Kantelberg

Justin Welby bestyg toe vandag die troon van die Heilige Augustyn in die Kantelberg Katedraal.  (Augustyn was die monnik wat eerste met die evangelie op die eiland aangekom het en hom toe in Canterbury gevestig het)

Justin Welby‘n “Bevestiging” wou die BBC dit afmaak, maar oenskynlik ongevoelig vir die gesukkel onder die volk, het die Anglikane gesorg vir al die majesteitlike swier van `n kroningsplegtigheid.

Dis moeilik om nie te vergelyk nie.  Die vorige pous het al van die tiara afgesien, en die nuwe het op die balkon verskyn sonder die gebruiklike toga.  Te midde van fluisteringe van `n nuwe, sobere era wat al nader aan die Roomse kerkvolk neig, voel die statigheid van die Anglikaanse aartsbiskop oordadig en `n teruggryp na `n vergange tyd.  `n Week of wat is skielik `n ewigheid in die kerk, en die afstand tussen Kantelberg en Vatikaan groter as wat ek vermoed het.

Rooms Katoliek en Anglikaans is eenders in die opsig dat nie een van die twee `n enkele kerk is nie.  Albei is ekumeniese versamelings van verskillende kerke en ordes wat hulleself beskou as ingebed in een samesnoerende geloofsgemeenskap.   Kenmerkend van die Anglikane is dat hulle `n enkele geestelike tuiste probeer skep vir uiteenlopende tradisies sonder die veiligheidsnet van die Roomse teologie oor die kerk.  Geen wonder dat die Aartsbiskop Emeritus sy opvolger gewaarsku het hy sal renostervel moet aantrek nie.   Die eenheid van die Anglikaanse Gemeenskap is broos.

Interne verskille is so wyd soos die Heer se genade.  Die Anglikane huisves die hele spektrum.

  • In St Bride’s Fleet Street sal jy elke Sondag nagmaal gebruik.  Die oningewyde sal verlore voel, want om jou plek te vind in die drie boeke waaruit die liturgie beurtelings in dieselfde erediens aan die orde kom, is `n stryd.  Die dominee (en aartsdiaken van Londen) David Meara, kom onder koorgesang in `n prosessie die kerk in.  Hy dra `n goue toga en hou nogal goed noot in die weeklikse Gregoriaanse chant van die nagmaalfomulier.  Dit verg nie veel verbeelding om te vermoed jy’s dalk iewers in `n Roomse Kerk nie.
  • By St Helen’s sal jy jou verbeel jy’s iewers in Suid-Afrika in die Nederduitsch Hervormde Kerk.  Die klem is op Bybeluitleg, die doel is toerusting vir die gelowige se eie taak, die liturgie is eenvoudig en nugter, die hele erediens, van votum tot seen, hou verband met wat die dominee lees en preek, die liedere het Liedboek-melodiee en nuweres wat vir my Hervormde oor klink na goeie kerkmusiek.  Hier word gebid vir sendelinge en gepreek teen die eie kerk!  Ons vier kwartaalliks nagmaal, en buiten die stampvol 600-sitplek kerk drie maal op `n Sondag, die meeste van hulle jonges, die onderdompelingsdoop en die togalose Engelse  dominees op die kansel, sou jy kon sweer jy’s by die huis.
  • In Holy Trinity Brompton (HTB), weer, sal jy jou irriteer aan die wanorde van die “Toronto blessing”: `n histerie van gelag, wriemelende en stuiptrekkende lywe en babbelende mense wat glo die Gees het hulle beet en die onbeheersdheid is in der waarheid die beheer van die Gees. Nicky Gumbel wereld.  Alpha se geboorteplek.  Vriendelikheid is die HTB mantra.

Justin Welby het bande met die HTB-groep.  Gumbel is `n goeie vriend.

Welby is “evangelies” (`n term wat selfs in die Kerk met agterdog bejeen word), en konservatief, word gese.  Dog het hy vandag die Augustynse troon bestyg na kroning deur `n vrou, Hoogeerwaarde Sheila Watson, Aartsdiaken van die Kantelberg Katedraal – die eerste keer in die geskiedenis van die Anglikane se 105 aartsbiskoppe.  Welby was uitgesproke teleurgesteld toe die Kerk onlangs besluit het vroue kan nie biskoppe word nie.

Hy is teen enkelgeslag-huwelike gekant, dog nie homofobies nie, beweer hy.  Ene Tatchell, `n kampvegter vir gay regte, het `n persoonlike antwoord van die Aartsbiskop gekry in reaksie op kritiek dat jy nie teen gelyke regte aan gays kan wees maar nie homofobies nie, nes jy nie teen gelyke regte vir rasse kan wees sonder om ook rassisties te wees nie.  Welby het hom uitgenooi vir gesprek.  Aan die BBC het Welby gese hy steun die Kerk se teenstand, dog hy voel hom uitgedaag om reg op gay verhoudings te reageer.

Daar word veel gemaak van sy ondervinding in die besigheidswereld:  hy was in die oliebedryf.  Hy het eerstehandse ondervinding van onderhandeling in Nigerie.  Hy is geseen met `n sin vir humor, hy’s beslis, en uitgesproke oor sosiale onreg.  En hy het verstommend vinnig opgang gemaak in die kerkhierargie.

Hy’s gelowig, in die gewone sin van die woord.

Hy’t vandag aan die katedraal se deur gaan klop en verklaar hy’t genade by God kom soek, soos die liturgie vereis.  Sal hy, nes Fransiskus Rome weer wil kersten, geloof hier kan laat geld?  Daarvoor het die man baie genade nodig,  Mag God hom dit gun.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.