ʼn kerk wat net op Sondae saamkom, gaan res-van-die-week-byeenkomste jou ontwrig.  Droom jy van ʼn leefstylkerk is Sondae net nie meer genoeg nie.

 

Met die gevolg dat die kerk al hoe meer begin lyk na wat iemand droom die kerk behoort te wees, en al hoe minder soos ons daarvan hou.

 

Hoe minder die kerk lyk na jóú droom, hoe meer ergerlik raak jy vir almal wat jou droom verongeluk.  Jou droom is dan so mooi, jy kan nie glo niemand anders is daaroor so opgewonde soos jy nie.  Ons raak kwaad. Ons begin met mekaar raas.  Ons is oor mekaar agterdogtig; ons vertrou mekaar nie meer nie. Ons hou nie eers meer van mekaar nie.  Ons begin later vermoed God het ook al uit hierdie kerk uit pad gevat.

 

Dan word jy op ʼn Sondagoggend in ʼn erediens wakker en besluit dis ʼn afgryslike plek hierdie.  Maar om al die verkeerde redes: God is weg, so voel dit!

 

Dan is ons eie afskeuring van die kerk af, net ʼn kwessie van tyd.

 

As jy oor die kerk gaan begin droom, moet jy meer beskeie wees.  As jy jou lyf Jakob wil hou, moet jy onthou hoekom slaap jy in die veld met jou kop op ʼn klip, en nie in jou bed by die huis nie.  Jy is op vlug van jou lewe af, van jou sonde en hulle gevolge af.  Jy is op n onherbergsame plek, iewers in die harde werklikheid.

 

God is ook daar.  Hy kom jou daar kry; Hy klim immers uit die hemel uit na jou toe af om jou te groet en moed in te praat. En met jou geskiedenis, en myne, is dit nie sommer vanselfsprekend nie.

 

Hoe afgryslik ís hierdie plek, juis oor God hier is!  Wat maak ék hier?

 

Dis hier dat die storie oor God en Jakob se ontmoeting by Bet-El moes geëindig het.  Jakob moes bestek opgeneem het van waar hy vandaankom, hoe hy hier beland het, wat vir hom voorlê.  Hy moes besef het selfs daai harde grond en klipkussing is vir hom heeltemal te goed.  Dis luuks, gesien in die lig van wat hy verdien.

 

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! God se wêreld, God se kerk. 

 

Só lyk jou wêreld nou, Jakob: vol van God se teenwoordigheid, selfs op die mees onmerkwaardige en onwaarskynlikste plekke, daar is God.  Selfs in die sogenaamde “huise van God” waarvoor jy jou neus optrek, daar is God!

 

Die plek waar God woon, lyk soos God hom geskep het.   Die Gees het aan my en jou die kerk gegee as ʼn gawe waarin ons vaste grond onder ons voete vind, ʼn familie bykry, broers en susters waarvan ons nie altyd ewe veel hou nie, maar wat altyd vir ons daar is, vir ons omgee en vir ons sorg.  En hier ontmoet ons die God wat na ons toe afkom, ons hoef nie na Hom toe op te klim nie.  Louter genade maak dat Hy Hom nie vir ons skaam of vir ons gril nie.  God kom woon by ons.  Ons word meer.  Hiervandaan brei ons invloed uit, alkante toe, sodat uiteindelik alle volke en nasies wat met ons te doen kry, geseën word uit wat hier met ons gebeur.

 

Jakob is nie daarmee tevrede nie.

 

Eers as ons ophou om te begeer wat ons wil hê, kan ons dalk begin raaksien wat God ons gee.  En ons kan begin deel in en deelneem aan die kerk soos God dit geskep het.  Dan gaan jy wakker word en sê: Hierdie is ʼn afgryslike plek!  Afgryslik, want God het my onkant betrap, die sonde wat my vir Hom ongevoelig maak, ontmasker.  Ek was nie op Hom ingestel nie.  Ek het dit nie besef nie, maar nogtans, God is hier!

 

Dankie Here, dat U hier na my toe gekom het. Jakkalse het gate, voëls het neste, en die Seun van die Mens het niks en nêrens om sy kop neer te lê nie, maar ek het my grond, n verebed, my kopkussing die klip wat weggerol is, my kombers die lappe uit Jesus se leë graf.  Hier kan ek weer leef. Dankie Here!

 

Daarmee sê ek nie hou op met kritiek en hervorming nie.  Glad nie. Maar as jy die dag die kerk wil meet, meet dit dan aan wat God sê die kerk klaar is, en nie aan wat jy daarvan wou maak nie.

 

Ons drome is vlietend en gevaarlik.  Here, bewaar ons daarvan dat die kerk enigeen van ons se eie droom word.

 

Amen.

 

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing. (Staan op) Gesang 509:1,4 

Selfs in jou sondige lewe en in ons stukkende wêreld, en ook in ons gebroke kerk en gemeente, daar is God.  Kom ons staan en sing dit, en dan bly ons almal daarna staan vir die laaste gebed.

 

Sang (Staan op)

Gesang 509 strofes 1 en 4

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Gebed 

Dankgebed, Voorbedes (Almal staan)

Wegsending:

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Sing (Staan) Gesang 478 : 1,2,3 

Slotsang (Staan)

Gesang 478 strofes 1,2 en 3

Skyfie: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Seën (Bly staan) Psalm 122. Vrede vir julle!  

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here oor julle eie lewens en oor die kerk, uit

Psalm 122.

6        

Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet, rustig mag woon.

7        

Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings.

8        

Ter wille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe.

9        

Ter wille van die huis van die Here ons God bid ek dat dit met jou goed sal gaan.

Skyfies: Wat ʼn afgryslike plek is dit dié! Respons.  (Bly staan) Gesang 532:1,2,3 

Respons (Staan)

Gesang 532 strofes 1, 2 en 3

Afkondigings

Insameling van die dankoffers/orrelspel

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s