Die Grondvatslag

Jesaja 11 verse 1 tot 5

I Korintiërs 12 verse 1 tot 11

9 Julie 2017, NHKA Kampersrus

Die Heilige Gees: Die Gawes

Die gawes wat die Heilige Gees gee, is nie wonders nie.  Hulle lyk meer na doodgewone menslike vermoëns.  Maar moenie dat dit jou flous nie: dis net soveel God se werk as enige wonder, en die kerk kan nie daarsonder nie.   

Daar is iets aan die gawes wat my in angssweet laat uitslaan.  Die Heilige Gees se gawes is hoe God grondvat.  Ek is lief vir vlieg, maar bang vir wanneer die wiele die teerblad tref.  Dis met die grondvatslag van God dat die gawes te make het.  En soms voel dit of die kerk soos ʼn Boeing wat land, hop en dwarstrek. Ek ys vir die einde van die reis.  Maar dis tog in aankoms dat jou reis sin kry. Dis juis vir die grondvatslag dat jy vlieg.


 

Vooraf

Predikant

So gepraat oor die wonders wat God doen, is dit gepas dat ons dit opvolg met die Heilige Gees se gawes.

Die gawes wat die Heilige Gees gee, is nie wonders nie.  Hulle lyk meer na doodgewone menslike vermoëns.  Maar moenie dat dit jou flous nie: dis net soveel God se werk as enige wonder, en die kerk kan nie daarsonder nie.   

Skyfie: Foto’s 3

Daar is iets aan die gawes wat my in angssweet laat uitslaan.  Die Heilige Gees se gawes is hoe God grondvat.  Ek is lief vir vlieg, maar bang vir wanneer die wiele die teerblad tref.  Dis met die grondvatslag van God dat die gawes te make het.  En soms voel dit of die kerk soos ʼn Boeing wat land, hop en dwarstrek. Ek ys vir die einde van die reis.  Maar dis tog in aankoms dat jou reis sin kry. Dis juis vir die grondvatslag dat jy vlieg.

Skyfie: Sing Gesang 474:1,2,3 (Sit)

Ek wil amper wed julle het nie geweet daar is ʼn kerklied oor vliegtuie nie!  Kom ons sing

Sang (Sit)

Gesang 474 strofes 1,2 en 3

Toetrede:

Skyfie: Toetrede. Sing Gesang 154:1,2,3 (Staan)

Ouderling

Kom ons tree toe tot die ontmoeting met God in die erediens deur te staan en saam te sing:   Kom nou, die Here is ook hier teenwoordig.

Toetredelied (Staan)

Gesang 154 strofes 1,2 en 3

Toetrede

Predikant

Skyfie: Toetrede. Oproep (Staan) “. . . Daartoe gedring deur die Heilige Gees.”

Votum (Bly staan)

Handelinge 20 : 22 tot 24

22      

“En nou gaan ek Jerusalem toe, daartoe gedring deur die Gees. Wat dáár met my sal gebeur, weet ek nie.

23      

Ek weet dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging op my wag.

24      

Maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaar maak: dit is om die evangelie van God se genade te verkondig.

Skyfie: Toetrede. Seëngroet (Staan)Pas julleself op, en die hele kudde.”

Seëngroet (Bly staan)

Handelinge 20

28      

Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ‘n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun.

Skyfie: Aanbidding en lof. Loflied: Gesang 488:1,2,3,4,5 (Staan)

Aanbidding en lof

Ouderling

Kom ons loof God.  Ons loflied sê Hy is ʼn helder lig wat vreugde aan die nasies van die wêreld bring. Dis óns wat sy lig moet laat skyn.  Hy verdien die nasies se  pryslied. Óns moet hulle sang lei.  Hy is ʼn sagte salf vir mense met hul seer, óns moet hulle gaan wys hoe Hy gesondmaak. Kom óns maak mense se hart vol hoop.  Kom ons sing dit uit

Sang (Staan)

Gesang 488 strofes 1,2,3,4 en 5

Skyfie: Aanbidding en lof. Die wil van God. (Sit.) Moenie te veel van jouself dink nie!

Die wil van God: Riglyne vir die geloofslewe (Sit)

Sit, dan luister ons weer na die een sonde uit Romeine 12:

3        

Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het.

Skyfie: Aanbidding en lof. Skuldbelydenis (Sit.) Wat kan ons sê?

Skuldbelydenis (Sit)

In Genesis 44 bely Juda namens al Jakob se broers hulle almal se skuld:

16      

“Wat kan ons sê? Wat kan ons antwoord en hoe kan ons onsself verontskuldig? God het ons sonde aan die lig gebring. Hier is ons, ons is  slawe: ons almal, saam.”

Skyfie: Aanbidding en lof. Skuldbelydenis. Gesang 239:1,2,3 (Sit.)

Kom ons bely ons sonde en skuld aan God met ʼn lied.  Ons sit en sing

Sang (Sit)

Gesang 239 strofes 1,2 en 3

Skyfie: Aanbidding en lof. Genadeverkondiging (Sit.) Kom na My toe!. 

Genadeverkondiging (Sit)

God gee genade aan mense wat moeggesukkel is en oorlaai is van die vrag sonde en skuld wat op ons skouers rus.  Jesus sê so in Matteus 11.

27      

“My Vader het alles aan My toevertrou, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader; en ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun Hom wil bekend maak.

28      

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.

29      

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed.

30      

My juk is sag en my las is lig.”  

Skyfie: Aanbidding en lof. Geloofsbelydenis. Gesang 261:1,2,3 (Staan)

Geloofsbelydenis

Kom ons staan op en bely ons geloof in God met die toonsetting van die Twaalf Artikels.   Kom ons staan en sing

Sang (Staan)

Gesang 261 strofes 1,2 en 3

Aanbidding en lof

Predikant

Gebed (Mans staan)

 

Skyfie: Aanbidding en lof. Sing Gesang 524:1,2,3 (Sit)

Kom ons sing dat God ons roep om met woord en daad vir Hom te leef en te werk.  Die plek waar ons dit moet doen is orals in die wêreld, maar ook en veral in die kerk. Kom ons sit en sing van al die goed wat God ons laat doen, uit

Sang (Sit)

Gesang 524 strofes 1,2 en 3

Skyfies: Verkondiging. Skriflesing (Sit.) Jesaja 11 verse 1 tot 5

Verkondiging

Predikant

Skriflesing (Sit)

Ons lees uit die Bybel eers Jesaja 11 verse 1 tot 5.  Dis op bladsy 752 van die Ou Testament in die 1983-Afrikaanse Vertaling van die Bybel.   Maar voordat ons lees, en terwyl ons net so sit, kom ons vra dat die Here met ons moet praat.

Skyfie: Verkondiging. Sing Gesang 254 twee keer (Sit)

Sang (Sit)

Gesang 254 x 2 (die eerste keer met “dienaars” die tweede keer met “kinders”)

Kom ons lees Jesaja 11 se eerste vyf verse. Hier in Jesaja is daar ses, moontlik sewe gawes wat die Heilige Gees aan mense gee. Ja, daar is in die Ou Testament al sprake van die Heilige Gees en van die gawes wat die Gees aan mense gee.

1        

‘n Takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai, ‘n loot uit sy wortels sal vrugte dra.

2        

Die Gees van die Here sal op hom rus: die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here.

3        

Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie.

4        

Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring.

5        

Hy sal regverdig en betroubaar regeer.

Skyfie: Verkondiging. Sing Gesang 254 twee keer (Sit)

Kom ons sing weer Gesang 254.  Bly sit.

Sang (Sit)

Gesang 254 x 2 (die eerste keer met “dienaars” die tweede keer met “kinders”)

Skyfies: Verkondiging. Skriflesing (Sit.) Korintiërs 12 verse 1 tot 11

Nou lees ons uit die Nuwe Testament I Korintiërs 12 verse 1 tot 11.  Dis op bladsy 234 van die Nuwe Testament in die 1983-Afrikaanse Vertaling van die Bybel.

Korintiërs maak melding van nege, nie net sewe nie, gawes wat van die Heilige Gees af kom.

1        

Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees.

2        

Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is.

3        

Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees.

4        

Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee;

5        

daar is ‘n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee;

6        

daar is ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring.

7        

Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal.

8        

Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees;

9        

aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees.

10      

Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ‘n ander die gawe om te profeteer, en aan nog ‘n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan ‘n ander om dit uit te lê.

11      

Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil.

Kom ons vra die Here, terwyl ons net so bly sit, om uit die Woord wat ons gehoor met ons te kom praat. Kom ons berei ons voor om te luister.

In Lukas 8:21 haal Lukas vir Jesus aan:

Jesus sê: “My moeder en my broers is dié wat na die woord van God luister en daarvolgens handel.”

Skyfie: Verkondiging. Sing Gesang 254 twee keer (Sit)

Sang (Sit)

Gesang 254 x 2 (die eerste keer met “dienaars” die tweede keer met “kinders”)

Skyfie: Grondvat.

Preek

Waar God grondvat.  Waar die hemel land.  Waar die kerk in die wêreld kom nesskrop.  Waar God vir Hom ʼn voetbank staanmaak.  Dis waar jy die Heilige Gees kry.  En waar die Gees besig is, daar kry jy sy gawes.

Maar dis ʼn gevaarlike plek, daar waar God grondvat.  Moenie dat ons onderskat wat hier gebeur nie.

Om te land, moet ʼn vlieënier die regte balans vind tussen die krag van motore en die aantrekkingskrag van harde aarde, ewewig soek tussen die relatiewe snelheid van wind, die aërodinamika van swaar maar vaartbelynde metaal en klipharde grond. Hy moet so stadig beweeg as wat daai vliegtuig kan voor hy val.  Hy moet die dalende trajek van wiele skat en vlerke parallel hou, neus optrek maar stert omhoog hou, dat net die wiele grondvat.  Hy moet die klein ruimte van ʼn landingstrook sekuur tref.  Hy moet die eerste honderd meter met wiele op die grond vlieg, anders hop hy die veld in. Die kragte wat teen mekaar hulle eie koers inbeur, moet hy in toom hou, aan hom gehoorsaam maak.  Dan, nes die neuswiel teer tref, moet hy stop voor die pad opraak.  Alles teen spoed.  Hy móét: Sy lewe hang daarvan af.  En sowat 350 ander mense s’n ook.

Busdryf, noem hy dit.  Net nog ʼn dag op kantoor.

Waar die hemel die aarde tref, gaan dit ook so. En dalk word dit later so doodgewoon soos nog ʼn Sondag kerk toe gaan.  Maar dis oor hierdie grondvatslag dat die wrakstukke van die kerk die wêreld vol verstrooi lê: die kerk is stukkend.  En hier en daar hol iemand met die afgebreekte vlerkvin rond en belowe hy gaan nog sonder die res van die vliegtuig opstyg. Glo net!

Vlug is ʼn vaardigheid, ʼn menslike uitvindsel.  Die kerk ook maar.  By die grondvat van die kerk, is God die Heilige Gees betrokke.  Maar dis die moeite werd om net weer te sê:  die gawes wat die Heilige Gees gee, is nie wonders nie. Hulle lyk meer na goed wat mense elke dag doen.  Die verskil is waarom mense dit doen en waaraan mense daarmee saamwerk.  Hulle is menslike vermoëns ingespan vir diens aan God. Dit doen ons net omdat ons genade gekry het.

Skyfie: Grondvat. Daar is nie ʼn lys gawes nie.

Omdat dit lyk na gewone goed wat mense doen, is daar nie een lys van gawes in die Bybel nie, maar talle. Die lyste verskil.  Jesaja s’n is korter as die een in Korintiërs.  I Korintiërs 12:11 is ʼn belangrike vers: Dat die Heilige Gees aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil. Die Gees gee die gawes wat Hy wil gee aan wie Hy dit wil gee nie.  En die Gees is nie tot ʼn kort lysie gawes beperk nie.  Mense moet die Here se kerk in die wêreld laat aankom, en menslike vermoëns is wat daarvoor nodig is.  Die Heilige Gees gee aan mense die vermoëns en wat ookal anders vir die taak nodig is.  Daarom gaan jy dalk op een plek gawes sien wat jy nie op ander plekke kry nie, want die nood en behoefte is hier anders as daar.  Jy hoef nie te kan stralers vlieg om dit uit te reken nie.

I Korintiërs 12 gaan nie oor spesifieke gawes nie.  Dis ook nie die idee om ʼn lys van alle gawes te maak nie.  Dit gaan meer oor hoe jy keer dat al daai kragte en gawes wat saamwerk as die kerk grondvat, nie handuit ruk sodat die hele vliegtuig in die grond inploeg nie.

Die gawes self is nie so belangrik nie, maar jy moet weet daar’s baie van hulle.

Die gawes word genoem net sodat jy kan weet hulle verskil van mekaar, maar hulle behoort mekaar nie teë te werk nie.  Ek sê “behoort nie”, want ek vermoed in Korinte hét hulle.

Gawes werk gewoonlik goed.  Maar mense kan met gawes die kerk verongeluk. Genadiglik sit God agter die gawes.

Skyfie: Grondvat. Verskeidenheid / Altyd dieselfde

In 1 Korintiers is die klem op God, God wat dieselfde bly.  Kyk mooi.

4        

Daar is ‘n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee;

5        

daar is ‘n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee;

6        

daar is ‘n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring.

En om seker te maak ons verstaan dit goed, sê Paulus dit nog ʼn keer, na sy lysie voorbeelde van gawes:

11      

Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees. . .

Die kerk in Korinte land hard.  Hierdie gewoeker met genadegawes, bedieninge en kragtige werkinge, dreig om die gemeente uitmekaar te ruk.  Die gawes word oorspan, hulle trek rang, hulle soek roem, hulle kompeteer, en hulle breek meer as wat hulle bou. Elkeen slaan ʼn eie koers in, protesteer teen beheer, soek ʼn ander uitkoms, ʼn ander bestemming, het ʼn eie idee van waarheen.  Nie omdat die Gees nie weet waarheen nie, maar omdat mense hulle nie wil laat voorsê nie.  Hulle gaan met die gawes op loop.  (Hulle vlieg nie!) Al hierdie kragtige werkinge laat mense magtig voel.  Mag bedwelm. Mag neem ons op sleeptou, laat ons glo ons sit op besigheidsklassitplekke, en dat mens in besigheidsklas verder kom, selfs n ander bestemming haal.

Al die gawes loop uit op verskeidenheid.  Drie maal sê Paulus so: ʼn verskeidenheid genadegawes, ʼn verskeidenheid bedieninge, ʼn verskeidenheid kragtige werkinge.  Maar ons is nie met verskeidenheid gemaklik nie. Nie in die kerk nie.  Ons hou van wat ons ken, waaraan ons gewoond is. Ons verkies eenvormigheid en voorspelbaarheid. Ons is kriewelrig oor andersheid.  Ons is agterdogtig. Ons verdink vreemdheid van verraderlike planne om die kerk te kaap.  En ons is vir God bang.  Ons verkies om God te beheer met liturgie, en mekaar in toom te hou met sang. Maar ons besluit nie hieroor nie.  Die Heilige Gees besluit hoe die kerk lyk.  Al hierdie verskeidenheid kom van een en dieselfde Gees, dieselfde Here, dieselfde God.

Om ʼn magstryd van gawes te ontketen, ʼn kompetisie te begin, grens aan afgodsdiens.

Dat te veel klem op een genadegawe afgodsdiens kan wees, is nie ʼn oordrywing nie.  Paulus begin die gesprek oor die gawes juis met ʼn waarskuwing teen afgodsdiens:

Skyfie: Grondvat. Julle was blind. Afgode is stom

1        

Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees.

2        

Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is.

Juis so gevaarlik is hierdie gawebeheptheid dat dit die kerk bedreig waar dit saakmaak: ons staan die kans om ons blik op God te verloor.  Ons fokus verskuif. In rugby hou jy jou oog op die bal.  Bestuur jy, is jou oë op die pad.  Land jy, hou jy die landingstrook met ʼn valkoog dop.  Die reël is: Moenie wegkyk nie.

Skyfie: Grondvat. God (be-)stuur die kerk.

Met hierdie ingewikkelde landingsprosedure is daar net die een ding wat my rustig maak.  Kerkwees is nog nie busdryf nie, maar dis net effens veiliger, voel ek, as ek besef “die Gees”, “die Here”, “God”, dieselfde Drie-Enige God, is aan die stuur.  Dieselfde God gee hulle almal, selfs die verskeidenheid wat my verwar en soms vir my te veel word.

Om met een gawe  spring-spring van opgewondenheid te wil weghol en te glo jy kan self vlieg as jy net hoog genoeg spring, is tragies. Jy raak bly oor ʼn wrakstuk en dink jy’t ʼn vliegtuig? Jy sien nie hoe stukkend die stukke is nie.  Dis blind.

Dis meer as net rampspoedig vir die ou met die stertvin.  Dis ook genadeloos van hom.  Hoeveel keer het ek nie al aan die ontvangkant gestaan van beskuldigings dat, oor ek nie in tale kan praat nie, ek die Heilige Gees nie “het”  nie?  Omdat daar een van baie gawes is wat die Heilige Gees gedink het ek nie nodig het nie, word ek veroordeel.  Maar oor jy met die stertvin hier weg is, gaan ek ook nie kan vlieg nie!

Hoe leef die ouens die Bybel so mis?  Dis so gek soos om met die Boeing hieronder in Bougainvilleastraat te wil land.

Kan dit iewers duideliker geskryf staan dat nie die gawes nie, maar die Gees wat die gawes gee, die deurslag gee as dit by geloof kom?

Skyfie: Grondvat. “Vervloek is Jesus”?  “Jesus is die Here”!

3        

Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Skyfie: Grondvat. “Jesus is die Here!”

“Jesus ís die Here!”  Dis wat ek sê.  Ek sou nie sonder die Gees kon nie. Nie een van ons sê anders nie.  Daaraan weet ons reeds die Gees werk hier nog voordat ons onder ons ʼn gaweparade begin het.

As die vliegtuig eers veilig tot stilstand gekom het, jy uitklim en sien die lughawe se naam is “Vervloek is Jesus”, is ek bevrees jy’t verniet gevlieg.  Wat help dit jy reis maar kom nie by jou bestemming uit nie? Dis net so erg as om skaars lewend uit die wrakstukke van wat eens God se voertuig vir gelowiges was uit te kruip. Jy’s in beide gevalle die kerk kwyt. Ons is tog na God toe, na Jesus die Here toe, op pad, mos!

“Jesus is die Here”.

Oor afsonderlike gawes kan mens eindeloos praat, oor hoe elke gawe lyk en werk.  Maar elke gesprek sal lei tot dieselfde ding: Watter voordeel hou dit vir almal in? Hoe bevoordeel dit gemeenskap, samehorigheid, eenheid?  Watter nut het jou gawe vir my? Hoe kan ek jou wysheid raadpleeg, uit jou kennis put, van jou geloof leer?  As jy die gawe van gesondmaking het, sal jy my help gesondword? As jy kan wonders doen, is daar iets wat jy vir my kan doen?  As jy kan preek, mag ek kom luister, tussen geeste kan onderskei, sal jy my sê watter gees God s’n is?  Gebruik jy ongewone klanke?  Kan jy my vertel wat dit beteken?

So werk gemeente. So land kerk.

Party van die goed klink na bonatuurlike vermoëns. Ander lyk alledaags.  Maar hulle het almal iets in gemeen:  Hulle is genadegawes. Hulle is goed wat jy van God af geskenk kry.  En jy kry hulle nie omdat jy goed is nie, maar omdat God vir jou goed is.  God gee jou genade. Jy durf nie met genadegawes handeldryf nie.  Hulle is gratis aan jou gegee: Jy moet hulle gratis deel.

Skyfie: Grondvat. Gawes word gegee.  Eers gee God dit.  Dan jy.

Vra bietjie: Sien ons hier min van die gawes omdat die Heilige Gees by Kampersrus verbyhou?  Vind God nie hier by ons ʼn landingstrook nie?  Dis nie wat die Bybel sê nie.  Die Bybel sê elkeen van ons het minstens een van hierdie gawes. Is die gawes wat ons het, beperk tot die doodgewone goed waaraan ons almal al so gewoond is dat dit ook nie meer verbaas nie?  Is dit net ander kerke wat stomgeslaan kan staan oor wat God daar met gawes regkry? Dis seker moontlik.  As dit so is, is dit God wat so besluit het.  Of. . .  Of lê die fout dalk by ons?  Nie dat ons nie gawes gekry het nie, maar dat ons hulle nog nie gebruik nie.

Hoe gebruik mens gawes?  Jy deel hulle.  Jy doen iets daarmee wat tot voordeel is van ander.  Jy doen dit sonder dat jy gevra word.  Jy doen dit sonder om selfs dank te verwag.  Jy doen dit aan alle mense wat jy teëkom, wat God oor jou pad stuur, of jy van hulle hou of nie.  Jy doen dit dalk juis aan mense wat jy nie andersins sou kon veel nie.  Jy doen dit want God doen dit met jou.  Jy doen dit want jy doen dit vir God.

Sien ons daarvoor kans? Is ons daarvoor beskikbaar?  Maak ons onsself beskikbaar?  Wil ons?

Moet ons?  Dan doen ons dit sugtend en klaend, met moeite.

Wil ons? Dan doen ons dit met lus, gretig en geesdriftig.  Só dat dit jou opgewonde maak, en jy geleenthede soek om dit te doen!  Al lyk die gawes self doodgewoon, om hulle te deel, is nie.  Om ander mense met hulle te dien, is nie normaal nie.  Dat gelowige genadegawes deel, die gawes laat saamwerk, dis die wonder hier.

Skyfie: Grondvat is aankoms, tuiskoms. Jy kan opstyg ook.

So begin gemeenskap.  So werk die gemeente van Jesus Christus.  So vat die Heilige Gees grond.  Dis hoe God sy kerk op elke plek staanmaak: ʼn lughawe waarheen God afkom om te woon.

By die grondvatslag kry jy gawes.  Reg gebruik – gedeel met ander tot hulle voordeel – sal die gawes daartoe lei dat almal van ons saam tot die gevolgtrekking kom: “Jesus is die Here”.  Dis die naam van ons lughawe.

Here Jesus, gee dat dit nie ʼn grondvatslagting word nie, nie ʼn smeulende rampgebied, ʼn einde, nie, maar ʼn eindbestemming.

ʼn Lughawe is tog ʼn plek vanwaar jy opstyg ook.  Ek wil opstaan en in God opgaan.

Kom saam.  Kom ons deel onsself, mekaar.

Amen.

Skyfie: Verkondiging. Sing Gesang 527:1,2 (Staan)

Kom ons staan en sing dat die werk waarin ons staan aan die Here behoort. Ons doen dit met selfverloëning en sonder om te jaag na roem.

Sang (Staan)

Gesang 527 strofes 1 en 2

Skyfie: Dankgebed. Bid gerus hardop saam. (Almal staan.)

Dankgebed (Almal staan)

Matteus 6

9

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;

10      

laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

11      

Gee ons vandag ons daaglikse brood;

12      

en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;

13      

en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.

Aan U behoort die koninkryk die krag en die heerlikheid.

Tot in ewigheid.

Amen.

Skyfie: Wegsending. Slotsang (Staan.) Gesang 530:1,2,3

Wegsending:

Dit maak nie saak hoe belangrik die gawe is wat ons van die Heilige Gees gekry het nie, as jy dit nie met liefde gebruik nie, is dit nikswerd.

Slotsang (Staan)

Gesang 530 strofes 1,2 en 3

Skyfie: Wegsending. Seën. (Staan.) Kom, Here!

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here uit 1 Korintiërs 16

22

Marana ta – kom, Here!

23      

Die genade van die Here Jesus sal by julle wees!

24      

My liefde is by julle almal in Christus Jesus. 

Skyfie: Wegsending. Respons (Staan.) Gesang 439:1

Respons (Staan)

Gesang 439:1

Skyfie: Grondvat

Skyfie: https://hennielagrange.wordpress.com/

Afkondigings

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.