Onderonsie met die duiwel

Soos wat Lukas Jesus aan ons voorstel, is Hy die een oomblik egte mens, die volgende oomblik werklik God.  Jesus laat Johannes Hom doop, nes al die ander mense wat na die Doper toe stroom, dan verskyn God, sê Jesus is sy Seun en stort sy Gees op Hom uit.  Dan vertel Lukas weer hoe ver Jesus se stamboom teruggaan in ons menslike geslagte, en net daarna sê Jesus die bose die stryd aan en sit die duiwel op sy plek.    Dan God, dan mens.  God en mens. Vandag leer ons meer van Jesus se band met sy Vader, en sy onderonsie met die duiwel.

Lukas 4 verse 1 tot 14

22 Januarie 2017, NHKA Kampersrus

Epifanie

Skyfies Advertensies

Skyfie Onderonsie met die duiwel

Predikant

Soos wat Lukas Jesus aan ons voorstel, is Hy die een oomblik egte mens, die volgende oomblik werklik God.  Jesus laat Johannes Hom doop, nes al die ander mense wat na die Doper toe stroom, dan verskyn God, sê Jesus is sy Seun en stort sy Gees op Hom uit.  Dan vertel Lukas weer hoe ver Jesus se stamboom teruggaan in ons menslike geslagte, en net daarna sê Jesus die bose die stryd aan en sit die duiwel op sy plek.    Vandag leer ons meer van Jesus se band met sy Vader, en sy onderonsie met die duiwel.

Skyfie Epifanie

Dis dus nog steeds Epifanie, die tyd van die jaar waarin ons Jesus leer ken, saam met die mense van die Nuwe Testament.  Vandag kry die duiwel met Jesus te doen.

Liedere

Maar kom ons begin eers die dag met ʼn gebed.  Dis ʼn lied wat ons nie ken nie.  Gesang 555 sê ons kniel en soek God se aangesig.  Ons bid dat God ons met ons dagtaak help en ons in versoeking sal help staande bly.  Kom ons wy aan God die nuwe dag.

Sang (Sit)

Gesang 555 strofes 1,2 en 3.

 

Dis in die woestyn dat die duiwel vir Jesus kom versoek het.  Met ons kry die duiwel dit sommer in die paradys al reg.  Kom ons sing dat die skepping God s’n is, en vra die Here om ons te help om Satan se mag orals te weerstaan sodat die duiwel se lis ons nie bekoor nie.

Sang (Sit)

Gesang 192 strofes 1 en 3.

Skyfie Toetrede

Ouderling

Toetrede:

Toetredelied (Staan)

Kom ons nader God in die erediens met

Gesang 266, Ons Vader wat woon in die hemel, laat kom ons nie in die versoeking nie.

Skyfie Onderonsie met die duiwel

Predikant

Toetrede

Votum (Staan)

15      

Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.

Hebreërs 4

Seëngroet (Staan)

16      

Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.

Hebreërs 4

Skyfie Aanbidding en lof. God sal die vyand vertrap

Ouderling

Aanbidding en lof

Kom ons maak die rooidag wakker met ʼn lied tot God se eer, want Hy laat ons weer veilig voel. Hy staan by ons in elke stryd, ook teen die sonde, en Hy sal die vyand vertrap.

Sang (Staan)

Psalm 108 strofes 1,2 en 8

Skyfie Die wil van God

Die wil van God (Sit)

Hoor die wil van God vir ons lewes uit Jakobus 1.  Daar staan:

12      

Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan dié wat Hom liefhet.

13      

Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie.

14      

Maar ‘n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.

15      

Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.

16      

Moenie julleself mislei nie, my liewe broers.

Jakobus sê dis ons eie begeertes wat ons na die sonde toe aangelok en saamgesleep het.  Ons sonde is ryp, die dood ons voorland.  Kom ons bly sit en bid dat die Here ons help.  Bid dat God sal keer dat valse vriendskapspraatjies ons verlei.

Sang (Sit)

Psalm 28 strofe 1,2,3 en 4.

Skyfie Genade. . .

Genadeverkondiging (Sit)

Die Here hoor ons smeek.  Noudat ons weet daar is vir ons genade, hoor wat sê 1 Korintiërs 10:

9        

Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle Hom uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom.

10      

En moenie teen God in verset kom nie, soos sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom.

11      

Hierdie dinge het oor hulle gekom as ‘n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as ‘n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef.

12      

Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.

13      

Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.

Op grond van 1 Korintiërs 10, is ons nie meer ontsteld en ons kwel ons ook nie meer oor wat oneerlike mense doen nie.  Ons woon en werk rustig voort.  En ons skrik ook nie meer vir booswigte nie, want God help ons van hulle wegkom.  So sê

Sang (Staan)

Psalm 37 strofe 1,2,3 en 16.

Skyfie Bely geloof. . .

Geloofsbelydenis (Bly staan)

Kom ons bely ons geloof in die Een en Enigste God.

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;

God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

deur wie alle dinge ontstaan het;

wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;

en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;

wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;

wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het; wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.

Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;

ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu.

Amen.

Kom ons buig voor God ons koning.  Kom ons sing

Sang (Staan)

Gesang 201 strofes 1 en 3.

Skyfie Aanbid God.

Predikant

Gebed (Mans staan)

 

Ons krag om versoeking te weerstaan, kom van God af.  Maar ons weet almal dit bly ʼn worsteling.  Kom ons sing ʼn lied wat erken dis moeilik, maar wat ook sê ons kan op God en sy woord reken. Kom ons sing

Sang (Staan)

Gesang 513 strofes 1 en 2. (Die melodie is die bekende Engelse gesang “Onward Christian soldiers”)

Predikant

Verkondiging

Skriflesing (Sit)

Lukas 4 verse 1 tot 14 (Bladsy 85 van die Nuwe Testament 1983-vertaling)

1        

Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is Hy na die woestyn toe gelei,

2        

waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het Hy niks geëet nie, sodat Hy aan die einde daarvan honger was.

3        

Die duiwel sê toe vir Hom: “As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word.”

4        

Maar Jesus antwoord hom: “Daar is geskrywe: ‘n Mens leef nie net van brood nie. ” (Deut. 8:3)

5        

Daarna bring die duiwel Hom op ‘n hoogte en wys Hom in ‘n oogwink al die koninkryke van die wêreld.

6        

Toe sê die duiwel vir Hom: “Aan U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

7        

Dit sal alles aan U behoort as U maar net voor my buig en my aanbid.”

8        

Daarop antwoord Jesus: “Daar staan geskrywe: “Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien. ” (Deut. 6:14)

9        

Hierna neem die duiwel Hom na Jerusalem toe en laat Hom op die hoogste punt van die tempel staan, en sê:

10      

“As U die Seun van God is, spring hier af! Daar staan mos geskrywe: “Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, (Vgl. Ps. 91:11)

11      

“en ook: “Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie. ” (Ps. 91:12)

12      

Maar Jesus antwoord hom: “Daar is gesê: Jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. ” (Deut. 6:16)

13      

Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus ‘n tyd lank met rus gelaat.

14      

Jesus het na Galilea toe teruggegaan vol van die krag van die Gees, en berigte oor Hom het deur die hele omgewing versprei.

Skyfie: Verkondiging. Julle moet doen wat die woord sê…

Jakobus 1

22      

Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself.

23      

Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in ‘n spieël kyk:

24      

hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.

25      

Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.

Gelukkig is die kerk waar God se Gees heers soos in Christus.  Want ons hoef nie bang te wees dat ons op verlei sal word om op ʼn dwaalspoor te gaan nie.  Kom ons sing dit uit

Sang (Staan)

Gesang 494 strofe 3

Skyfie Onderonsie met die duiwel

Preek (Sit)

Ek vermoed ons verstaan versoeking nie.  Want ons verset ons nie meer daarteen nie.

Ons wêreld is ten gunste van onmiddellike bevrediging.  En ons is gemakliker met sonde as wat ons ouers was, en veel vriendeliker met onsself.  Dié dat as ons op die ingewing van die oomblik verkeerd sou besluit en in sonde val, ons sommer gou-gou weer afgestof en goedgepraat aangaan.  Mense bewonder so ʼn bietjie boosheid, ʼn rapsie gevaar.  Nee, ons mors lankal nie meer tyd met wroeging en worsteling nie. Ons weier om vas te haak, ons dóén nou, dink en betaal later.  Ons doen wat ons hand vind om te doen, en hanteer die gevolge as onafwendbaar.  Of ons hanteer dit nie.  Dis tog nie so erg nie, nè?  So spring ons versoeking vry.

Maar vandag gaan dit nie om ons versoeking nie.  Wel, nie in die eerste plek oor hoe óns versoek word nie, hoewel ons hieruit baie sedelessies sou kon leer.   Maar ons laat dit nou eers vir ʼn ander dag. Net dalk dit: dis óns wat vir God versoek, nes ons mekaar ook versoek, nie andersom nie.

Ons staan aan die begin van Jesus se bediening, en elke nuwe storie oor Hom, openbaar iets nuuts van Hom.  Ons leer Hom nog ken. Wie en wat Hy is, wat Hy gaan doen, waarom Hy hier is, en waar Hy vandaankom. En hier, hoor ons, ontmoet Jesus en die duiwel mekaar.  Vir die duiwel is dit nie ʼn gawe gegroetery nie:  hy kry op sy herrie.  Oor Jesus leer ons wat dit beteken om tegelyk God en mens te wees.

Pas gedoop, die hemele oop en God wat sê hierdie man is sy geliefde Seun, is Jesus vol van die Heilige Gees.  Die eerste ding wat die Heilige Gees Jesus laat doen na Hy sigbaar op Jesus neergedaal het, is om Hom ʼn stil plek te laat opsoek.  ʼn Mens kom God op baie plekke teë, trouens, God is orals, maar stilte is n gunsteling plek.  Jesus vaar die wildernis in; of “woestyn”, werk ewe goed.  Iewers onherbergsaam, waar jy nie sommer mense sien nie.  Waar mense beslis nie 40 dae gaan deurbring sonder rantsoene nie. ʼn Plek soos die woestyn waar Israel vir 40 jaar lank moes ronddwaal voor hulle Kanaän kon in, en God hulle met manna en kwartels aan die lewe moes hou.  n Woes en leë plek soos voor die skepping toe alles nog woes en leeg was en net die Gees van God daar kon bestaan.  ʼn Plek waar mense van God afhanklik voel.  Enige plek waar ons weet ons nie alleen gaan oorleef nie, en hier is niemand anders behalwe God nie.

Skyfie: Verkondiging. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê…

Om wat daar te gaan maak?  Wel, die Gees vat Hom soontoe. En as ons  Jakobus 1 ernstig opvat, en ek dink ons moet, dat “iemand wat in versoeking kom, nooit moet sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie,” het die Heilige Gees beslis nie bedoel om Jesus in versoeking te lei nie.  Die Heilige Gees sonder vir Jesus af sodat Hy en God kan praat.  Hulle het baie vir mekaar te sê, hulle Drie. Jesus het baie om te leer.

Die duiwel (met ʼn kleinletter “d”) daag dadelik op.  Is die duiwel ʼn soort Raka, ʼn ondier wat bokspore trap?  Of ʼn rooi gedrog met horings, ʼn vurk en ʼn sekelstert?  Die Bybel stel nie so baie in die duiwel belang dat ons aan hom voorgestel word nie.  Wat ons wel weet, is dat die duiwel Jesus vir die volle veertig dae sou versoek, nie net hierdie drie keer nie.

Hoe?  Jesus is broos. Jesus is blootgestel, aan die elemente uitgelewer in ʼn onherbergsame wildernis waar mense swaarkry net om aan die lewe te bly. Byna soos ons wêreld.

Jesus is mens, en mense moet eet.   Hy word rasend honger. En honger kan met mens parte speel, eers kopseer, dan koorsdrome.

A, maar Jesus is ook God.  Almagtig en soewerein. Hy kan doen net wat Hy wil.  Hy kan aan honger doen wat ons nie kan nie.  Hy het die opsie om Homself te help.  Vir God is die woestyn ʼn Spar, ʼn selfdien supermark.  Klippe kan brode word.  En of daar nou ʼn slinkse mannetjie wat erg ruik na swael voor Hom kom staan of nie, die punt is die gedagte kom by Jesus op: Ek kan my honger stil.

  • Ek kan ophou mens wees, en my goddelike kragte inspan om vir my maag te sorg.
  • Of Ek kan ophou God wees, en nes alle mense my wy aan my volgende bord kos.

Altwee werk.  Dis tog nie onbillik nie, veral nie as jy, God of mens, oor al die mag in die wêreld beskik nie.

Jesus is in die woestyn om sy Vader beter te leer ken.  Hoe doen Hy dit?  Hoe raadpleeg Hy God? Hoe praat God met Hom?  Net soos wat God met ons almal praat, vermoed ek.  Met die Bybel.  Of die Ou Testament, in Jesus se tyd, die Wet en Profete soos Jesus dit sou geken het.

Skyfie: Verkondiging. Hy het dit gedoen om jou te leer…

Daar staan dit, in Deuteronomium 8 vers 3, wat vertel van toe Israel in die woestyn was en honger geword het:

2       

“Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel sodat Hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie.

3        

Hy het jou laat swaarkry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nóg jy nóg jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer dat ‘n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom.

Dis die stuk Bybel wat Jesus deur daai eerste versoeking haal.  Hy luister of Hy vir God hoor.  Hy hoor Hom.  God praat met Hom uit die Bybel.  Hy steur Hom aan God.  Hy luister na sy Vader.  Hy vind nie net antwoorde, oplossings en instruksies in die Bybel nie, Jesus vind sy Vader in God se Woord.  Dis God se Woord wat aan Hom verduidelik wie Hy is, waar Hy vandaankom, waar Hy nou is en wat Hy hier maak. Hy is sy Vader se Seun.

Dat Jesus brood kan maak en Homself kan voer, is waar.  Hy weet dit ook.  Hy doen dit nie, want sy mag is nie vir sy maag bedoel nie.  Al wil mens ook hoe graag jou grommende maag stilmaak, jy sou nóg veel eerder van ʼn kruis wou afklim.

Om na jouself om te sien, is mos ons mense se doodgewoon.  Maar soms, as jy Jesus is, is om na jouself om te sien, ook om op te hou om God te dien.

Maar God moet hier eerste kom, besluit Jesus, op grond van wat Hy in Deuteronomium lees.  Die beker, as dit dan nie by Hom verbygaan nie, sal Hy drink.  God se wil sal geskied.   Dis waar Hy anders is as ons.

Daar’s nog twee versoekings in die storie.  Maar die beginsel is dieselfde.  En ons leer: eintlik maak die versoeking self nie saak nie.  Ons dink aan versoeking as iets wat ons uitgelok word om te gaan doen.  Iets lekkers.

Hier leer ons van versoeking iets heeltemal anders.  Jesus se versoekings is telkens daarop gemik om Hom te laat ophou doen wat Hy doen, en om iemand anders te word as wie Hy is.  Hy word versoek om sy band met die Vader en die Gees op te sê, om op te hou God wees, om te stop met wat God gedoen wil hê.

Jesus word versoek om net ʼn bietjie asem te skep, net vir rukkie mens te wees. Die duiwel wil hê dat Hy net vir ʼn slag aan Homself moet dink, net ʼn keer Homself eerste moet stel.  Hy is dan mens.  Wees een!  Wees wat jy is sonder skuld of verwyt.  Wees net mens, Jesus.

Dis wat versoeking is.

En dis moeilik om dit nie te wil doen nie.  Dis hoe jy in hierdie woestyn oorleef.  Die wêreld is ʼn wrede wildernis waar mens maar vir jouself op die uitkyk moet wees, moet skep as dit pap reën, en moet inklim as jy mag kan inpalm en jou lewe kan reël soos dit vir jou werk.  Dis die tweede ding waarmee die duiwel Hom uitlok:  vat beheer oor jou eie lot, Jesus!  As jy dit aan God oorlaat, gaan dit jou nog suur bekom.  Pas jouself op, man.

Deuteronomium 6 help Jesus hierdeur:

Skyfie: Verkondiging. Jy mag nie ander gode aanhang nie…

14      

“Jy mag nie ander gode aanhang nie, ook nie gode van die volke in jou omgewing nie,

15      

want die Here jou God eis onverdeelde trou aan Hom. Hy is by jou, en as jy ander gode aanhang, sal sy toorn teen jou ontvlam en sal Hy jou van die aarde af wegvee.      

Elke keer as die versoeking by Hom opkom, hanteer Hy dit presies nes die eerste keer:  Hy luister na die Vader, wat beteken Hy lees die Bybel.

Nou kyk, dit moet ons darem ook van versoeking besef en van die duiwel weet:  die gedierte mag dalk vreemd lyk en ruik, maar hy maak sin.  Hierdie goed waarmee die duiwel vorendag kom, is goeie praktyk.  Eet, kry beheer oor jou lewe. . .  dis die goed wat my pa en ma my geleer het.  Die duiwel en sy raad is, nes hulle, redelik, selfs op die oog af baie goedbedoeld, nie net onskadelik nie, maar tot my voordeel.  En in die res van Lukas is dit ook mense nes ons wat Jesus versoek.  Versoeking is nie net die duiwel se departement nie.  Ons is mekaar se versoekers.  En ons is baie goed daarmee.

Trouens die duiwel klink soms selfs nes God.  Bo-op die tempeldak sê hy vir Jesus: Jy kan maar hier afspring, Jesus.  Jy ken mos jou Bybel.  Psalm 91:

Skyfie: Verkondiging. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm…

9        

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer,

10      

sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

11      

Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

12      

Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.

Vat God op sy woord.  Gee sy engele bietjie werk. Jy sal sien, jy sal niks oorkom nie.  Jy is gans te belangrik! (Wag ʼn bietjie, netnou het die duiwel geïmpliseer dat as ek nie self beheer hou oor my eie lewe nie, gaan ek spyt wees.  Nou moet ek weer my lewe aan God toevertrou want Hy bedoel dit met my goed? En ek moet die dood uittart vir die bewys daarvan?  Ai, hoe wens ek nie vir tekens en wonders nie. Maar jy’t dit mooi gesnap, die duiwel is nie konsekwent nie.)

Maar Jesus redeneer anders as ons.  Hy ignoreer die teenstrydigheid.  Want Hy weet die duiwel nooi Hom nie regtig uit om te sondig nie.  Dit doen al wat ʼn mens is, alreeds met Hom.  Dis niks nuuts nie.  Vir sonde het mense nie aansporing nodig nie, dit kom sommer vanself.    Maar Jesus gaan nie daarvoor swig nie. Wat jy van My wil hê, duiweltjie, is dat Ek God los.   Dat Ek moet ophou God wees.

Skyfie: Verkondiging. Julle mag nie die geduld…

16      

“Julle mag nie die geduld van die Here julle God op die proef stel soos julle by Massa gedoen het nie.”

Die duiwel kom sy moses teë.  Hy is stert tussen die bene vort. Tot later.

Maar let op wat die duiwel se agenda was.

  • Die duiwel wou Jesus laat twyfel in sy eie identiteit. Twee keer begin hy ʼn versoeking met: “As U die Seun van God is. . .” Dink ʼn bietjie, Jesus, wie is jy?  Die Seun van God?  Regtig? Jesus moes self dink: is Ek?  Kan Ek hierdie goed doen? Jy kan!  Wel, doen dit dan, man!
  • Die duiwel wou Jesus se identiteit steel. Hy wou ʼn wig indryf tussen Jesus en God, vir Jesus oortuig dat God dit nie met Hom goed bedoel nie, altans nie so goed soos wat Hy wat Jesus is, vir Homself sou kon sorg nie. Die duiwel wou Jesus laat tweemaal dink oor wat God in die Bybel sê.  Is dit in My belang?  Hy wou Jesus sy godheid laat opsê, en sy mensheid voorop stel.  Jy kan self heers, Jesus!  Swaai die septer, dra die kroon!

Die duiwel wou Jesus sover kry om dié moontlikhede van ʼn eie koers te oorweeg.  En daarin het die duiwel geslaag.  Jesus het.  Jesus het dit oorweeg.  Hy is versoek.

Maar Jesus het dit nie gedoen nie.  En net die Bybel en die Heilige Gees gee daai dag die deurslag.

Omdat Hy die duiwel fnuik, en op God se wil met Hom besluit, weet ons nou wie Hy is: Jesus bly God én mens, God se Seun, ons Here.

Nou weet die duiwel ook wie Jesus is.  En hy weet ook: sý dae is getel.

En Jesus?  Hy is vol van die krag van die Heilige Gees terug Galilea toe.  Berigte oor Hom het deur die hele omgewing versprei.  Hy het mense in sinagoges geleer, en almal het met lof van Hom gepraat.

Ons ook.

God die Seun is by ons.  Die vraag is dalk:  is óns nog by God?

Amen.

Dankgebed, Voorbedes (Staan)

Wegsending:

Slotsang (Staan)

Gesang 476 strofes 2 en 3

Skyfie Onderonsie met die duiwel

Seën (Staan)

Lukas 10

18      

Toe sê [Jesus] vir hulle: “Ek het die Satan soos ‘n weerligstraal uit die hemel sien val.

19      

Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen.

20      

En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is.”

Amen.

Respons (Staan)

Gesang 519 strofe 1 en 4

Insameling van die dankoffers/orrelspel

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.