Sien jy hierdie vrou?

Daar is vreemde mense in God se nuwe wêreld. God se koninkryk, die nuwe wêreld, het ʼn spul gespuis vir burgers.   Immigrasie na en burgerskap van God se koninkryk werk nie met ʼn puntestelsel wat net die room afskep en die gewone ouens keer nie.  Hoe twyfelagtiger die bydrae wat jy kan maak, hoe aantrekliker lyk jy vir God se Vaderland.  Die punt is, ʼn mens kom nie in God se nuwe wêreld aan om daar ʼn wafferse bydrae te maak nie.  Jy kom platgeslaan, arm en honger daar aan.  En jy word verwelkom.  Nes Amerika nog, ʼn ruk terug.  En wat jy daar kry, in God se wêreld, is genade.  Glo my, daar is nie nog so ʼn plek nie.

Lukas 7 vers 36 tot 8 vers 3

5 Maart 2016, NHKA Kampersrus

Koninkryk / Dankdiens na Nagmaal

Sangoefening

Gesang 263 strofes 1, 2

Gesang 285 strofes 1 en 2   

Psalm 45 strofes 7,8,9 en 10

 

Skyfies: Vooraf advertensies en kennisgewings

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk.

TOETREDE EN AANROEPING

PREDIKANT

God se koninkryk, die nuwe wêreld, het ʼn spul gespuis vir burgers.  Dis amper asof God ʼn Australië vol lieplappers begin.  Immigrasie na en burgerskap van God se koninkryk werk nie met ʼn puntestelsel wat net die room afskep en die gewone ouens keer nie.  Hoe twyfelagtiger die bydrae wat jy kan maak, hoe aantrekliker lyk jy vir God se Vaderland.  Die punt is, ʼn mens kom nie in God se nuwe wêreld aan om daar ʼn wafferse bydrae te maak nie.  Jy kom platgeslaan, arm en honger daar aan.  En jy word verwelkom.  Nes Amerika nog, ʼn ruk terug.  En wat jy daar kry, in God se wêreld, is genade.  Glo my, daar is nie nog so ʼn plek nie.

Liedere (Sit)

Gesang 251 strofes 1 en 2

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk. So lyk dank vir genade.

Dat mense soos ons in die koninkryk van God kan kom, het niks te make met ons eie waarde nie.  Ons is die naam van kind nie werd nie.  Die toegangsfooi is genade, die duurste ding wat jy ooit gaan kry wat jou niks gaan kos nie.  Kom ons sing

Liedere (Sit)

Gesang 510 strofes 1, 2, 3 en 4

Skyfie: Kom ons eer God. Sing!

TOETREDE EN AANROEPING

OUDERLING

Ons nader God in die erediens.  God is heilig.  Wie van ons kan Hom na waarde eer?  Maar ons kán sing. Ons kan uit volle bors geluide maak tot sy eer.  Kom ons doen dit met hart en mond.  Kom ons gee die beste waartoe ons in staat is om aan God ons hulde te bring.  Ons lied aanbid God.

Toetredelied (Staan)

Gesang 171 strofes 1 en 2

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk.

TOETREDE EN AANROEPING

PREDIKANT

Votum (Staan)

15      

Kan ‘n vrou haar eie baba vergeet, haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, Ek sal jou nie vergeet nie.

16      

Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou . . . altyd voor my.

Jesaja 49

Seën (Staan)

18      

Kyk rondom jou en sien wat gebeur, al jou kinders kom bymekaar en hulle kom na jou toe. So seker as Ek lewe, sê die Here, jy sal oor hulle so bly wees soos ‘n vrou oor halssnoere, soos ‘n bruid oor haar juwele.

Jesaja 49

LOF EEN AANBIDDING

OUDERLING

Kom ons sing om die Here te loof.  Loof Hom kinders, mans en vroue!

Lofsang (Staan)

Gesang 199 strofes 1,2 en 3.  Dis ʼn toonsetting van Psalm 148.

Skyfie: Die wil van God en ons skuldbelydenis.

Die Wil van God en ons Skuldbelydenis (Sit)

5        

My oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus.

6        

Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig.

7        

Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

8        

Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe.

9        

Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees.

11      

Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit!

12      

Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

13      

Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!

14      

Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding dien.

15      

Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer.

16      

Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.

17      

Here, gee my die woorde om u lof te verkondig.

18      

‘n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring; ‘n brandoffer wil U nie hê nie.

19      

Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. 

Psalm 51.

Skyfie: Redding is ʼn gawe van God.

Genadeverkondiging (Sit)

Ons het berou oor ons sonde.  Die Here ag ʼn hart vol ootmoed nooit gering nie.  Die Here verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8:

“Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julself nie; dit is ʼn gawe van GOD.”

Geloofsbelydenis (Staan)

Kom ons bely ons geloof met ʼn lied.  Kom ons sing staande saam

Sang (Staan)

Gesang 263 strofes 1, 2      

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk.

VERKONDIGING

PREDIKANT

Skriflesing (Sit)

Kom ons lees die Bybel.  Kom ons lees Lukas 7 verse 36 tot Lukas 8 verse 1 tot 3.

Skyfie: Lukas 7 : 36 tot Lukas 8 : 3

36      

Een van die Fariseërs het Hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die Fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem.

37      

‘n Sekere vrou in die dorp, wat ‘n sondige lewe gelei het, het gehoor dat Hy in die Fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe ‘n albaste flessie met reukolie

38      

en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf.

39      

Toe die Fariseër wat Hom genooi het, dit sien, sê hy by homself: “Hy, as hy ‘n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy ‘n sondares is.”

40      

Maar Jesus spreek hom aan en sê: “Simon, Ek het iets om vir jou te sê.” “Meneer, sê dit maar!” antwoord hy.

41      

Jesus sê toe: “Twee mense was in die skuld by ‘n geldskieter. Die een het vyf honderd rand geskuld en die ander een vyftig.

42      

Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys?”

43      

Simon antwoord: “Ek veronderstel dié een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het.” “Jou antwoord is heeltemal reg,” sê Jesus,

44      

en Hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon: “Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – en jy, water vir my voete het jy My nie gegee nie, maar sy, met haar trane het sy my voete natgemaak en met haar hare het sy dit afgedroog.

45      

‘n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie.

46      

My kop het jy nie eens met olie gesalf nie; sy het my voete met reukolie gesalf.

47      

Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde.”

48      

En Jesus sê vir haar: “Jou sondes is vergewe.”

49      

Toe begin dié wat saam aan tafel was, onder mekaar sê: “Wie is hierdie man dat hy selfs sondes vergewe?”

50      

Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

1        

In die tyd wat nou gevolg het, het Jesus die land deurkruis van die een stad en dorp na die ander. Oral het Hy gepreek en die evangelie van die Koninkryk van God verkondig. Die twaalf was saam met Hom

2        

en daarby ‘n aantal vroue wat van bose geeste en siektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sewe bose geeste uitgegaan het,

3        

en Johanna die vrou van Gusa, ‘n hoë amptenaar van Herodes, en Susanna en baie ander. Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die twaalf gesorg.

Hier eindig die Skriflesing.  Hoor wat sê Deuteronomium 11 vers 18:

Hierdie woorde van die Here moet julle lewe vul. Julle moet dit as herinneringsteken vasbind aan julle hande en dit moet ‘n merk op julle voorkoppe wees.

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk.

Gebed (Mans staan)

Ons sit ons gebed voort met ʼn lied.

Sang (Staan)

Gesang 285 strofes 1 en 2

Prediking (Sit)

Skyfie: Jesus eet uit.

Ons doen dit vandag nog: ons nooi mense om by ons te kom eet.  So ʼn ete ghries ons geskille en laat vervaag ons verskille.  Daarom, as julle kop stamp, is saam eet goeie taktiek vir vrede maak.  Maar niks is van sonde gevrywaar nie: selfs ʼn goeie ete kan skoorsoek.

Jesus is ʼn rondreisende rabbi.  Dit maak Hom nie juis ryk nie.  Jakkalse het gate en voëls neste;  Jesus nie.  Hy weet nie waar sy volgende bord kos vandaan sal kom nie.   Daarom eet Jesus graag by mense uit.  Hy is nie kieskeurig oor sy gashere nie.  Hy kuier by dwepers en joiners, by dissipels met ambisie, by fatsoenlike Fariseërs en korrupte belastinggaarders van die heiden keiser se tesourie. Dit kry Hom in die sop.  Hy het al ʼn reputasie vir ʼn vraat en wynsuiper.  Vir gebrek aan goeie oordeel, want daar daag mense by hierdie etes op met wie jy nie dood gesien wil wees nie.  Meng jou met die semels, mos, en in ou Palestina is varke meer as net vuil; hulle is amper so walglik soos vroue wat voor vreemde mans hulle hare wys.

Skyfie: Te veel vroue. . .

Jesus is van vroue omring.  Min van hulle is van die kaliber waaroor Salomo se Spreuke sing.  Hulle gee ʼn klankie af.  Dis seker goed om volgelinge te hê, maar regtig, as Jesus met sy koninkryk iewers wil kom, moet Hy tog mense om Hom vergader wat ʼn verskil kan maak?  Ongeskoolde vissers, gehate regeringsamptenare en skaamtelose vroue met ʼn kleurvolle geskiedenis – met sulkes gaan Hy tog nie ver kom nie?

As Jesus regtig hierdie koninkryk van Hom wou bou, is rykes en invloedrykes tog die mense wat Hy moet gaan werf.  En hier kry Hy nou eindelik sy kans: ʼn uitnodiging van ʼn gesiene Fariseër.

Skyfie: Die hofnar se tong en truuks

BBC het ʼn program genaamd “Come dine with me”.  Vreemd, want die Engelse eet nie oor en weer nie.  ʼn Handvol uitgesoekte vreemdes eet vir ʼn week saam.  Elke aand maak ʼn ander ou kos terwyl die ander in haar kaste rondkrap.  Na ete volg die een of ander vorm van vermaak, asof die konflikte om die tafel nie al genoeg is nie.

Dalk soek Simon die aand ʼn bietjie opwinding, ʼn tikkie vermaak om sy spyskaart op te kikker.  Hy nooi vir Jesus: Kom eet! Kom word hofnar: kom vermaak ons rondom sopper met jou tong en jou truuks.

Skyfie: ʼn Ongenooide vrou

En dan daag daar ʼn vrou ook op.  Nou kyk, jou eie vrou kuier nie eers saam met jou en jou maats om ʼn tafel nie.  Is hierdie een genooi?  Is sy geplant?  Het sy ingesluip?  Hoe dit ookal sy, dis sommer dadelik duidelik die tannie is nie hoëgehalte geselskap nie.  Sy is berug vir haar “sondige” lewe hier op die dorp. Nie die soort vrou wat ʼn Fariseër onder sy dak verwelkom nie (in elk geval nie terwyl hy al sy hogere vriende onthaal nie.) Dog, hier is sy nou, in Simon se sitkamer, en hy gooi haar nie uit nie.  As ʼn skandaal hom so voor jou afspeel, verlekker jy jou in te kyk.  Die vrou is buitendien blykbaar agter Jesus aan. Skaam jou, Jesus! Skande! Maar o, wat ʼn lekker storie, nè?

Die vrou kry nie ʼn naam nie.  Dis benede selfs die verteller om te wonder wie sy is.  Sy is “ʼn sekere vrou” en haar reputasie vir sonde loop haar vooruit.  Dis al wat tel.  Dis al wat jy van haar hoef te weet.

Die vrou het ʼn agenda.  Sy loop tot by Jesus.  Dan huil sy.  Sy huil dat die trane op sy voete drup, maar sy sê nie hoekom nie en niemand vra nie. Sy maak haar hare los en droog sy voete daarmee af.  Sy soen sy voete.  En dan gooi sy ʼn botteltjie duur parfuum oor hulle uit.

Skyfie: Kyk na Hom: Noem jy dit ʼn profeet?

Dit gons.  Simon die Fariseër kon nie vir beter vermaak gevra het nie. ʼn Profeet sou tog geweet het watter soort vrou die is – dis dan vir ons almal duidelik!  Onkunde is geen verskoning nie.  ʼn Profeet weet!  Hoe kan Hy gelate toelaat dat sy selfs net aan Hom raak, om nie eers te praat van soen en voete vryf nie!  Hierdie Jesus is g’n ʼn profeet nie, man.  Kyk na Hom!

En dit is waar dat wat hier voor hulle oë gebeur, al te vol na slaapkamersake lyk.

“Simon,” sê Jesus, “Ek het iets om vir jou te sê.”

Spoeg dit uit, sê Simon, maar vreeslik beleefd en dalk nog sarkasties.  “Sê maar, . . . Meneer.”

Jesus begin vertel aan ʼn gelykenis.  As Jesus preek, vertel Hy stories.  En meestal gaan die stories oor doodgewone mense en die alledaagse lewe.  En dan sê Hy altyd dis hoe die koninkryk lyk.

Skyfie: ʼn Gelykenis oor geld.

Gestel daar’s twee ouens wat ʼn geldskieter geld skuld, die een twee keer soveel soos die ander, en soos dit altyd met skuld gaan, sukkel albei met die terugbetaling daarvan.  Die geldskieter skryf hulle albei se skuld af.  Nou, watter een van die twee dink jy, Simon, gaan die dankbaarste wees? Om presies te wees is wat daar staan: watter een van die twee gaan die meeste liefde betoon?

“Seker maar die een wat die meeste geskuld het?”

“Jy het reg geantwoord!” sê Jesus.

Nou lees Lukas soos ʼn draaiboek.  Jesus doen ʼn ding wat ʼn mens in flieks sien.  Hy draai weg van Simon af, na die vrou toe.  Maar Hy praat nie met die vrou nie.  Hy kyk net vir haar.  Hy bly praat met Simon.

Skyfie: Sien jy hierdie vrou?

“Simon, sien jy hierdie vrou?” vra Hy.

Nee, Simon sien haar nie regtig raak nie.  Hy kyk vir Jesus.  Hy klik sy tong en skud sy kop vir Jesus, die danige profeet wat die naam nie werd is nie.  Nee, die vrou maak net saak in soverre sy vir Jesus ontmasker as ʼn vals en grillerige vent.

“Sien jy hierdie vrou?” vra Jesus.  Regtig?

Kyk baie mooi.  Want jy mag jouself dalk ook in haar raaksien. Sy is jou spieël, Simon.

Dan vergelyk Jesus sy gawe gasheer, die Fariseër, met hierdie sondaar van ʼn vrou.  Daar is drie goed wat Jesus uitwys; aldrie het te doen met gasvryheid.

  • Simon het nie vir Jesus ʼn skottel water aangebied om voete mee te was voor Hy by die tafel kom aansit het nie. Moenie verkeerd verstaan nie: dis wel ʼn gebruik van die aartsvadertyd, maar nie nou, in Jesus se tyd, meer nie.  Dis nie asof Simon buitengewoon onbedagsaam was nie.
  • Simon het Jesus nie gesoen nie. ʼn Soengroet is gebruiklik, maar dis nie vereis as jy gaste verwelkom nie. Dis nie asof Simon met Jesus ongeskik was nie.
  • Simon het nie Jesus se kop met olie gesalf nie. Dis weer eens nie ʼn verpligting nie, maar dalk tog iets wat jy sou doen as jou gas vir jou belangrik genoeg was.

“Sien jy hierdie vrou?”

  • Sy het Jesus se voete nie met water nie, maar met haar eie trane gewas.
  • Sy het Jesus nie op sy gesig gesoen nie. Sy soen sy voete.  Sy soen sy voete sonder ophou.
  • Sy salf nie Jesus se kop met olyfolie nie. Sy salf sy voete met veel duurder reukolie.

Maak dit van die vrou ʼn beter mens as Simon die Fariseër?  Nee. En Jesus sê ook nie Simon het minder sonde as sy nie.

Dit sê maar net dat die koninkryk van God groter aftrek kry by mense wat weet hulle het meer genade nodig.  Mense met mag en stand raak net nie so gou oortuig dat hulle iets soos vergifnis nodig het nie, iets wat hulle nie self kan koop of regkry nie, iets waarvoor hulle iemand anders in die oë moet kyk, nie.

Simon glo nie hy is op enigiemand se genade aangewese nie.  Hy gril vir sulke genade.  Dis vir hom ʼn aanstoot.  Hy is van niks en niemand afhanklik nie.

Maar, sien jy hierdie vrou?  Sy het baie sonde, ons almal weet dit.  Sy is duidelik self ook diep bewus van haar skuld; sy weet sy is minder as niks.  Sy kan nie sonder vergifnis nie.  En kom jy agter hoe bly sy is, hoe dankbaar?  Sy is van dankbaarheid oorstelp dat sy vergewe is.  So lyk dankbaarheid, Simon.  So lyk ʼn mens se liefde as ons die dag op God se liefde reageer.

So maak mense na nagmaal. So maak mense wat kliek wat God se genade van hulle maak.

Die ironie is, Simon, ons het haar nou al ʼn slag verwyt oor haar sonde.  Ons almal weet maar alte goed wie sy is.  Moet ons haar nou ook uitlag en neus optrek oor haar dankbaarheid ook?  Sy kan maar net nie wen nie, nè?

Sy het dalk baie meer rede tot dankbaarheid.  Maar sien jy raak hoe hierdie vrou voor jou oë gesond word?

Het jy ʼn benul van wat vergifnis is, kan jy sien hoe werk vergifnis, Simon?  Kyk hierdie vrou.  Maak dat sy aan Jesus vat van Hóm wat Jesus ʼn slegte man?  Nee, Simon, met Jesus werk dit andersom: nie Hý word onrein nie, haar sonde steek Hóm nie aan nie.  Sý word réin.  Jesus se heiligheid vryf aan haar af. Haar sonde is weggevat.

Op ʼn dag het Jesus ook sy dissipels se voete gewas.  Toe hulle agterkom Hy kan sondes ook afwas, wou hulle hê Hy moet hulle hele lyf was.

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Jou sondes is vergewe

Jesus sien hierdie vrou raak.  Hy sê vir haar, hartverskeurend heerlik: “Jou sondes is vergewe.”

Sien hulle toe die vrou raak?  Nee.  Hulle begin weer met verontwaardiging onder mekaar kyf: “Wie is hierdie man dat Hy selfs sonde vergewe?”

Maar vir die vrou kom ʼn verbysterende seëngroet uit Jesus se mond:  “Jou geloof het jou gered.  Gaan in vrede.”

Simon kry sy stukkie teater, sy bietjie drama, sy gesogte vermaak. ʼn Spektakel, ʼn gelykenis en ʼn goeie skrobbering, en sit steeds met die vraag: wie is die man wat sondes vergewe? Sy ete is toe nie sonder ʼn storie nie. Maar niemand is so blind soos iemand wat nie wil sien nie. Simon sien geen begenadigde vrou nie.

En Simon voel vere dat God aan sy tafel kom sit het. Hy het nie genade nodig nie, baie dankie.

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk.

Maar ek wil voorstel dat jy fyn kyk.  Na hierdie vrou.  En na vroue. Na almal op wie jy neersien.  En na die gelykenis oor geld, of die gebrek daaraan: skuld.

Dalk is jy dan net soos ek verslae oor die volgende drie verse van Lukas.  Selfs ek wat dikwels veg vir vroue se plek in God se koninkryk.

Jesus preek orals die goeie nuus van God se nuwe wêreld, sy koninkryk.  Die twaalf dissipels is aan sy sy.

En saam met hulle, ʼn aantal vroue.  Almal van hulle vroue met ʼn verlede: of van siektes genees of van bose geeste gered.   Maria Magdalena byvoorbeeld:  “uit wie sewe bose geeste uitgegaan het.” En ene Johanna, die vrou van een van Herodes se hoë amptenare genaamd Gusa.  En ʼn Susanna, en nog baie ander.

Wat maak daai vroue daar?

Skyfie: Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die twaalf gesorg.

“Hierdie vroue het uit eie middele vir Jesus en die twaalf gesorg.” Hierdie siek en anders begeesterde vroue bekostig die kerk.  Uit eie middele. Vroue betaal in rand en sent vir die evangelie se eerste verkondiging, Jesus se onderhoud.

Ons in die kerk kyk mekaar nog soms soos iets wat die kat ingedra het.  Dis die hartseerste waarheid oor die kerk.  Ons het Simon se houding:

  • Ons dink nou nog daar’s mense wat vergifnis meer nodig het as ons. Dis maar ʼn mooi manier van te sê hulle is sondiger as ons. Hulle het vir Jesus nodiger as wat ons Hom het. Dis versuikerde veroordeling.
  • En dan, nes Hy hulle vergewe, vererg ons ons vir sy genade wat gans te vrygewig is en frons ons oor hulle oordadige reaksie.

Skyfie: Sien jy hierdie vrou? Die vreemde mense in God se koninkryk.

Smag na die deernis van Christus. Dis nie iets wat net ander mense nodig het en jy nie.

En onthou die dankbaarheid en die vreugde wat dit gee.  Want selfs na nagmaal is die kerk nie vol van die dankbaarheid of ʼn fontein van vreugde waarby sondaars kom drink nie.

Maar dis waar: Daar is wraggies vreemde mense in God se koninkryk.  Dat ek hier is, is al ʼn wonder.  Hier is ons, selfs vroue!

Sien jy haar, hierdie sondaar?  Ja, dis vir haar wat die koninkryk van God bedoel is.  En dis sy wat die koninkryk se rekeninge betaal.

Amen.

Sang (Staan):

Psalm 45 strofes 7,8,9 en 10

GEBEDE

Dankgebed (Mans staan)

Slotsang (Staan)

Gesang  470 strofes 1, 2

WEGSENDING

Seëngroet (Staan)

God stuur ons vandag hiervandaan weg met dieselfde woorde as aan daai vrou in Simon se huis.

Maar Jesus sê vir die vrou: “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.”

Lukas 7 vers 50

Amen.

Respons (Staan)

Gesang  309 strofes 1, 2 en 3

PREDIKANT

Afkondigings

DIAKENS

Dankoffers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.