Liefde wat hou

 

Liefde wat hou

Love that intends to go the distance

1 Korintiërs 13

16 April 2016, NHKA Pretoria

 

PREDIKANT

Votum en Seëngroet:

Johannes 15 vers 9, 11 en 12

“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief.”

“Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. 

Lofsang

Gesang 280 : 1,2 en 3

Kom ons sing oor hoe die liefde by God begin.

“Here, Redder, groot en magtig. . .

In u liefde en genade

Het u ook ons hand kom vat”

Gebed

Verkondiging Preek

 

Ons is, almal van ons, groot op PR.  Public Relations.  We’ve all gone really big on looking good, on marketing and spin.  Op facebook en twitter sien jy hoe goed dit met mense gaan.  Hulle foto’s is almal van hulle beste kant, van hulle goeie tye, hulle kuiers met vriende, van hulle lekker etes, hulle fabulous vakansies, hulle pret en plesier.  Wanneer laas het jy op iemand se status gelees: “Spent the evening alone and desperately lonely last night.  Or: Will I ever be loved?  Or: Hey, I just successfully manipulated my spouse to get my way!

Dating works like that too, doesn’t it?  Personal PR.  We dress our best, we put our best foot forward.  Die dinge waaroor ons ons skaam, steek ons weg agter n cool fasade.  There’s nothing on earth wrong with that.  As jy uit die staanspoor al jou ware kleure wys, gaan jy na alle waarskynlik al wat leef wegjaag en dan verminder die kanse dat jou pot n deksel gaan kry exponentially.

Marriage is a stickler though:  you come home sweaty and flop into bed with unwashed feet. You wake up moody and smelling of morning breath, among other unmentionables, with smudged make-up and wrinkled skin. You find out he procrastinates and incessantly plays computer games, always forgetting to take the rubbish out. Sy “vergeet” om kos te maak.  Jou vriende is skielik vieslik of vervelig en jou tekkies en T-hemde is disgusting.  Daar hang vir dae lank onderklere op die badkamervloer rond.  I mean, what’s not to like, eh?

Dog, daar is iets te sê vir n verhouding waarin jy jouself kan wees.  Sonder aansittery, en sonder voorgee.

Die enigste ware liefde in die lewe gebeur net wanneer jy jouself kan laat ken nes jy regtig is.  En ken gaan julle mekaar beslis, sonder die grimering en die aftershave.  Daarom waarborg die liefde nie maanskyn en rose nie.  As sacred as love is, human love is never perfect.  We just aren’t that kind of species.  Daar is krake en barste in die beste waartoe ons in staat is.  Selfs ons pogings tot liefde, dalk veral ons probeerslae om regtig lief te hê, kom krom en skeef uit.  Our love comes with all the imperfections of being human.  We always love imperfectly.  Such is the nature of human love.  And just as we struggle to love well, we struggle just as much to tolerate the persistent imperfections of another.

Maar weet jy wat?  Dis OK. Want God wat van die liefde alles weet, en by wie ons oor liefde kom kers opsteek, verduur al ons foute.  Jy kan ook.

Ons leer by God liefde kom altyd met moeite.  Ons weergawes van die liefde is altyd onvolmaak, en loop altyd die gevaar om inmekaar te tuimel.  Die moeilikheid met hoe ons liefhet is, die liefde bly al te maklik in die slag.  Dit faal.  Liefde eindig. Ons foute kalwe dit stadigaan en meedoënloos weg, vreet daaraan, hol dit uit.  En dit gebeur sonder dat ons dit regtig agterkom: voor jy weet, is dit verby.  Dis die klein jakkalsies wat die wingerd verniel.

1 Korintiers 13 beskryf die liefde nie soos dit werklik is as ons dit uitprobeer nie, maar soos dit kan wees as God daarby betrokke is.  En die verskil wat God maak, is dat Hy ons laat besef dat as jy wil hê die liefde moet hou, gaan jy daaraan moet werk.  Dit kom nie vanself nie.  Love left to its own devices, won’t make it.  It will die on us. So, 1 Corinthians 13 urges us to let God in on our attempts at love.

The very first point God makes is that we will need to focus on love.  We will need to prioritise love.  We will need to apply ourselves to loving.

  1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek ‘n stuk klinkende metaal, ‘n galmende simbaal geword.
  2. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.
  3. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks / dan is ek niks.

As jy die liefde wil laat oorleef, moet jy nou besluit:  niks anders kom daarby nie.  Niks is so belangrik soos die liefde nie.  Nie jou beroep nie, nie jou geld en jou goed nie, nie jou ideale, jou vriende of familie, jou sport of jou vakansies of, wel, trouens enigiets waaraan jy kan dink, verdien soveel van jou aandag as jou liefde nie.   Fokus daarop.  Want verloor jy dit, verloor jy iedergeval al die ander goed daarmeesaam.  And lose it, you will, if you don’t nurture it.

What then follows, tells the story of a love hell-bent on (well, that’s slightly unfortunate vocabulary in this context, I suppose, but it does pack a punch that merely saying “a love committed to” doesn’t), 1 Corinthians 13 tells the story of a love hell-bent on survival.  This is a love that intends to go the distance.

Love is never naive.  It faces up to and tackles upfront those niggly irritations that go on to dull the light in our eyes and slow the thump of the heart.

But let me warn you: focusing on love is not as much fun as it sounds. . .

  1. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.
  2. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.
  3. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.
  4. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

As jy gedink het dis maklik, think again.  Die statistieke speek vanself.  Huwelike hou nie.  Want die liefde vat strain.  Weet jy wat dit van jou verg om alles wat julle mekaar aandoen, agter julle te sit – te bedek – en oor te begin en aan te gaan asof dit nie gebeur het nie? Het jy n idee van wat dit vat om alles te bly glo wat iemand jou alweer hart en mond belowe terwyl jy sukkel om saam te leef met al die vergete en mislukte goeie voornemens van die verlede?  Hoe kry mens weer hoop as alles waarvan jy gedroom het, verydel is?

Dit moet dadelik duidelik wees dat ons in hierdie wêreld nog net een keer sulke liefde van naderby beleef het:  in die lewe en dood en lewe van Jesus Christus.

En dan kom jy agter hoekom jy voluit op die liefde moes fokus, en jy juis so aan die liefde moes gestalte gee: Want van alles wat in die lewe belangrik is, is dit net  . . .

  1. Die liefde [wat nooit moet] vergaan . . . nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.   

Selfs die heiligste goed, die heel kosbaarste van die godsdienstige praktyke, kan verdwyn en hou op en raak uitgedien.  Maar die liefde moet hou.  Dis die bloed wat lewe gee.  Dis die gom wat klou.

  1. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!

1 Korintiers 13 gaan oor liefde in die spervuur.  Oor liefde in die moeilikheid. Maar liefde wat vas van plan is om elke beproewing te oorleef.  This is not meek and retiring and sentimental love.   This is love at war.  This is love fighting for survival, asserting its dominance, doing whatever it takes to attain and retain prime position in your life.  This is love afflicted, suffering love, and ultimately healing love, resilient love, sustained love.

Nie vreeslik baie liefdesverhoudings kom hier voor n kansel uit nie.  Nie almal kom tot trou nie.  Dat julle het, sê alreeds iets van julle voorneme om so, soos in 1 Korintiers 13, aan julle liefde gestalte te gee.  Maar nie alles hang af van julle goeie voornemens nie.  Dis God wat in liefde die deurslag gee.  Dis die liefde wat jy kry as God se genade in berekening gebring word, wat jy hier in 1 Korintiërs 13 kry.  Die genade van God het duidelik alreeds in julle die deurslag gegee, anders was julle nie nou hier nie.  Sy genade het goed genoeg in julle gewerk om die huwelik moontlik te maak.  En al hou nie baie liefdes lank na die troue nie, kan julle klaar weet God is aan julle kant.  God is in julle aan die werk.  Julle beleef sy liefde nou, en sy liefde sal nie afkoel of ophou nie. Julle kan op sy liefde wat nooit te min is nie reken, liefde wat geen sell-by-date het nie, om julle lewe saam moontlik te maak.

To be frank, God is not all that great at P.R.  At weddings and in marriage we try our best to remind you of the promises of God:  that we are God’s, that there is no sin, no darkness, no hell, where God will not come to find us and love us back to life.  Where two are gathered, Christ is there too. Christ goes with you into your marriage. He doesn’t intrude much.  He just wants you to know He is available.  He is not all that presentable, so you might worry whether He’s around.  But I’m pretty sure He hangs around, and sticks up for you.  Because, you see, He sees through all your P.R. anyhow, and likes what He sees regardless.

One niggly little issue remains: is all this talk just about your staying together? Should you approach marriage with a grin-and-bear-it attitude, keeping it up at all costs, sitting it out come hell or high water?  Are we expected to be longsuffering victims of our choices and decisions? Is that all this talk of marriage is?  Unsubtle intimidation?  God, no.  Listen again to the words of benediction that God spoke at the beginning of this ceremony, John 15 verses 9 to 11 (now taken from the English Standard Version):

9 As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love.

10 If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father’s commandments and abide in his love.

And now for the best bit:

11 These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.        

Ek hoor Hom se: Hoe ver ons liefde ookal tekortskiet, however imperfect our love might be, we have been promised enough love to have joy.  God likes you to be glad.  He’s a dad, you see.  I can relate to that.  May you feel God’s own joy.     Ons bid vir julle vreugde toe.  Mag die Here julle bly maak.

Preeklied:

Fred en ChristineCornerstone

Ons bely saam met julle met n lied dat . . .

“My hope is built on nothing less . . . Christ alone, Cornerstone. . .”

Want dis sy liefde wat ons liefde moontlik maak.

Huweliksformulier en -bevestiging

Wisselformulier vir die bevestiging van die huwelik

Geliefdes van ons Here, Jesus Christus!

God het mense geskep om in verhouding met mekaar te leef. Egpare sorg vir mekaar soos Jesus Christus vir ons sorg. So leer ons om mekaar waarlik lief te hê en te dien. In ons stukkende wêreld kan daar konflik in die huwelik kom. Die liefde tussen julle twee moet God se liefde weerspieël. Geloof, gebed en gehoorsaamheid aan God, kan verhoudings herstel.

Ondersteun mekaar emosioneel.  Beskerm mekaar. Dra mekaar se laste. Bly altyd aan mekaar getrou. Bou mekaar op.  Aanvaar saam verantwoordelikheid vir die pligte van julle huishouding. Leef sober. Waak teen uitspattigheid en materialisme. Betoon barmhartigheid teenoor ander.

Só kan julle vrede en vreugde ervaar.

God skep ook ruimte vir julle in sy kerk. Dien God in sy kerk.  Dien die gemeente van die Here. So verheerlik julle God in die wêreld.

Getroudes wat van die Here kinders ontvang, ontvang ‘n kosbare geskenk. Ouers moet hulle geloof só uitleef dat hulle kinders God leer ken en vertrou.

Vrae:

Is julle albei bereid om julle huwelik in te rig volgens God se Woord en wil julle nou oorgaan tot die bevestiging van julle huwelik?

Huwelikspaar antwoord: Ja.

Daar is vrae waarop die landswet vereis dat julle antwoord:

Aan die bruidegom:

Fred, verklaar jy, dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is nie teen jou voorgenome huwelik met Christine hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Christine tot jou wettige vrou neem?

Bruidegom antwoord: Ja.

Aan die bruid:

Christine, verklaar jy, dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is nie teen jou voorgenome huwelik met Fred hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Fred tot jou wettige man neem?

Bruid antwoord: Ja.

Gee mekaar die regterhand. Hou mekaar se hande vas as simbool van wedersydse trou terwyl julle nou die huweliksbelofte aflê.

Christine sê:

Ek, Christine la Grange, belowe voor God en die teenwoordige getuies dat ek jou, Frederick Webb, in gehoorsaamheid aan God sal liefhê, beskerm, versorg en bystaan. Ek beloof om jou geborgenheid te bied deur getrou aan jou te wees: heilig met jou te lewe en geestelik te versorg, totdat die dood ons skei.

Fred sê:

Ek, Frederick Webb, belowe voor God en die teenwoordige getuies dat ek jou Christine la Grange, in gehoorsaamheid aan God sal liefhê, beskerm, versorg en bystaan. Ek beloof om jou geborgenheid te bied deur getrou aan jou te wees; heilig met jou te lewe en geestelik te versorg, totdat die dood ons skei.

Broers en susters, ek verklaar dat Fred en Christine, albei hier teenwoordig, regtens getroud is.

Mag God wat U tot hierdie huwelik geroep en gelei het, u saambind, elke dag bewaar en met liefde omvou. Mag God u seën al die dae van u lewe.

Amen

Slotsang [Gemeente]

Gesang 269 : 1,2,3,4

God bly by julle, waar julle ookal gaan. . .”

Seëngroet:

Johannes 15 verse 9 en 11

9 As the Father has loved me, so I have loved you; abide in my love.

11 I have said these things to you so that my joy may be in you, and that your joy may be complete.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.