God in die bokskryt.

As God en sy profete die wêreld nie liefgehad het nie, het hulle nie gebodder om die wêreld te waarsku hulle is hel toe op pad nie.  Hulle sou ons doodgewoon laat begaan.

God laat ons voor die poorte van die hel ʼn bokskryt bou en almal wat verbykom uitdaag om te kom kragte meet.  Profete se vuisgeveg is God se liefdestwis met ʼn mensdom wat daarop ingestel is om ons onderstebo te loop om in die hel in te kom.  Ons probeer keer.

Boks is sport, maar nie pynloos nie.

En die wêreld is die kampioen.

Ons speel in die teerpad.

Maar ons gooi nie by voorbaat handdoek in nie.

Dis waarvoor God se Heilige Gees na ons toe kom.

God in die bokskryt.

Numeri 11:16,17 en 24-29

4 Junie 2017, NHKA Kampersrus

Pinkster / Die werk van die Heilige Gees

Bron: Frederick Beuchner, Amerikaanse skrywer en teoloog.


Skyfie: Die Heilige Gees.  Pinkster. 4 Junie 2017.

TOETREDE

Predikant

Sang vooraf

Pinkster is die dag dat God die Heilige Gees uitgestort het op die klein gemeentetjie in Jerusalem.  Van toe af het hulle die moed om te gaan getuig van die groot dade van God.  Maar moontlik heeltemal te veel moed, want van toe af moet mens bontstaan om hulle in toom hou.

Skyfie: Kry ʼn transkripsie. . .

Dis dalk te verstane: Die wêreld waarin die Gees Hom begewe, is ʼn bokskryt, nie ʼn boekvoorlesing nie.

Skyfie: Heilige Gees. God in die bokskryt. Gesang 434 : 1, 2 en 3. Sit.

Maar kom ons begin by ons blydskap oor die Heilige Gees.  Kom ons sing dat God die Heilige Gees gekom het om ons te lei en ons te steun.

Sang (Sit)

Gesang 434 strofes 1, 2 en 3

Skyfie: Die Heilige Gees.  God in die bokskryt.  Gesang 433 : 2, 3 en 4. Sit.

Die Heilige Gees kom ons help om gelowig in die wêreld te oorleef.  Die wêreld is vol brand en roof.  Hy gee ons geloof.

Sang (Sit)

Gesang 433 strofes 2,3 en 4

Skyfie: Die Heilige Gees.  God in die bokskryt.  Gesang 433 : 2, 3 en 4. Sit.

Ons toetredelied vra dat die Heilige Gees ons moet kom herskep en herleef, en dat Hy die koninkryk van God met mag moet laat kom.

Toetredelied (Staan)

Gesang 436 strofes 1, 2 en 3

Skyfie: Die Heilige Gees getuig oor God.  Votum. Staan. 

Votum (Staan)

Johannes 15

26      

“Wanneer die Voorspraak kom wat Ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal Hy oor My getuig.

27      

En julle moet getuig, want julle is van die begin af by My.”

Skyfie: Die Heilige Gees het julle as God se eiendom beseël.  Seën. Staan.

Seëngroet (Staan)

Efesiërs 1

13

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël.

AANBIDDING EN LOF

Skyfie: AANBIDDING EN LOF.  Gesang 435 : 2. Staan.

Kom ons sing ʼn loflied aan die Drie-Enige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Sang (Staan)

Gesang 435 strofe 2

Skyfie: AANBIDDING EN LOF. Gebed. 

 

Gebed (Skuldbelydenis en genadeverkondiging)

 

Skyfie: AANBIDDING EN LOF. Gesang 437 : 1 en 2. Sit.

Kom ons sing ʼn lied wat ek self nie ken nie, maar waarvan die woorde presies sê waaroor dit vandag in die erediens gaan.  Dit bid dat die Gees ons weer met vuur aanraak en vrymoedig sal maak om te gaan doen waarvoor ons gestuur is.  Ons is gestuur om God se beeld in die wêreld te gaan wys met die dade waarvoor die Heilige Gees ons die krag gee.

Sang (Sit)

Gesang 437 strofes 1 en 2

Skyfie: VERKONDIGING.  Skriflesing. Numeri 11 verse 16 en 17, 24 tot 29. Sit.

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing

Ons lees uit die Bybel Numeri 11 verse 16 en 17 en daarna 24 tot 29.

Dis op bladsy 156 van die 1983-Afrikaanse Vertaling van die Bybel.

Skyfies: Numeri 11. Sit.

16      

Die Here het vir Moses gesê: “Bring vir My sewentig van Israel se leiers, mense van wie jy weet dat hulle leiers en ampsdraers van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe en laat hulle daar by jou staan.

17      

Ek sal dan afkom en daar met jou praat, en Ek sal van die Gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie.

24      

Moses het vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Hy het sewentig leiers van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat staan.

25      

Die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat en ‘n deel van die Gees wat op Moses was, op die sewentig laat kom. Toe die Gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie.

26      

Twee van die manne onder dié wat opgeskryf was, het nie na die tent toe uitgegaan nie, maar het in die kamp agtergebly. Die een se naam was Eldad en die ander s’n Medad. Terwyl die Gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree.

27      

‘n Jongman het toe gehardloop en vir Moses gaan vertel: “Eldad en Medad tree as profete op in die kamp!”

28      

Josua seun van Nun, van jongs af Moses se assistent, het gesê: “Laat hulle tog ophou, Meneer!”

29      

Maar Moses sê vir hom: “Bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was, en dat Hy sy Gees op almal mag lê.”

Hier eindig vandag se Skriflesing.

Toe Paulus in Handelinge 26 voor die Romeinse provinsie se goewerneur, Porcius Festus verskyn het en van Jesus se opstanding getuig het, het Festus geskreeu

24      

. . . “Jy’s mal, Paulus! Jou groot geleerdheid maak jou mal!”

25      

Maar Paulus sê: “Ek is nie mal nie, U Edele, maar onder die leiding van die Heilige Gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan.” 

Skyfie: VERKONDIGING. Die Heilige Gees.  God in die bokskryt. Sit.

Preek

Die Heilige Gees kom, en kom juis só, om mense te bemagtig.

Die Heilige Gees kom om mense in staat te stel om die koninkryk van God aan die wêreld te wys.

Ja, ons praat met die wêreld oor God.  Ons verduidelik God, ons wys sy groot dade uit en gee hulle naam. Die grootstes daarvan is genade wat vergewe en liefde wat laat lewe, nie verwyt of veroordeling of vervloeking en dreigemente van hel nie.

Skyfie: Nie net praatjies nie.  Kerk is werk.  Geloof ook.

Maar dit bly nie by praatjiesmakery nie.   Dis duidelik, noudat die Heilige Gees in mense sy intrek neem, dat mense self aan die werk gaan kom.

Kerk en geloof is “werkwoorde”.  Dis wat mense dóén.  God se koninkryk is nie net hipotese of teorie nie. Gelowig leef is om genade te laat werk en vergifnis te laat slaag.  Liefde moet geaktiveer word.  Wat God met Pinkster doen, is om die skakelaar te druk wat die ligte in die koninkryk aansit. Hiervandaan is dit ek en jy wat skyn, en Jesus Christus is die Lig.

Mense en ons sonde is die probleem, en was nog altyd die probleem. Christus is die mens wat ons probleem oplos.  Met Pinkster kry mense die gereedskap om die oplossing te gebruik.

Skyfie: Twee nuwe toeps: liefde en genade (met vergifnis).

Ons is opgegradeer.  Nuwe sagteware is afgelaai en geïnstalleer. Twee toeps:  Liefde, en die skerppunt van die liéfde, genade met vergifnis.  Gaan jy met liefde en genade die wêreld in, gaan jy die werklikheid voor jou oë sien verander. So asof jy dit sommer self regkry.  Hierdie twee is die magtigste wapens wat die wêreld soos ons dit ken, plotseling tot ʼn einde kan bring.  Dis die mees effektiewe gereedskap vir wêreldhervorming.  Dis die laaste twee opsies wat die wêreld gebruik.  Dis God se eerstes.  Dis hoekom daar nog ʼn kerk is.

Maar mense is gevaarlik.  En om mense met die Heilige Gees toe te rus is, is ʼn geweldige risiko. Dog, God doen dit in elk geval.  Hy vertrou sy Gees. Hy bou sy eie koninkryk. Sy wil geskied, en Hy hou beheer. Sonde sal ons met hierdie mag en gesag laat mors.  Ons sal dit misbruik. Ons sal dit vir eie gewin probeer inspan en God probeer manipuleer.  Ons doen dit altyd.  God verwag dit ook.

Skyfie: Julle het God se Gees.

Nogtans, daar het julle dit nou.  Julle het God se Gees.

Pinkster se uitstorting van die Gees op die apostels, is nie die eerste nie.  In Numeri 11 al  het sewentig van die leiers van die volk die Heilige Gees van God gekry, daar in die woestyn al.

Daar ook, nes in Jerusalem daai dag, gaan mense oor God aan’t praat.  Mense wat skielik van God praat, is nie naastenby so skouspelagtig soos God op Sinai nie, of soos enige van die ander groot dade van God nie.  Maar dit irriteer glo ook so.  Stop hulle!, vra Israel van Moses, of te wel die 2 wat aangehou het na die 68 vanself al stilgebly het oor die kyke wat hulle gekry het. Die mense wil dit nie hê nie.

Skyfie: Oor God en Moses bekommerd?  Ja!

Moses vra vir Josua, want selfs Josua kla: Is jy oor my posisie besorg?  Laat álmal getuig!

Wel, om eerlik te wees, ja, ek ís bekommerd.  Ek is oor die posisie van die Kerk bekommerd.  Oor wat van God in die wêreld word. Want ek is nie oortuig alles wat in God se Naam gedoen en gesê word, is waar nie.

Wil ek kopiereg hê?

Wil ek beheer hou?

Kan God dit nie maar self doen nie?

Is God se evangelie nie ook in sy belang nie en sal Hy dit nie self bewaar nie?

Natuurlik sal Hy.  Ons moet die Heilige Gees leer vertrou.

Waar het dit alles begin?  By ʼn gebrom oor te min vleis en brood.  Toe God sê Hy bring dit, was selfs Moses skepties.  Genoeg brood en vleis vir seshonderdduisend mense? Om ʼn hele maand van te eet?  Hier, in die woestyn?

“Dink jy Ek het nie die mag nie?” vra God hom.

Dan gee die Here deel van die Gees wat op Moses was, aan sewentig leiers van die volk.  Dis duidelik al hoe mense glo, as die Gees hulle vul.  En die 70 gelowiges onder die seshonderdduisend tree tóé ook dadelik as profete op.

Skyfie: “Profeet” beteken “woordvoerder”, nie “siener” nie.

“Profeet” beteken woordvoerder van God, nie siener of voorspeller nie.  ʼn profeet is iemand wat God se wil verstaan en daaroor preek.  Iemand soos ons dominees ook maar probeer wees.  So ʼn dominee is iemand wat in verstommende en afstootlike grootheidswaan aanvoer hy kan namens God, die Skepper van die heelal, praat, en dan moet jy bontspring om te doen wat die dominee sê.

Foeitog, daar is geen Bybelstorie wat vertel dat mense so ʼn profeet ooit  tweemaal genooi het om te kom kuier nie.  Daar’s mos die sêding dat jy iemand waarvan jy nie hou nie, net tweemaal uitnooi.  Die tweede keer ook net sodat hy kan kom verskoning vra. Dit lyk my met ʼn profeet waag jy dit nie eers ʼn tweede keer nie. Jy laat hom begaan, en maak ʼn wye draai om die ou te vermy.  ʼn Goeie profeet wen nie die Mejuffrou Persoonlikheidsprys in ʼn skoonheidkompetisie nie.

Skyfie: Profete is nie pret nie.

Die Heilige Gees wat van jou profeet maak, maak jou beslis nie gewild nie.

Die profeet Elisa is ʼn profeet vol van die Heilige Gees.  Hy loop op ʼn dag van Jerigo af Bethel toe. Hy het pas die water op die dorp met ʼn wonderwerk drinkbaar gemaak.   ʼn Klomp klein seuntjies loop hom agterna en spot: “Ou kaalkop! Ou Kaalkop!” Elisa vererg hom vervloek hulle, in die Here se Naam nogal, en roep twee wilde bere op wat 42 van daai seuntjies kom verskeur.   Elisa loop doodluiters aan om sy afspraak op Karmel na te kom.  (2 Konings 2:23-25).  So maak ʼn profeet van die Here.  Een in wie die Heilige Gees woon.

Die profeet Jeremia wys vir ʼn skare Jode ʼn kleipot.  Hy sê dit verteenwoordig húlle, vir Juda.  Dan kap hy daai pot flenters en sê dis nie eens naastenby so erg as wat God met hulle gaan aanvang nie.  (Jeremia 19).  Jeremia was natuurlik reg.  Maar geliefd was hy nie. Jeremia is in ʼn put gegooi en daar’s ʼn gerug dat hy middeldeur gesaag is.

In Amos se tyd sien die mense uit dat God hulle gaan kom red.  Amos sê hulle moenie so gretig wees nie.  Hulle moenie daarop reken dat as God kom, God vir hulle goed gaan wees nie. O, God gaan beslis kom en oordeel; die oordeel gaan by hulle begin. Amos haal vir God aan en sê:  “Ek haat, ek verafsku julle feeste, Ek het niks aan julle feestye nie. Al bring julle vir my brandoffers en graanoffers, dit is nie vir My aanneemlik nie en Ek kyk nie eers na julle maaltydoffers van vetgevoerde kalwers nie. Gee pad voor My met die rumoer van jou gesing;  Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie!  Maar laat die reg en geregtigheid te voorskyn kom.”  (Amos 5:21-24). Nie juis gerusstellende vertroosting nie, nè?

Profete vertel God is kwaai en God is kwaad. Hulle draai nie doekies om nie.

Toe die onbekende profeet (ons noem hom Deutero-Jesaja, want ons ken nie sy regte naam nie, maar hy skryf die laaste hoofstukke van die Jesajaboek), toe hy gaan nadink oor die vraag “waarvoor is die uitverkore volk nou eintlik uitverkies?”, sê hy hulle is gekies nie om die wêreld te oorwin en te oorheers nie. Die uitverkore volk is verkies om te ly en te sterf uit liefde vir die wêreld.

Dis uit hierdie profeet se skryfwerk dat Jesus van Nasaret, die “vraat en wynsuiper” soos sý tydgenote Hóm noem, heel eerste preek, en sê Hý is die Een wat dit vervul. (Lukas 4:16-19). Dis hierdie profeet wat Jesus die beste beskryf:  “Hy was verag en deur die mense verstoot, ʼn man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai.  (Jesaja 53:3). Aan smart gewoond?  Ja, Jesus beskryf sy bediening as “om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” (Markus 10:45).

Johannes die Doper was die grootste profeet ooit.  Die eerste en enigste koninkryksprofeet, en vol van die Heilige Gees.  Johannes was op ʼn manier gewild.  Maar hy was wild.  Hy was nie ordentlik nie, ʼn man met min takt.  Sy kop is vir partytjiepret op ʼn skinkbord bedien.

Die profete was dronk van God.  Hulle beskonkenheid het niemand ooit by hulle veilig laat voel nie. Jy sou nooit ʼn profeet as diplomaties beskryf nie. Hulle was,  nes dronklappe maar is,  baie dapper, onverskrokke, kaalvuis reguit, onbedagsaam, al’s behalwe taktvol of emosionele intelligensie.  Hulle maak groot geraas oor alle skyn en korrupsie, sonder aansiens des persoons.  Hulle was konings en priesters se ergste nagmerries.

Natan sê vir Dawid sommer reguit hy is ʼn skelm en ʼn egbreker. (2 Samuel 12:1-15).

Die profeet Jeremia stap die tempel in en sê: “Moenie hierdie leuens wat hulle preek, glo nie.  Moet julleself nie paai en dink julle is veilig met die mantra “Dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel, dit is die Here se tempel.” (Jeremia 7:4). Tipies profeet, het hy geen ontsag vir sy omgewing of vir die priesters se gesag daar nie.  En om doodseker te maak jy het hom nie misverstaan nie, en jy kry die boodskap jy’s diep, diep, baie diep in die moeilikheid, sê hy dit drie keer.

Hosea gaan koop vir hom ʼn prostituut vir vyftien stukke silwer en ʼn honderd kilogram gars. (Hosea 3:2) Hy “trou” met haar en verwag sy moet getrou bly.

Jesaja trek vir hom poedelkaal uit en gaan loop in die dorp rond en preek. (Jesaja 20:2)  Sou jy na hom gaan luister het?  Nie net gaan kyk nie, maar jou aan hom gesteur het?

Hulle word almal effens mal, hierdie profete.  Dis nou te sê as hulle nie van die begin af in die bol gepik was nie. Esegiel het vlieënde pierings gesien, Johannes dra diervelle en eet goggas.  Hoe eksentriek wil jy wees voor mense begin dink jy is die kluts kwyt?  Hoe help dit met geloofwaardigheid by die werk? Hier by ons kan net ʼn tatoe of ʼn twiet al in jou werk se pad staan.

Skyfie: Die profeetwees was ook nie waffers lekker nie. 

Wel, die werk wat profete moes doen, was ook nou nie juis pret nie.  Dalk is dit versagtend?

Profete moet namens God praat.  Wie van ons kan dit doen en aanvoer hy’s regtig by sy volle verstand?  Dis net te wagte dat ons sal dink hulle koppe raas. Festus sê Paulus is ook mal, seker van al die geleerdheid, maar dit was toe Paulus vertel het Jesus het uit die dood opgestaan.  Maak dit mooi sin?  Dalk was die gehoor op Pinksterdag eintlik vriendelik met hulle gevolgtrekking die apostels is nege-uur die oggend al dronk.  Ten minste kan jy roes afslaap en weer nugter raak. Beskonkenheid is nie waardig nie, maar dit is darem tydelik. Hierdie ouens is versteurd, en dis chronies.

Geen profeet wat ons van weet het ooit vir die werk aansoek gedoen nie.  Toe God Jesaja in diens neem, vra Jesaja: “Tot wanneer, Here?” (Jesaja 6:11), hoe lank gaan ek dit moet uithou?  Die antwoord wat God hom gegee het kon hom nie juis gerusgestel het nie.  “Totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in ʼn puinhoop omskep is.”

Jeremia pleit dat hy te jonk is vir die soort werk. (Jeremia 1:6).

Moses herinner God daaraan hy’s nie juis goed met toesprake nie. (Eksodus 4:1-13).

So lyk profete.  So lyk die apostels op Pinkster.  Dronk. Half mal. Maar dalk ook alreeds vuisvoos geslaan.

So lyk mense wat vol is van die Heilige Gees.

Skyfie: God in die bokskryt.

Hulle vat die wêreld aan.  Hulle ontmasker mense.  Hulle daag die wêreld uit vir ʼn boksgeveg.  Hulle meet kragte met presidente en parlemente, met konings en al hulle mag.  Hulle raak betrokke by die vuisgeveg tussen God en die wêreld.

Skyfie: Die Heilige Gees en die profeet.  God in die bokskryt.  

ʼn Profeet se kragmeting met die wêreld, is God se onderonsie met die wêreld.

Maar God se gestoei met die wêreld is nie ʼn oorlog nie, hoewel dit ʼn graad of wat ernstiger is as sport.  Dis nie die wêreld se dood wat God begeer nie, maar dat omdraai.

Jy voel jou in die bokskryt.

Dit is nie.

Hierdie is ʼn dubbelbed.

Hierdie geveg van God en die wêreld is ʼn liefdestwis.

God het die wêreld lief.  Dis oor Hy die wêreld liefhet en die mense daarin hoogag, dat Hy sy lewe daarvoor in ruil gee.

As God en sy profete die wêreld nie liefgehad het nie, het hulle nie gebodder om die wêreld te waarsku hulle is hel toe op pad nie.  Hulle sou ons doodgewoon laat begaan.

God laat ons voor die poorte van die hel ʼn bokskryt bou en almal wat verbykom uitdaag om te kom boks.  Profete se vuisgeveg is God se liefdestwis met ʼn mensdom wat daarop ingestel is om ons onderstebo te loop om in die hel in te kom.  Ons probeer keer.

Ons gaan speel in die teerpad.

Boks is sport, maar nie pynloos nie.

En die wêreld is die kampioen.

Ons nie. Maar ons gooi nie by voorbaat handdoek in nie.

Dis waarvoor God se Heilige Gees na ons toe kom.

Vandag trek ons die Heilige Gees aan.  Hy kom in verskillende groottes bokshandskoene.  Kry vir jou ʼn paar.  Jy gaan hulle nodigkry.

Amen.

Skyfie: Gesang 308 : 1, 2, 3, 4 en 5. Sit.

God die Heilige Gees maak van ons profete, mense wat van die Here getuig.  Ons lewe is aan God gewy, ons hande ons voete, ons stemme dra die boodskap oor Hom oor die wêreld uit.  Kom ons sing dit uit

Sang (Sit)

Gesang 308 strofes 1, 2, 3, 4 en 5

Ouderling

Skyfie:  VERKONDIGING. Ons glo! Sit.

Kom ons bely, onder leiding van God die Heilige Gees, ons geloof terwyl ons net so bly sit. Ons doen dit met die Apostoliese Geloofsbelydenis.

Geloofsbelydenis (Sit)

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

 

AMEN

 

Skyfie:  VERKONDIGING. Die Here het julle lief. God het julle uitverkies. Die Heilige Gees sal julle bemoedig in al die goeie wat julle doen. Sit.

 

Die Wet / Wil van God (Sit)

Vra mens “Wat is die wil van God: Hoe moet gelowiges lewe?”, kom daar antwoord uit II Tessalonisense 2 en 3.

13      

Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo.

14      

Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus.

15      

Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of dit deur ons prediking of deur ‘n brief was.

16-17

En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade ‘n blywende troos en goeie hoop gegee.

II Tessalonisense 3

5        

Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus!

Skyfie: Die Heilige Gees.  God in die bokskryt.  Gesang 439 : 1 en 2. Staan.

Kom ons sing ʼn lied oor die krag van God die Heilige Gees.  Dis die krag waarmee God Jesus op laat staan en lewe in ons bring.  Die krag van die Heilige Gees maak ons oorwinnaars in die stryd wat ons moet stry.

Slotsang (Staan)

Gesang 439  strofes 1 en 2.

WEGSENDING

Predikant

Skyfie: Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.

Seën

Ontvang die seën van die Here uit 1 Johannes 4

2        

Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is.

4        

Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die vals profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is.

6        

Ons behoort aan God. 

Amen.

Skyfie: Die Heilige Gees.  God in die bokskryt.  Gesang 309 : 3. Staan.

Respons (Staan)

Gesang 309 strofe 3

Die Heilige Gees.  God in die bokskryt. 

Afkondigings

Diakens

Insameling van die dankoffers/orrelspel

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.