God is nog hier

En, Here, laat my lewe van u goedheid getuig wanneer ek sterf.  Ek vermoed julle is nou hier omdat Ernst se lewe julle hierheen dring.  Sy lewe getuig vandag van God se goedheid.  Nou is hy weg soos n enkele wagbeurt in die nag. Maar God is nog hier.  Vir ewig is God hier.  En God is ook daar waar Ernst is.  Want God is ewig. En die Here wil julle vandag met sy goedheid kom troos. Mag julle sy liefde voel.

Skriflesing

2 Januarie 2017, NHKA Kampersrus

Begrafnis, Troosdiens: Ernst Tönsing

TOETREDE

Predikant

Stil gebed en voorspel

Groet en woord aan aanwesiges

Ons neem vandag gelowig afskeid van Ernst Wilhelm Tönsing, gebore 17 Julie 1946, en gesterf op 26 Desember 2016.  Sy heengaan is n swaar verlies vir almal van ons, en in besonder vir Carol en die kinders, Ernst en Helga en hulle kinders, en vir Henriette en Lize.  Ons gebede gaan na julle almal uit.  Ons bid dat julle van die Here troos sal kry.  Ons gemeente sê ook vandag aan die Here dankie dat Ernst die Here hier by ons as ouderling gedien het.

Afskeidswoorde van familie bedankings

Ernst en Helga.

Huldeblyk

n Fotoversameling ter viering van Ernst se lewe.

Toetredelied (Staan op)

Ernst se geliefdes het liedere wat vir Ernst spesiaal was, vir vandag se troosdiens gekies.  Ons toetredelied is daarom Ernst se geliefkoosde Kerslied.

Gesang 353 strofes 2 en 3

Votum (Bly staan)

Openbaring 1

8        

“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Openbaring 22

13      

Ek is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde.

Seëngroet (Bly staan)

Matteus 25

34

Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, . . .

Lofsang (Bly staan)

As ons God nou in ʼn lied loof, is dit nie omdat ons ons smart wil wegpraat nie.  Ons loof Hom juis omdat dit Hy is op wie ons nou kan reken vir troos.

Gesang 464 strofes 1 en 3

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing

Ons lees uit Psalm 90.

1        

‘n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons ‘n toevlug van geslag tot geslag.

2        

Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God!

3        

U laat die mens sterwe: U sê net: “Word weer stof!”

4        

Duisend jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag.

5        

U maak ‘n einde aan ‘n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word:

6        

in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog.

7        

Ons vergaan onder u toorn, ons gaan te gronde onder u gramskap.

8        

U sien ons oortredinge raak, U bring die sondes wat ons wou wegsteek, aan die lig.

9        

Onder u toorn vlieg ons dae en skiet ons jare verby soos ‘n gedagte.

10      

Ons lewe maar sewentig jaar, of, as ons baie sterk is, tagtig, en dié is vol swaarkry en leed. Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.

11      

Wie ken die krag van u toorn beter as u dienaars? Wie ken u gramskap beter?

12      

Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.

13      

Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons.

14      

Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed, dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.

15      

Soveel dae as dié waarin U ons verdruk het, soveel jare as dié waarin ons gely het, gee ons soveel jare van blydskap.

16      

Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders.

17      

Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe: hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand.

Efesiers 5 verse 6 tot 20

Hierdie Skriflesing is op spesiale versoek van die familie.  Vir hulle sê dit hoe Ernst geleef het. En dis hoe hy sy kinders geleer het hulle lewe ook moet lyk.

1        

Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.

2        

“Eer jou vader en jou moeder” is ‘n baie belangrike gebod. En daar is nog ‘n belofte by:

3        

“sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”

4        

En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.

5        

Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde, en doen dit met eerbied en ontsag maar terselfdertyd met ‘n opregte hart, asof dit vir Christus is.

6        

Moenie net werk om deur julle eienaars raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie; werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen.

7        

Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie.

8        

Julle weet tog dat die Here elkeen sal beloon as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is of vry.

9        

En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en Hy trek niemand voor nie.

10      

Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag.

11      

Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

12      

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

13      

Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan.

14      

Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas,

15      

en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete.

16      

Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose kan afweer.

17      

Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God.

18      

Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

19      

Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.

20      

Ter wille van hierdie evangelie is ek ‘n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is.

In Job se ontsteltenis oor hoe sleg dit met hom gaan, sê hy in hoofstuk 6 dat al

9        

mag God dit goeddink om my te vernietig, om my lewe met sy hand af te kap!

10      

Dan sou ek nog dié troos hê, die vreugde in die pyn wat Hy my nie gespaar het nie: dat ek die woorde van die Heilige nie geminag het nie.  

Dis hoe ons ook vandag moet dink oor die woorde van God.  Moet dit nie ligtelik opneem nie.  Laat dit jou troos.             

Preek

img-20161230-wa0048-copy-smallDie eerste ding wat my met die dood tref, is my nietigheid.  Ons almal se kortstondigheid.  Die verganklikheid van alles.  Nou weer, met Ernst se skielike  heengaan.

God leef vir ewig.  Ons nie.

So begin hierdie gebed van Moses ook. Hy verstaan ons.

Maar as Moses beplan om ons te troos, verwys hy ons na God toe.  Kyk jy om jou na die skepping, na die goed wat vir jou lyk of dit maar nog altyd daar was en ook altyd daar sal wees, sê Moses, goed soos Mariepskop en die Klein Drakensberg, dan kan jy maar weet: selfs hulle is nog nie so lank daar as wat God al leef nie.  God het húlle geskep. God het hulle uitgedink en hulle toe gemaak.

Vergelyk jy jouself met dié groot goed van God se skepping, is jy darem baie klein en onbenullig.  Vir God behoort dit dus baie maklik te wees om vir ʼn mens te sê: “Word weer stof!” en dit gebeur. Of jy nou hier is of nie, aan die res van die skepping verander dit bitter min.  Die Bybel sê nog net een enkele mens het ná daaraan gekom, maar kon nie eenduisend jaar haal nie. Maar vir God is ʼn duisend jaar nie eers so lank soos wat net een wagbeurt in die nag al vir ons voel nie.  En ʼn wagbeurt is maar ʼn paar, so drie of vier, uur.

Vir God is dit niks.

Vir God is ʼn mens soos niks.

Met net ʼn woord maak God aan ʼn mens se lewe ʼn einde sonder om tweemaal te dink.  Vir God is ʼn mens soos gras, of begrafnisblomme, vir ons is. Jy sny dit in die oggend af en dis nog vars en groen.  Teen die aand is dit verlep en verdroog.   Vir die gras wat nou-nou nog gelewe het, is dit seker erg. Maar in hierdie hele skepping is ʼn hele grasperk se gras nog nie ʼn druppel in die emmer nie.  Gesien in die lig van die skepping, is die mens se lewe skaars ʼn gedagte.

Gemeet aan die skepping, is ʼn mens niks.

Om die waarheid te sê, om te dink jy is niks nie, is om van jouself nog heeltemal te veel te dink.  Want gras is gras: Onbenullig en nikswerd soos dit is, gras is nou nog gras nes dit by die skepping was. Die skepping is nou nog die skepping, soos die dag toe God dit gemaak het.

Ons is nie. As ons mense destyds tog nog iets was, dalk selfs heelwat meer werd was as net gras en grond, ons is dit nou nie meer nie.   Ons is nie meer die mense waarvan God gedroom het nie. Ons is nie net niks nie, ons is minder as niks. Ons voel ons vergaan hier, ons gaan letterlik ten gronde.  Ons is begrawe onder die sonde.

Moses sê ons vergaan met goeie rede: Ons vergaan onder die toorn van God.  Dit gebeur met ons oor ons sonde. Aan die begin van die skepping al het God met ons ooreengekom hoe die lewe hier sou werk.  Vir die hele res van die skepping was daardie een keer se ooreenkom genoeg om tot nou toe nog daarmee vol te hou.  Net vir ons mense was dit nie. As dit voel of ons so maklik doodgaan dat dit lyk of ons afskryfbaar is, is dit oor ons sonde, en oor die woede van God oor hierdie sonde waarmee sy hele skepping beduiwel is.

Ons is nie net niks nie.  Oor ons sonde is ons minder as niks.

En vir sonde is daar nie raad nie.  Dis terminaal: dit maak dood. Niks wat ek en jy doen, gaan vir God keer nie. Probeer jy jou sonde wegsteek, sê Moses, God gaan dit kry, en Hy hang dit aan die grootklok.

En so vlieg ons dae en skiet ons jare verby. . .  ʼn Skrale sewentig van hulle, en, as jy baie sterk is, miskien tagtig.  En van daai handjievol jare kan jy maar weet: elkeen van hulle is vol swaarkry en leed soos jy teen die sonde en hulle gevolge moet stry.  Naderhand voel dit vir jou jy kan beswaarlik deur net daai sewentig kom, wat nog tagtig, en die hemele behoed ons as ons moet leef tot ʼn duisend, vir net nog meer van dieselfde marteling.

Dan voel die dood soos ʼn uitkoms, en die net sewentig jaar eintlik ʼn genade, nè?

Snaaksste van alles is dat hulle wat die beste weet, is die ouens wat dit die ergste van almal voel.  Dis ons, ons wat die Here nog met daai sowat sewentig jaar  wil dien. Ons weet dat God aan sonde ʼn einde maak, en oor sonde so diep gesetel sit in almal van ons, maak Hy noodgedwonge ook ʼn einde aan die een wat die sonde gedoen het.  Niemand weet dit beter as mense wat die Here dien nie.

Dit is, sê God, die rede vir die dood.  Die Bybel is daar vol van.

Maar daar is ook iets anders wat ons, die ouens wat die Here dien, weet.

Moses skryf Psalm 90.  “Moses, die man van God”, so staan dit bo-aan.  Hierdie nikswerd, minder-as-gras-mens, Moses, is “die man van God.” Klein wat hy is, God weet van hom.   Om die waarheid te sê, God ken Moses nogal goed.  Baie goed.  God ken Moses se naam. Die Here sê Moses is syne. Op ʼn ander plek staan daar Moses en God kon met mekaar kuier soos vriende. En Moses is die Here se dienaar.  Nie sommer net enige dienaar nie, maar dié dienaar aan wie God sy Tien Gebooie gee, daai lys van die tien sondes wat God met sy eie vinger op klip ingegrif het.  Moses is die man aan wie God sy wil toevertrou,  die een wat die Gebooie aan God se volk moes gaan aflewer dat hulle kon leer hoe om voor God te leef.  Dié dat Moses so alte goed geweet het hoe haat God sonde.  Moses weet ook hy kan sy eie sonde nie wegsteek nie, en ook nie vir God wegkruip soos Adam en Eva probeer maak het nie.

Maar wat Moses ook uit hierdie vriendskap van God geleer het, is dat Moses weet hy is in God se oë nie net ʼn mier of ʼn vlooi wat ons sommer onder die  duim sal vergruis nie.  Wat hy van hierdie God agtergekom het, is dat hierdie Here dink hy wat Moses is, is belangrik.  Hy, Moses, minder as gras, is ook die man van God.  Dis hoe God oor Moses voel.  Trouens, toe Moses die dag dood is, het God persoonlik vir Moses gaan begrawe, en niemand weet waar nie.

Kyk nou net watter moed gee dit Moses terwyl hy nog lewe.  Hy glo God is nie net altyd kwaad nie.  Moses glo, God help.  God ontferm Hom oor ons.  God het ons lief, en God maak ons bly.  Moses bid:

Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom?

Ontferm U tog oor ons.

Skenk ons elke dag u liefde in oorvloed,

dat ons ons lewe lank mag juig en bly wees.

Hierdie God wat oor sonde kan kwaad word, is ook ʼn God wat sondaars help uit die verknorsing van hulle sonde. Hy ontferm Hom. Hy kry jammer.  Hy kom help. Help Hy die dag vir jou, leer jy eerstehands hoe lief Hy het. Gee Hy jou sy liefde, kry jy dit in oorvloed, en elke dag word ʼn dag om bly te wees.

Die lewe is nie meer ʼn marteling nie.  Nie eers die dag as die smart jou oorval en jy diep in rou is nie, soos ons vandag, nie.  Selfs en veral dan voel jy sy liefde, en dis rede genoeg vir ʼn tikkie blydskap te midde van jou hartseer.

Moses vra: Here, hierdie paar dae in u ewigheid wat ons het om saam met U te lewe, dis u kans om vir ons te kom wys hoe groot is U, en hoe verstommend is wat U alles doen.

“Laat u werk vir ons duidelik word,

En u grootheid vir ons kinders.”

Moses sê al is ons eie lewe hoe kort, ons gaan in hierdie lewe nog kan agterkom wie God is. En hoe God is.  En veral dat God mense liefhet.  Redeloos liefhet.  Vir ewig liefhet.  Hy gaan ons nie oor ons sonde aan die pen laat ry nie. Die Here gaan ons sy goedheid laat belewe, en daarvoor is hierdie kort lewe van ons, tog lank genoeg.  Ons sal lewe totdat ons die liefde van God eerstehands belewe het.  Ons sal oorgenoeg rede hê om bly te wees ons leef.

En as jy nou terugdink aan Ernst se sewentig jaar, is dit wat jy gaan sien.  Natuurlik was daar swaar tye en oorgenoeg moeilikheid. Maar sy sewentig jaar was genoeg vir Ernst om te weet God is goed.

Dit klink na mooi sentiment.  Sit ons nou hier en treur, voel sulke mooi woorde ietwat ydel en ver van ons werklikheid af, nè?  Moses weet dit ook. “Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom?,” wil hy van God weet. Want ons kry vandag swaar hier. En ons kan nie help om te wil voel: Here, hierdie lewe was nog nie lank genoeg nie. Nie Ernst s’n nie, en ons s’n ook nie.

Die Psalm het vir ons wat seerhet oor hoe gou die lewe om is, twee antwoorde.

God se lewe is nie kort nie.  God leef vir ewig. Daarom, sou jy daai ewigheid wat God leef wou opdeel in wagbeurte en nagte, of in dae en geslagte, of in  sewentig, tagtig, of duisende jare, sal elke een van hulle, elke sekonde tot barstens toe vol wees van God en sy goedheid.  Op elke oomblik dat jy leef, leef God saam jou. Al is jou lewe hoe kort, en in ʼn oogwink om, daar is nie ʼn moment wat jy leef, of dood is, waarin jy nie met God te doen kry nie. Selfs as jy van jou swaarkry wil beswyk en opgee om vir God uit te kyk, wil Hy jou sy goedheid laat belewe.

Dis die een antwoord wat hierdie Psalm gee:  jou lewe is nooit te kort om God se goedheid vir jou agter te kom nie.

Dan bid die Psalm ʼn tweede ding:

Here, leer ons ons dae so benut dat ons wysheid bekom.

Dus: help my hierdie stukkie tyd gebruik om U te sien.  En dankie dat ons alreeds met U te doen het.

Dan bid Moses:

Hou die werk van ons hande in stand. . .

Ek dink dis ʼn manier om te sê:  Here, laat die mense wat my liefgehad het terwyl ek, sondaar wat ek is, hier gelewe het, goeie dinge van my oorhou.  Laat die goeie wat ek doen, voortleef in die verlange en die gemis wat mense oor my doodgaan voel.

En, Here, laat my lewe van u goedheid getuig wanneer ek sterf.

Ek vermoed julle is nou hier omdat Ernst se lewe julle hierheen dring.  Sy lewe getuig vandag van God se goedheid.  Daarom is ons hier in die kerk.  Julle onthou Ernst se goedheid, maar herken in hom ook die goedheid van God.  Julle mis vandag vir Ernst, julle mis hom, verlang na hom en treur oor hom, want sy lewe het julle hom laat liefkry.  Nou is hy weg soos n enkele wagbeurt in die nag.

Maar God is nog hier.  Vir ewig is God hier.  En God is ook daar waar Ernst is.  Want God is ewig. En die Here wil julle vandag met sy goedheid kom troos. Mag julle sy liefde voel.

Amen.

Preeklied

Gesang 516 

Gebed

Wegsending

Slotsang

Gesang 602 strofes 1, 2, 3 en 4

Seën

Ontvang die seën van die Here uit Psalm 121

3b

Hy wat jou beskerm slaap nooit nie.

4

Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.

7        

Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal Hy beskerm.

8

Hy sal jou beskerm waar jy ookal gaan, nou en vir altyd. 

Amen.

Begrafnisbrief

Elkeen wat in Jesus Christus glo, leef vir altyd in God se teenwoordigheid. Met die sterwe van ons geliefde Ernst Wilhelm Tönsing, eggenoot, pa, oupa, broer, vriend en ouderling van die Gemeente Kampersrus, bely ons saam met Paulus dat God dié wat in Hom glo, na Hom toe neem (1 Tessalonisense 4 vers 13).  In hierdie geloof neem ons vandag van Ernst afskeid.  Ons leef nou reeds in die vaster en seker hoop van die opstanding tot die ewige lewe deur ons Here Jesus Christus (Johannes 5 vers 24; 11 vers 25). Hy maak ons vernederde liggame aan sy verheerlikte liggaam gelyk.  So bly ons tot in ewigheid by God.  Amen.

 

My eie keuse van liedere

Ernst se geliefdes het liedere wat vir Ernst spesiaal was, vir vandag se troosdiens gekies.  Ek het hulle laat begaan.  Maar die liedere wat ek dink beter sou pas is:

Toetredelied (Staan op)

Gesang 265 strofes 1 en 2

Lofsang (Bly staan)

Gesang 525 strofes 1 en 2

Preeklied

Gesang 519 strofes 1, 2, 3 en 4

Slotsang

Gesang 581 strofes 1, 2 en 4

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.