My veilige vesting

 

Psalm 91

20 Junie 2017, NHKA Kampersrus

Begrafnis, Troosdiens: Danie le Grange

Die familie het gevra vir hierdie Psalm as tema vir die prediking.  Dis glad nie so n maklike Psalm om n begrafnispreek van te maak nie; te veel vrae bly onbeantwoord.

Skyfie: Troosdiens

Toetrede

Ons bely in ons toetredelied dat ons in God glo.  Ons nader Hom biddend, en ons buig met ontsag voor Hom wat ewig, onbegryplik, oneindig groot, almagtig, wys en regverdig is.  Hy is die bron van alles wat goed is.  Dis van God af dat die troos sal kom waarna ons vandag smag.

Die foto is van n kremetart in Hoedspruit.

Skyfie: Troosdiens: Gesang 265 (Staan)

Toetredelied (Staan op)

Gesang 265 strofes 1 en 2

Skyfie: Troosdiens: Votum en Seën (Staan)

Votum (Bly staan)

Psalm 91

1        

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet,

2        

hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

Seëngroet (Bly staan)

Psalm 91

3        

Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.

4        

Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou ‘n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.

5        

Jy hoef nie bang te wees nie.

Skyfie: Troosdiens: Loflied Gesang 525 (Staan)

Lofsang (Bly staan)

As ons God nou in ʼn lied loof, is dit nie omdat ons ons smart wil wegpraat nie.  Ons loof Hom juis omdat dit Hy is op wie ons nou kan reken vir troos.

Gesang 525 strofes 1 en 2

Skyfie: Troosdiens: Skriflesing Psalm 91 (Sit)

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing

Psalm 91

1        

Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet,

2        

hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

3        

Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.

4        

Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou ‘n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.

5        

Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag,

6        

vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.

7        

Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.

8        

Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word.

9        

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer,

10      

sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

11      

Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

12      

Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.

13      

Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy dood trap.

14      

“Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.

15      

Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

16      

‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.”

In Job se ontsteltenis oor hoe sleg dit met hom gaan, sê hy in hoofstuk 6 dat al

9        

mag God dit goeddink om my te vernietig, om my lewe met sy hand af te kap!

10      

Dan sou ek nog dié troos hê, die vreugde in die pyn wat Hy my nie gespaar het nie: dat ek die woorde van die Heilige nie geminag het nie.  

Dis hoe ons ook vandag moet dink oor die woorde van God.  Moet dit nie ligtelik opneem nie.  Laat dit jou troos.      

 Skyfie: Troosdiens: Foto (Sit)

Preek

Ons vind rus by God, sê Psalm 91; rus en troos en vrede.  Die rede hiervoor, sê die Psalm, is dat God skuiling bied, en die skuilplek wat God gee, is ʼn vesting, ʼn sterk plek.  Dis ʼn plek van veiligheid waar jy kan reken op God se beskerming, en niks wat kwade bedoelings met jou het, jou kan bykom nie.

 

Dis die prentjie wat ons by ʼn begrafnis wil hê.  Ons wil weet dat die mens wat ons liefhet en nou dood is, by God is, dat hy veilig is, dat hy by die Allerhoogste en die Almagtige is waar niks hom kan seermaak nie.

 

Psalm 91 wil herinner aan ʼn huis, ʼn tuiste by God.  Maar wat ons van ons eie huise weet, is dat ons daar ook nie meer regtig veilig voel nie. Ons het in ons eie huise nie meer die gemoedsrus dat ons daar hoort of daar veilig is nie.  Te veel gevare bedreig ons daar.   As dit nie rowers of rassiste is wat ons daar oorval nie, is dit siekte of tekort, of liefde wat haat word.  Ons sit nie meer gemaklik in ons eie lewens nie.  Daar bestaan nie meer so iets soos sorgeloos en onbekommerd wees nie.

 

Psalm 91 wil dan hê, so lyk dit, ons moet dink aan God se beskerming as iets heeltemal anders as wat ons hier leer ken het en aan gewoond is. Dis nie so maklik nie.  Trouens, ongelowiges verwerp juis hierdie soort “soetsappige stroop”.  Die wêreld en die werklikheid is bitter, sê hulle.   Die lewe hier is kort en vol ellende.  Ons spring nie teenspoed vry nie. Ons gaan almal van ons vroeër of later dood.

 

Miskien wou die Psalm net sê ʼn mens moet God jou geloof laat beskerm.  Want jy kom baie goed oor wat jou geloof laat taan.  Miskien probeer die Psalm net keer dat die stres en spanning van die lewe ons oorweldig, ons doodmaak nog lank voor ons ons asems uitblaas.

 

Al is dit sy bedoeling, sukkel mens om by die beloftes verby te kom dat God jou sal veilig hou teen die voëlvanger se wip en die dodelike siekte. Hier sit ons en dink oor dood, want dit het met een van ons gebeur.  Hier staan niks sal jou kwaad aandoen nie.  Jy sal nie vergaan nie. Jy sal elke denkbare bedreiging kan weerstaan.

 

Dit gee koue rillings dat hierdie Psalm die een is waarmee die Satan vir Jesus in die woestyn, onder soortgelyke omstandighede, kom versoek het, onthou julle, met die woorde:

9        

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer,

10      

sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

11      

Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

12      

Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.

By nabetragting weet ons ook nou dat Jesus self ook nie die venyn van sy vyande en n gewelddadige dood vrygespring het nie, Psalm 91 ten spyt.

Juis omdat al hierdie goed tog met ons gebeur, wonder jy of dit nie maar net ons geloof is wat God so verskans en probeer beskerm nie?

 

Daardie “maar net” voel na afgewaterde troos, soos lou water en ʼn flou verskoning.

 

Toe Jesus die Satan op die versoeking antwoord, sê Hy “Jy mag God nie uitdaag nie.”  Moenie met God wil kragte meet nie.  Moenie vir God in ʼn ding wil indwing nie. Veral nie in iets wat jou eie belange dien nie.  Moenie God vir jou laat werk nie, Hom soos jou bediende behandel nie, Hom tot jou persoonlike voordeel wil inspan nie.  Maak jy so, verstaan jy nie die verhouding waarin jy met God staan nie.

 

God het jou lief.  Jy kom God se liefde agter in die verhouding wat jy met God het.  God se beskerming kom kry jy uit jou verhouding met God.  God is verbind tot hierdie verhouding met jou.  Hy het Homself aan jou vasgemaak, en hierdie verbintenis gaan Hy nie vergeet of laat vaar nie, of deur enigiets in die wiele laat ry nie.  Jy kan God vertrou.  Jy kan op God staatmaak.

 

Maar jy moet jou nie verbeel dis elke dag ewe maklik nie.   Ons kan en mag en moet met God praat oor die goed wat nie wil werk nie en nie sin maak nie.  God sal antwoord.  Dis net dat die antwoord nie altyd sal wees wat jy wil hoor nie, en die verloop van lewe sal nie altyd wees soos jy dit wil hê nie.  Vertroue op God word moeilik, maar meer as ooit belangrik die dag jy my ʼn onverwagse verloop van jou lewe moet probeer vrede maak.  Ons moet leer berus dat God beter weet as ons wat vir ons die beste is: wat ons wil hê, of wat God ons gun.

 

Psalm 91 waarborg daarom nie ʼn moeitevrye lewe nie.  Ook nie ʼn doodlose een nie.  Die Psalm sê wel God bly by jou as jy swaarkry.  Die swaarkry mag dalk nie weggaan nie.  Maar God sal jou ʼn pad help vind deur jou swaarkry heen. En in jou swaarkry sal Hy jou nie laat los nie.

 

Dat jy glo en tog siek word en daarvan doodgaan, gebeur.  Gelowiges kry dodelike siektes en gaan dood daarvan.

 

Wat moet ons daarvan maak?

 

Hoor dat God sê Hy het jou lief.

 

14

“Omdat hy – die mens – My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.

 

15

Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

 

16

‘n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.”

 

God praat dalk nie hier net oor een van ons nie, maar met ons almal.  Hy praat met die hele gemeenskap van gelowiges wat met Hom in verhouding staan.  God se verhouding is nie net met my nie, maar met jou ook, met julle almal, met sy hele verbondsvolk.  Hy praat oor en met ons almal. Dis ons geloof en gelowiges wat God liefhet.  Dis ons almal saam vir wie God sy liefde wil laat voel.  Hy sal ons almal red.  Hy sal ons almal beskerm. Hy sal ons almal eer gee en ons laat rustig raak in sy liefde. So hou God die band met ons in stand.  As dit met een van ons sleg gaan, beteken dit nie God het ons, of selfs vir hom, aan sy lot oorgelaat nie.   Ons almal is in God se sorg.   Danie wat dood is, en ons wat agterbly.  God se liefde is vir ons almal.  Sy beskerming en sy troos geld vir elkeen van ons.

 

Mag julle in hierdie droewige tyd God voel troos.  En oor Danie hoef julle julle nie te bekommer nie.  Hy was, en is, God se eie kind.

 

Amen.

Skyfie: Troosdiens: Amazing Grace (Staan)

Wegsending

Slotsang

Gesang 510 se melodie, maar die Engelse woorde van “Amazing Grace”, 3 strofes.

Skyfie: Troosdiens: Seën (Staan)

Seën

Ontvang die seën van die Here uit Psalm 121

3b

Hy wat jou beskerm slaap nooit nie.

4

Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.

7        

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm.

8

Hy sal jou beskerm waar jy ookal gaan, nou en vir altyd. 

Amen.

Skyfie: Troosdiens: Foto (Sit)

Begrafnisbrief

Elkeen wat in Jesus Christus glo, leef vir altyd in God se teenwoordigheid. Met die sterwe van ons geliefde Daniël Jacobus le Grange, eggenoot, pa, oupa, broer en vriend, bely ons saam met Paulus dat God dié wat in Hom glo, na Hom toe neem (1 Tessalonisense 4 vers 13).  In hierdie geloof neem ons vandag van Danie afskeid.  Ons leef nou reeds in die vaster en seker hoop van die opstanding tot die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus (Johannes 5 vers 24; 11 vers 25). Hy maak ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk.  So bly ons tot in ewigheid by God.  Amen.

Twee liedere wat die familie gekies het

 

Dankbetuigings

Derek Sander

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.